www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 02/18/2016 - 16:30

Znečištění naší planety je patrné a řadí se mezi globální problémy lidstva. Ropa a mnohé další syntetické látky dokážou vytvořit v přírodním prostředí velké škody. Jejich odstranění není vůbec jednoduché. Zejména následky ropných havárií jsou často doslova devastující. Právě proto existuje jen málo skutečných odborníků, kteří umí pomoci. Sanační práce musí vykonat firma s týmem zkušených profesionálů, aby byla ekologická zátěž kompletně a bez následků odstraněna. Podívejme se tedy na veškeré činnosti, které toto odstraňování pojímá. Představíme si i konkrétní českou firmu, která patří mezi nejznámější profesionální dodavatele sanací.

Tým specialistů si poradí

Spolehlivá náprava ekologické újmy musí být jednoznačně v rukou specialistů. Především je nezbytné zpracování analýzy případných rizik spojených s odstraňováním škod, kdy je často nakládáno s nebezpečnými látkami. Dále je zapotřebí studie proveditelnosti procesu a v neposlední řadě spousta monitorovacích zpráv a chemických rozborů. Geologové a hydrogeologové zaujmou svá stanoviska a následně se přistoupí k vlastnímu čištění.

Postup při sanaci ekologické zátěže

Je-li zapotřebí odčerpat ropné laguny, anebo jiné podobné látky, musí být stanoven přesný postup. Na počátku je realizován průzkum míry kontaminace okolí a následně odebrány vzorky pro zkoumání v laboratoři. Poté firma provede rizikovou analýzu a projektovou dokumentaci. Jako poslední přichází naložení odčerpaných látek a jejich efektivní zpracování či likvidace šetrná k životnímu prostředí.

AVE CZ si poradí

Potřebujete-li jakékoli služby v této oblasti, můžete se spolehnout na společnost AVE CZ. Tento přední vysoce profesionální dodavatel má se sanací ekologických zátěží dlouholeté zkušenosti a disponuje veškerou potřebnou technikou. V současné době například pracuje na odstranění kalů z ropných lagun Ostramo nacházejících se v Ostravě. Podle smlouvy se státním podnikem Diamo z nich bude za 3 roky odčerpáno přibližně 91 000 tun kalů.