www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Pá, 07/27/2018 - 09:15

Zákony se mění prakticky každý rok, vždy se týkají určité skupiny obyvatel. Některé se však dotknou prakticky všech, jako třeba nejnovější legislativní úprava v oblasti spotřebitelských úvěrů. Ty totiž dostaly jasné mantinely a bez doložení o příjmu si dnes už nepůjčíte. Je také třeba jednohlasně dodat, že pravidla platí i pro poskytovatele těchto půjček. A ne každý z dřívějších hráčů na trhu je schopen jim dostát, což tento trh zúžilo na několik desítek subjektů. U nich má navíc každý spotřebitel jistotu, že nedělá chybu…

Půjčit si je dnes trochu těžší…

Jistě, půjčka je občas potřeba. Ale jak praví zákonná úprava ještě z roku 2016, musíte disponovat trvalým příjmem, který je nutné prokázat. Samozřejmě to není třeba dále rozvádět, stačí poslat výpis z účtu za poslední tři měsíce, pokud jste živnostník, tak ještě nechat poskytovatele půjčky nahlédnout do posledního daňového přiznání. To pro schválení žádosti v podstatě postačuje, není třeba další složité administrativy. Ale kdo vám dnes vlastně může půjčit?

Podmínky ČNB splnilo 84 různých subjektů

V principu, nebankovní půjčka se dnes dá sjednat u více než osmi desítek poskytovatelů. Trh je tak přehlednější, protože v ještě poměrně nedávné minulosti na něm působilo mnohonásobně více aktivních hráčů. Ti, kteří z trhu museli odejít, nesplnili určité podmínky, které si stanovila Česká národní banka. O jaké například šlo?

  • Důvěryhodnost poskytovatele. Končí tu půjčování u inzerátů, kde byl uveden jen telefonický kontakt a chyběla adresa zprostředkovatelské firmy nebo další velice důležité údaje.

  • Minimální počáteční kapitál. Kdo chce půjčovat peníze, musí na to mít dostatečné financování. ČNB vyžaduje minimální počáteční kapitál ve výši dvaceti milionů korun.

  • Původ peněz. Kde vlastně poskytovatel půjček přišel k penězům, které hodlá investovat právě touto formou? Je financování jeho společnosti zcela transparentní, bez podezření?

Dalším důležitým bodem jsou pak ještě předpisy upravující podnikání. Nakonec, o poskytovateli bychom toho měli vědět co možná nejvíce, že? I proto se podobné změny na českém nebankovním trhu dějí, doposud byl regulován jen velmi málo. Žadatelů o licenci bylo celkem 108, Česká národní banka v patnáct měsíců trvajícím řízení rozhodla o tom, že schválí požadavek hned 84 z nich. Zbytek z nějakého důvodu nevyhověl, ale samozřejmě může podat odvolání. Kdo však neobdrží licenci k datu 1. června 2018, smí už pouze jen vybrat dlužné částky od klientů a nepůjčovat těm novým. Jinak řečeno, přinejmenším se pozastaví jeho činnost, a to do doby, než podmínky ČNB beze zbytku splní.

Žádat o licenci je možné opakovaně

Samozřejmě, kdo neuspěl, dostane další možnost. Podat žádost o licenci je možné klidně znovu, je však ale pravdou, že celé řízení potrvá čtyři měsíce – a teprve poté ČNB rozhodne. Na trhu bylo v minulosti až 55 tisíc různých poskytovatelů, dnes je jich licencovaných zatím 84. Znamená to zpřehlednění trhu pro každého, kdo si hodlá půjčit poprvé a nemá zcela jasno. Už jen proto, že v džungli tisíců různých firem by se jistě nevyznal a možná i zvolil špatně. Takto je vše mnohem transparentnější, klienti budou vždy vědět, s kým vlastně jednají.

Spotřebitel má nyní lepší pozici

Změny jsou poměrně zásadní, znamenají však průlom ve světě nebankovních půjček. Klienti společností, které je poskytují, mají nyní více informací a lepší pozici pro jednání. Navíc, vybírání už nebude tak složité jako dříve, kdy působilo v ČR tisíce různých firem a mnohá transakce byla potenciálně nepřehlednou. Spotřebitel pak ani v některých případech prakticky nevěděl, komu vlastně splácí svůj dluh…

reklama: