www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 03/08/2018 - 12:11

Čechům, kteří po mnoho let tradičně jezdí ve velkých počtech do Chorvatska, není potřeba příliš zdůrazňovat, že Chorvatsko je turisticky a rekreačně krásná země. (Ročně navštíví Chorvatsko cca ¾ milionu Čechů). Chorvatsko se nachází na pomezí východní a jižní Evropy. (Bylo období v historii, kdy Chorvatsko bylo v personální unii s Uhrami.) Chorvatština, slovinština a srbština patří k jihoslovanským jazykům.
Zkušení překladatelé agentury
Express-Překlady.cz jsou připraveni předkládat pro vás z chorvatštiny do češtiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, a dalších jazyků světa, nebo naopak z mnoha jazyků světa do chorvatštiny.

Srbochorvatština byla společným jazykem

Zajímavé je postavení tzv. srbochorvatštiny, což byl společný jazyk Chorvatů a Srbů, někdy je považován za dialekt chorvatštiny. Jeho přijetí bylo lingvisty ujednáno již v polovině 19. století, avšak, začal být používán až od roku 1918. Ve válkách v 90. letech se začala používat opět samotná chorvatština, ta má mnoho dialektů, mluvčí některých z nich si s mluvčími z jiných téměř nerozumí. Chorvatsko setrvalo v Jugoslávii, až v roce 1991 vyhlásilo svoji nezávislost, která byla mezinárodně uznána v roce 1992.

Chorvatsko je zajímavé i ekonomicky

Chorvatsko je 18. nejvyhledávanější turistickou destinací na světě. Jeho hlavním obchodním partnerem je Evropská unie. Chorvatsko je členem OBSE (od 24. 3. 1992), OSN (od 22. 5. 1992), Rady Evropy (od 6. 11. 1996), WTO (od 30. 11. 2000), NATO (od 1. 4. 2009) a Evropské unie (od 1. 7. 2013). Hlavním městem je Záhřeb, který je i jedním z 21 tamních krajů (žup). V 90. letech 20. století byla situace Chorvatska tristní, i když Chorvatsko válku proti Srbsku vyhrálo. V důsledku války na území bývalé Jugoslávie se Chorvatsku vyhnula jinak blahodárná vlna přílivu zahraničních investic. Ekonomická situace Chorvatska se začala výrazněji zlepšovat od roku 2000 díky cestovnímu ruchu, z něhož přichází do země 20% HDP. Také Chorvatsko je zajímavé nejen turisticky a rekreačně, ale i ekonomicky. Zkušení překladatelé agentury Express Překlady připraví velmi kvalitní překlady z chorvatštiny do češtiny a řady jiných jazyků.

reklama: