www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Út, 03/13/2018 - 18:42

Určitě už jste někdy slyšeli o geometrickém plánu. Jedná se o podklad, který je nutné předložit stavebnímu a katastrálnímu úřadu. Tento dokument vystavuje geodet, a to na základě geodetické aktivity.

Krok po kroku

Věřte, že je geometrický plán nepostradatelný. Musíte ho dodat ke kupní smlouvě k nemovitosti, darovací smlouvě, rozhodnutí o přidělení čísla popisného či kolaudačnímu rozhodnutí. Veškeré listiny směřují na příslušný katastrální úřad, a to s dalšími přílohami. Geometrický plán je klíčovou vstupní informací a zpracovává se, když je třeba vyznačit budovu. Jeho vyhotovení je stěžejní při žádosti o hypotéku, rozdělování pozemku, vytyčování hranic pozemku či v případě vyznačení věcného břemene.

Jak dlouho trvá schválení?

Někteří lidé nechávají tyto práce na poslední chvíli, což je chyba, protože schválení katastrálním úřadem trvá docela dlouho. Ideální je předstih několika týdnů. Geodetické práce vykonává geodet a potřebuje k tomu vědět číslo pozemku a název katastrálního území. Po převzetí informací si dojde na úřad pro podklady a začne provádět zaměření pozemku. Vždy je dobré oslovit společnost, která se nachází poblíž místa bydliště. Ušetří se tím náklady na dopravu.

Výsady geometrického plánu

Pokud se jedná o geometrický plán pro vyznačení budovy, zpracovává se až po její výstavbě. Když žádáme o hypoteční úvěr, musíme k tomu přidat i dokument s vyznačením rozestavěné stavby. Je dobré vědět, že soupis musí obsahovat nejen projekt, ale také základy domu a půdorys prvního nadzemního podlaží.

Proč dokumentace inženýrských sítí?

Majitelé nemovitostí, kteří chtějí dojít ke zdárné kolaudaci, se musí postarat o zmapování a dokumentaci inženýrských sítí. Především se jedná o vedení elektřiny, plynu, vody a kanalizaci. Inženýring je tedy nezbytný.

Potřebujete geodetické práce na klíč? Obraťte se na společnost GEO-5. Vložte své starosti do rukou profesionálů, postarají se o plynulý chod všech činností.

reklama: