www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 04/12/2018 - 11:42

Zřejmě nikdo nechce na daních platit víc, než musí. A jak docílit toho, abychom daně platili ty nejnižší?

V souladu se zákonem se nabízí využít všech dostupných prostředků pro snížení daně, což ocení nejenom velké firmy. Jedním ze způsobů je tzv. daňová optimalizace. Co tento termín znamená?

Chraňte svá aktiva

Legální snahou každého podnikatele je, aby jeho daňové povinnosti byly co nejnižší. V jeho zájmu pak je maximální ochrana jeho aktiv a s ní související snížení daňového zatížení. Aby zkrátka jeho daňové povinnosti byly co nejnižší. Legislativa naštěstí v oblasti zdanění nabízí různé zákonné úlevy, slevy a odpočty. A proč jich nevyužít? Podmínkou samozřejmě je dodržení všech postupů, které stát v oblasti zdanění ukládá. Jedním z předpokladů efektivní daňové optimalizace je proto znalost daňových předpisů. Ty jsou bohužel nejenže dosti obsáhlé, ale především se poměrně často mění. Naším doporučením proto je obrátit se na profesionály, kteří se ve světě daní cítí jako ryby ve vodě. Tedy na některou z firem, která má ve svém portfoliu daňové poradenství.

Jak na daňovou optimalizaci?

Pojem daňová optimalizace se používá pro využívání legálních prostředků ke snížení daní. Jedná se o využití daňový slev, tvorbu rezerv, až po zakládání tzv. „offshore" společností. Tzv. optimalizovat daně ale musíte během zdaňovacího období, rozhodně se do toho nepouštějte týden před podáním daňového přiznání.

Výdaje paušálem pro OSVČ

Pro ty OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné, které chtějí ušetřit čas s evidencí, je možné uplatňovat výdaje tzv. paušálem. Ti, kteří zvolí tento způsob, se do jisté míry i vyhýbají daňovým kontrolám, protože vlastně není co kontrolovat. Takový podnikatel neprokazuje skutečné výdaje, ale základ daně určí jako souhrn příjmů, který sníží o procentní částky výdajů podle činnosti, jakou provozoval. Jedná se o zcela určitě nejjednodušší způsob, poplatník je nucen vést jen evidenci svých příjmů a pohledávek.

Daňová evidence pro firmy

Další a především pro firmy nejrozšířenější možností je vedení daňové evidence, jejíž výhodou bezesporu je, že poplatník do svého základu daně započítává pouze příjmy, které v daném roce obdržel. Základ daně tedy nezvýší částky, které sice byly vyfakturovány, ale nikoliv vyplaceny. To samé platí na výdaje. Nad jejich rámec pak má poplatník možnost uplatnit tzv. daňové odpisy, mezi které patří například i tzv. daňová ztráta. Základ daně může tak snížit o ztrátu z předešlých let, maximálně ji však lze uplatnit v příštích pěti zdaňovacích obdobích.

Daňové odpisy

Většina firem samozřejmě disponuje určitým majetkem. Ten může formou odpisů vstoupit do nákladů. A je jen na podnikateli samotném, jak bude majetek odepisovat. Zvolený postup ale už nesmí měnit. Pravidla odpisování dlouhodobého majetku najdete v zákoně o daních z příjmů. Výše odpisů závisí na „stáří“ majetku, který podnikatel vlastní. Vyšší odpis může uplatnit podnikatel, který vlastní „nový“ majetek. Tím stát podporuje firmy, kteří si nepořizují zboží z druhé ruky. Tento odpis je možné si uplatnit pouze v prvním roce odepisování. Odpisování je samozřejmě možné přerušit, tedy daňový odpis přesunout do následujícího období.

Vytvořte si rezervy

Velmi účinným prvkem v rámci daňových optimalizacích je i tzv. rezerva, která je do detailu popsána v zákoně o rezervách. Poplatník daně ji může využít například na plánovanou opravu, která ale samozřejmě musí být uvedena coby daňový náklad. Tyto rezervy mohou využít i podnikatelé s příjmem z pronájmu. Jak to funguje? Podnikatel si připraví kalkulaci s celkovou finální částkou. V okamžiku, kdy oprava proběhne, dojde i k rozpuštění rezervy. Pokud by k opravě nedošlo v termínu, je třeba ji čerpat v nadcházejícím daňovém období. Možností rezerv je i tzv. tvorba rezervy na vázaný bankovní účet, což znamená, že si poplatník vyčlení rezervu na k tomu určeném bankovním účtu. Čerpání z tohoto účtu je pak možné jen v případě opravy, pro kterou si rezervu vytvořil.

Svěřte se profesionálům

Svět daní rozhodně není procházkou růžovou zahradou a nejrozumější je obrátit se na profesionály, kteří dokáží celou daňovou evidenci vést za vás. Služby na profesionální úrovni nabízí například firma MONEUS, která je expertem nejenom na daňové poradenství, ale i na mezinárodní zdanění. Ono vést firmu ze zahraničí není rozhodně nic snadného. Nástrah, které na vás v oblasti legislativy a zdanění mohou číhat téměř na každém kroku, je opravdu hodně. Rozhodně se v tomto smyslu nevypládí tzv. učení se z chyb. Některých chyb se totiž dopustíte jen jednou.

Moneus

reklama: