www.katedrala.cz


         
Syndikovat obsah
For Management
Aktualizace: 3 roky 26 týdnů zpět

Restart kariéry může postihnout každého z nás!

So, 07/01/2017 - 09:45

Udržet si v dnešní době zaměstnání není nijak lehké. A nezáleží na tom, zdali pracujete jako pokladní, automechanik či vysoce postavený manažer. Jednoho dne se můžete dozvědět, že ve firmě končíte. A co pak? Jak nastartovat novou kariéru?

Co dělat, když najednou dostanete „padáka“?

Rozhodně si v takovém případě neházejte oprať. Důležité je se co nejdříve z prvotního škodu otřepat a nenechat si ohrozit vaše sebevědomí. Bohužel čas od času se stane, že firmy musí udělat ve svých řadách čistku, aby snížily provozní náklady a kdo stojí firmu nejvíce? Vrcholoví manažeři.

Při tzv. restartu kariéry je důležité učinit několik následujících kroků:

 1. Nebojte si přiznat si, že jste přišli o práci.
 2. Dívejte se dopředu a nezaobírejte se tím, jak se k vám zachovali.
 3. Berte to tak, že takové neúspěchy vás spíše zocelí do budoucna.
 4. Obraťte se na personální či headhunterské agentury, kteří vám pomohou s hledáním.
 5. Připravte se dostatečně psychicky na vstupní pohovor, poraďte se s odborníky.
 6. Chtějte víc, než jste měli dosud – lepší pozici, lépe placenou a zapracujte na sobě!
BestHeads

Jako jsou na trhu práce v nabídce rekvalifikační kurzy, tak je možné využít i speciální kurzy pro vysoce postavené manažery. Speciální kurz od společnosti BestHeads probíhá formou individuálních konzultací a trvá zhruba 1 až 3 měsíce. Během tohoto programu Vám pracovníci společnosti radí, jak upravit životopis či motivační dopis, dále profil na LinkedInu, kde se zobrazují právě představitelé managementu, a zejména s vámi probírají, jaký je váš cíl, jak ho chcete dosáhnout a na co se chcete zaměřit.

Až poté, co si ujasníte vaše priority, začnete se společně zaměřovat na jednotlivé zaměstnavatele, jak je oslovit a zaujmout. V podstatě se jedná o takovou psychologickou a pracovní poradnu zároveň.

Ale jedno je jisté, výsledky to jistě přináší. A možná, že nakonec budete v novém zaměstnání spokojenější než v tom dosavadním!

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Jak probíhá pracovní oběd

Pá, 06/30/2017 - 10:01

Pod názvem „oběd“ si představíme dobré jídlo, nápoj, kávu a možná i zákusek. Pracovní oběd se však netýká pouze ukonejšení hladového žaludku. Řeší se při něm obchodní záležitosti, což představuje svým způsobem formu společenské akce. Hlavním účelem pracovního oběda je probírání dílčích otázek, které se týkají obchodu, a zároveň upevňování vzájemné důvěry. Pracovní oběd se domlouvá většinou telefonicky nebo ústně. Pracovní oběd může být rovněž součástí celodenního jednání či konference. Zahájen je mezi 12 až 13 hodinou odpolední a je určen pouze pro pár hostů. Nezřídka však pouze pro dvě osoby. Délka pracovního oběda je individuální a může se protáhnout i na dvě hodiny.

Pracovní oběd má svá pravidla

Záleží, zda se jedná o pracovní oběd mezi kolegy nebo obchodními partnery. Mezi kolegy může často jít pouze o doladění pracovních záležitostí. Takový oběd se domlouvá většinou osobně na pracovišti. Pokud však zveme na oběd obchodního partnera, zveme jej osobně nebo telefonicky a předem stanovíme termín a místo. Slušné je nabídnout dvě až tři možná setkání a výběr restaurace či kavárny tak, aby se náš obchodní partner cítil dobře. Většinou platí útratu ten, který pozval osobu či osoby na pracovní oběd. Samozřejmě je zvykem se nabídnout, že zaplatím svou útratu nebo půlku útraty. Nicméně hostitel s poděkováním odmítne. Hostitel by měl být na místě předem a komunikovat s obsluhou bez rozdílu, zda se jedná o muže či ženu. Pozvaný by nikdy neměl čekat na svého hostitele.

Výhody pracovního oběda

Ať už se jedná o oběd nebo setkání u kávy, pokud nemáte hlad, jde o příležitost k upevnění vztahů, prohlubování důvěry, a to zcela neformálním způsobem na neutrální půdě. Setkání je nejlépe začít společenskou konverzací a obchodní záležitosti nechat na později. Vhodná jsou neutrální témata o koníčcích, rodině či dovolené. Volná konverzace vám pomůže zbavit se počátečních nejistot. Vynechejte však politiku a náboženská témata, kde byste mohli píchnout do vosího hnízda. Nikdy neskákejte do řeči a zkuste být empatičtí. Pomůže vám to více pochopit myšlenky vašeho obchodního partnera. Rozhodně schůzku zbytečně nenatahujte a držte se plánovaného času. Různé podrobnosti, které vyplynou u pracovního oběda, mohou být předmětem dalšího jednání. Než se rozloučíte, potvrďte si vzájemně nové termíny pro další jednání.

Zdroj fotografie: http://envirofone.com

Kategorie: Ekonomika

Konkurenční doložka v pracovní smlouvě

Čt, 06/29/2017 - 09:45

Konkurence se zdá být veliká a proto se všichni zaměstnavatelé, u kterých je to třeba snaží předejít tomu aby jejich zaměstnanci odcházeli pracovat ke konkurenci a odnesli si zaměstnavatelovo know-how a tím konkurenci nakopli tak aby se dostala o krok vpřed. Konkurenční doložka se nejčastěji nalézá z pracovních smluv pro obchodní zástupce či dealery, kteří prodávají jakékoliv výrobky.

Konkurenční doložka je dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatel, kterou se zaměstnanec zaváže, po dobu maximálně 1 roku ode dne kdy byl oficiálně ukončen pracovní poměr a to jakýmkoliv zákonným způsobem. Jedná se především o závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli, že po dobu 1 roku od ukončení jejich vzájemného pracovního poměru nebude vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo vůči ní měla soutěžní povahu, čímž by mohl poškodit původního zaměstnavatele.

Zároveň se konkurenční doložkou zavazuje i zaměstnavatel a to následovně:

-          zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý měsíc plnění tohoto závazku přiměřené finanční vyrovnání, které se bude rovnat polovině průměrného platu z pracovního poměru

 • daná částka se vypočítává z průměrného výdělku, který zaměstnanec měl v době, kdy pro zaměstnavatele pracoval na plný úvazek

v případě smluv o obchodním zastoupení se konkurenční doložka způsobuje až na dobu 2 let, neboť to zákon umožňuje a též z důvodu, že konkurenční boj je v těchto oborech mnohem zuřivějších.

O konkurenčních doložkách se též můžete dozvědět v zákonech:

- § 29a) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

(1) Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

(2) Zaměstnavatel se v dohodě podle odstavce 1 zaváže, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období.

(3) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba (§ 31), lze dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná.

(4) V dohodě podle odstavce 1 může být sjednána peněžitá částka, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek poruší. Zaplacením peněžité částky závazek zaměstnance zaniká. Výše peněžité částky musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 3.

(5) Zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

(6) Zaměstnanec může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání (nebo jeho část) za příslušný měsíc do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(7) Dohoda podle odstavců 1 a 2 musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro odstoupení od dohody a pro výpověď dohody podle odstavců 5 a 6.

 

Fotografie publikována se svolením imagerymajestic /FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Rozjíždíte podnikání? Raději se pořádně pojistěte!

St, 06/28/2017 - 17:14

Začínat podnikat v dnešní době není vůbec jednoduché. Žijeme v době, kdy jsou lidé nanejvýš nedůvěřiví, mají rádi jistotu, šetří každou korunu a nic kromě sebe samých je nezajímá. Pokud se ale mezi Vámi najde ten, který věří, že jeho vize bude úspěšná, a riskne rozjezd nové živnosti, neměl by opominout kvalitní pojištění podnikatelských rizik, které ochrání nejen jeho majetek, ale pojistí ho i pro případ, že se dostane do úzkých!

Pojištění podnikatelských rizik patří mezi nepovinná pojištění, a proto je mnohdy lidmi přehlíženo. Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu Vašeho:

 • majetku
 • vozidla
 • odpovědnosti pro případ způsobení škody (tzv. pojištění „na blbost“)
 Pojištění majetku

Pojištění majetku si podnikatelé sjednávají za účelem pokrytí škod na firemním majetku v případě jeho ztráty nebo poškození cizím zaviněním. Pojištění nemovitosti je nezbytnou součástí komplexní pojistné ochrany každé společnosti i samotných podnikatelů, zahrnuje ochranu budov, vedlejších staveb i plotů ohraničujících pozemek před živelnými škodami, jako je povodeň, zemětřesení, sesuv půdy apod., dále pro případ požáru, výbuchu i vandalismu.

Pojištění vozidla

Žádný podnikatel se dnes neobejde bez vozidla určeného pro firemní účely. I proto je potřeba jej chránit. Povinné ručení si sice ze zákona sjednat musíte, ale jeho smyslem není ochrana Vašeho vozu, nýbrž toho, které byste v případě nehody poškodili. K Vaší ochraně slouží havarijní pojištění, které Vám kryje škody v případě nehody, vlivem živlů či vandalů nebo úplného odcizení auta.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Nejdůležitější pojistnou ochranu Vám ale poskytne právě toto pojištění. Jelikož Vás chrání pro případ, že způsobíte někomu jinému škodu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, a to na zdraví, majetku, či dokonce usmrcením. Navíc, pokud zaměstnáváte v rámci Vaší živnosti byť i pouze jednoho zaměstnance, je pro Vás takové pojištění povinné. Součásti pojištění odpovědnosti za škodu bývají standardně na škody způsobené:

 • provozní činností;
 • vadným výrobkem;
 • na věcech zaměstnanců;
 • v souvislosti s poskytovanými službami;
 • nebo v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti či s nájmem.

Užitečné je ale toto pojištění i například dopravcům – pro ně existuje speciální pojištění pro silniční dopravce, to samé platí i pro auditory, účetní nebo statutární orgány.

Nevěřili byste, jak malým omylem můžete způsobit velkou škodu. Proto je lepší mít otevřená takzvaná  zadní vrátka.

Fotografie publikována se svolením rejnith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Toužíte po slibné kariéře? Využijte profesního vzdělávání!

Út, 06/27/2017 - 12:39

Chcete se prosadit ve vrcholovém managementu? V dnešní době ale vysokoškolský titul nepředstavuje záruku úspěšné kariéry. Zaměstnavatelé kladou čím dál více důraz i na dosaženou praxi. Úspěšní manažeři či jiní vrcholově postavení zaměstnanci musí být inovativní a mít strategické myšlení. Jedním ze způsobů, jak si zvýšit profesní kvalifikaci, a zlepšit tak své postavení na trhu práce, je studium profesního vzdělávání, která Vám nabídne obojí – praktické zkušenosti a mezinárodně uznávaný titul, ať už BBA, MBA, MSc. apod,  díky kterému se o Vás zaměstnavatelé poperou.

Co dnes lidé od profesního vzdělávání očekávají?

A co dnes lidé vlastně od vzdělávacích institucí očekávají nejvíce? Rozhodně interaktivní formu studia. Online firma studia je vítaná zejména velmi zaneprázdněnými pracovníky, kteří často cestují a nemohou se tedy pravidelně dostavovat na hodiny výuky. Samozřejmě to neznamená, že pokud nejste zrovna kamarádi s výpočetní technikou, že Vám studium není určené. Studovat můžete i tradiční kombinovanou, nebo prezenční formou, ale také i tzv. Blended learning formou, která se zaměřuje na praxi, zkušenosti a osobní kontakty, které předávají tutoři účastníkům svých seminářů a workshopů.

Dalším velmi častým požadavkem zájemců o toto studium je možnost výuky i v jiném jazyce než anglickém. Ne každý se učil ve škole anglicky, a proto jistě dají přednost školám nebo institucím, které vyučují v českém nebo slovenském jazyce.

Jaká kritéria by měla daná škola splňovat?

V ČR existuje v současnosti více než 50 institucí nabízejících profesní vzdělávání. Ale ne každá disponuje kvalitou, kterou pro svou kariéru potřebujete. Při výběru byste měli proto zohlednit několik následujících faktorů:

 • vyberte si instituci, jejíž obor odpovídá vašemu zaměření a praxi;
 • prozkoumejte historii dané instituce, jak dlouho působí v České republice a jakou má reputaci apod;
 • projděte si na internetu nebo sociálních sítích reference absolventů, kteří Vám mohou poskytnout věrohodné informace, zda se jedná o prověřenou a kvalitní instituci či naopak.
 • zjistěte si, kdo představuje vyučující, zda se jedná o odborníky z praxe s akademickými zkušenostmi, aby Vám mohli poskytnout co nejvíce informací v daném oboru, nebo pouze teoretiky;
 • nezapomínejte i na průzkum tisku, jak se v něm Vámi vybraná instituce odráží, je-li známá i v odborných kruzích aj;
 • má daná škola akreditaci? I to představuje určitou úroveň kvality studia. Jednou z nejprestižnějších akreditačních komisí je například American Association for Management Education and Accreditation;

Co se týká dalších kritérií, výběr školy může ovlivnit i délka studia. Některé školy nabízí pevně stanovenou délku nebo si ji můžete nastavit individuálně, a to již od 1 do 3 let.

Financování?

Pokud se chcete věnovat studiu profesního vzdělávání, měli byste si připravit dostatečně nabitou peněženku, jelikož se zařazuje mezi ty nákladnější. Jednou z možností, jak se touto stránkou poprat, je využít ji jako firemní benefit. Tyto výdaje může zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů jako náklady související s jeho podnikatelskou činností včetně prohlubování kvalifikace. Pokud Váš zaměstnavatel není tak vstřícný a musíte převzít otěže sami, lze u většiny škol rozložit platbu školného do několika splátek, nebo se obrátit na bankovní domy, které za tímto účelem vytvořily speciální produkt úvěru na vzdělání.

Fotografie publikována se svolením ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

 

Kategorie: Ekonomika

Snižte si daně prostřednictvím „Životního pojištění“

Út, 06/27/2017 - 10:12

Životní pojištění, které kryje nečekané životní události, nabývá každým rokem většího významu. Kvalitní „životko“ by tak nemělo v rodinném plánování chybět už také proto, že je podporováno státem. Co můžete od životního pojištění očekávat mimo to, že ho musíte pravidelně platit? Kupujete si pojistnou ochranu a klidný spánek v případě nepříznivých životních událostí. Jedná se například o invaliditu, úmrtí nebo dlouhodobá pracovní neschopnost. Živitel rodiny, který nepostrádá zodpovědnost, by měl mít adekvátní pojistnou ochranu. Smlouva by měla být nastavena tak, aby zajistila třeba dlouhodobou pracovní neschopnost či invaliditu.

Vyplatí se plánovat

Životní pojištění je potřeba předem dobře promyslet a nastavit jeho parametry odpovídající situaci nyní s ohledem na budoucnost. Jedná se totiž o dlouhodobý produkt. Investované příspěvky do životního pojištění během roku snižují daňovou povinnost. Při předčasném ukončení smlouvy je však nutné uplatněné odpočty z minulých let zpětně dodanit.

Kolik činí daňová úspora

Vlastní příspěvky na životní pojištění snižují daňovou povinnost. Od základu daně lze odečíst částku až do výše 12000 Kč za rok. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy klient dosáhne 60 let věku. Součástí daňového přiznání bývá potvrzení o uhrazených příspěvcích za uplynulý rok. Životní pojišťovny potvrzení zasílají automaticky počátkem roku. Pokud se stane, že potvrzení neobdržíte, je potřeba si ho vyžádat u své pojišťovny, protože zaplacení příspěvků je nutné vždy doložit. Maximálního daňového odpočtu se dotknou lidé, kteří si měsíčně na své životní pojištění platí 1000 Kč a více. V takovém případě činí daňová úspora 1800 Kč.

Proč vyhledat radu odborníka

Jak už bylo uvedeno, jedná se dlouhodobý produkt. Životní pojištění může být rozděleno na část, která vás bude krýt před možnými riziky, a část, kde si můžete šetřit dlouhodobě peníze do penze. Existuje celá řada různých životních pojištění a pouze dobře vyškolený finanční poradce vám poradí, co je přesně pro vás to pravé „ořechové“. Proto se vás nejspíš na první schůzce bude hodně vyptávat, jaké máte představy o produktu a jaké by měl splňovat podmínky. V České republice v tomto ohledu panuje stále nedůvěra.

Jak vybrat správného poradce

Existuje celá řada finančních poradců a laik má docela problém se v tom vyznat. Je důležité se zaměřit, zda se jedná o vázaného makléře, který je povinován jedné pojišťovně, pro kterou hledá vhodné klienty. Nebo zda se jedná o makléře finanční instituce a ten naopak hledá vhodný produkt pro klienta, protože spolupracuje se všemi pojišťovnami.

Typy životního pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Dětské pojištění
 • Rizikové životní pojištění
 • Variabilní životní pojištění

Fotografie publikována se svolením stockimages Photography / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Návod na snížení provozních nákladů firem

Po, 06/26/2017 - 17:50

V dnešní době je velmi náročné udržet společnost prosperující, natož ji dokonce zakládat. Každý šetří, kde může, ale ne vždy to má požadovaný efekt. Proto Vám přinášíme jednoduchý návod na snížení provozních nákladů společnosti. Vytvořte si virtuální sídlo společnosti!

Co tato služba představuje?

Aby firma mohla úspěšně fungovat, musí rozumně hospodařit s penězi a zajistit si určitou prestiž. Virtuální sídlo společnosti představuje službu spočívající v pronajmutí virtuálních prostor, mnohdy i vlastních, zákazníkovi za účelem využití jako adresy sídla v obchodním rejstříku.

Čerpejte všech nabízených výhod!

Výhod této služby lze spatřit hned několik. Jednak tím snížíte náklady na provoz skutečné kanceláře, nemusíte pořizovat potřebný nábytek a techniku či najímat administrativní pracovníky, kteří by se o dané prostory starali. Další výhodou je i možnost založit si sídlo firmy ve Vámi vybraném městě, aniž byste tam museli bydlet či pracovat. Pokud například bydlíte v malé zapadlé vesničce na hranicích Česka, nic Vám nebráníte v tom založit si sídlo společnosti v Praze.

Mít vhodně situované sídlo společnosti má vliv i na její prestiž a reklamu. Například již výše zmíněné hlavní město Praha je městem, kde se pohybuje řada celebrit, významných činitelů i zástupců světově proslulých společností, což Vám nabízí mnohonásobně vyšší pravděpodobnost sjednání více obchodů než na maloměste. Zároveň ale velkoměsto disponuje i určitou anonymitou, která Vás ochrání před žárlivou konkurencí.

Součástí pronájmu virtuálních prostor bývají většinou i kancelářské služby včetně evidence veškeré příchozí pošty a následné přeposílání veškeré korespondence na adresu, kterou budete chtít, dále reklamní poutač s názvem společnosti umístěný na průčelí budovy a v některých případech i možnost občasného využití reprezentativních prostor a zasedacích místností pro jednání s klienty. Určitě si umíte představit, co by na Vás zapůsobilo více, pokud byste co by klient navštívil potencionálního poskytovatele služeb v jeho bydlišti nebo v moderních kancelářských prostorách? K zahození jistě není i možnost využití telefonistek či asistentky, která Vám bude nápomocna například právě při obchodních jednáních apod.

Cena takového virtuálního sídla Vás zajisté bude stát méně než provoz skutečné kanceláře. Proč tedy nejít s dobou a nevyužít této služby?

Fotografie publikována se svolením Ambro / FreeDigitalPhoto.net

Kategorie: Ekonomika

Dress code aneb jak se vhodně obléct do práce

Ne, 06/25/2017 - 12:41

Dress code neboli kodex oblékání určuje, jak se na danou společenskou událost vhodně obléknout. Je součástí etikety a norem chování a čím dál více zasahuje i do pracovního prostředí. Byly doby, kdy záleželo na stylu v oblékání pouze v bankách či jiných finančních institucích, ale dnes už na image záleží většině firem bez ohledu na sektor podnikání. Co vlastně mohu nosit? Dress code je většinou přesně stanovený a popsaný ve vnitřních předpisech dané společnosti, ale pravidla oblékání jsou vesměs všude podobná. Rozdělíme si ho do několika podskupin podle náročnosti:

 • Uniformy – nejstriktnější pravidlo oblékání, vyžaduje ho image firmy, aby všichni zaměstnanci představovali jednotnou reklamu, a to včetně barvy, loga, střihu apod. (nemocnice, armáda, policie, hasiči,…)
 • Strict dress code – nevyžaduje sice uniformní oblékání jako v prvním případě, ale i přesto má vysoké nároky na styl, muži si musí v tomto případě oblékat tmavý oblek s bílou košili nebo jiného světlého odstínu, vhodně sladěnou kravatu a tmavou koženou šněrovací obuv a ponožky stejného odstínu. Ženy v tomto případě nosí kostýmky se sukní a bílou košilí, punčochy bez ohledu na počasí a roční dobu, uzavřenou obuv na 2-6 cm podpatku a decentní šperky. Tyto pravidla oblékání jsou typická pro advokáty, finanční instituce a vrcholový management.
 • Business casual – neboli mírnější pravidla oblékání. Muži si mohou obléci kalhoty, ale nikoliv rifle, spolu s košilí či polokošilí, kravata není podmínkou. Ženy se mohou držet výše zmíněných kostýmků se sukní, či kalhotami, nebo si mohou obléci šaty, ale je třeba dodržovat decentní a jednoduché barvy, střih, který zakryje ramena, neodhalí příliš hluboký dekolt či mini sukně. Co se týká obuvi, nároky jsou opět mírnější, ale neznamená to, že si budete moci obout například žabky nebo sportovní sandále. (př. u středních a menších firem, úřadů,..)
 • Casual – v tomto případě nejsou vytvořena striktní pravidla oblékání, ale je nutné svůj oděv přizpůsobit charakteru daného povolání.

Některé společnosti dovolují svým zaměstnancům „benefit“ ve formě tzv. Informal Fridays, což znamená, že alespoň jeden den v týdnu – v pátek, se mohou zaměstnanci obléci podle svého, a to včetně riflí a trička. Výjimku tvoří samozřejmě ti zaměstnanci, které v tento den čeká obchodní schůzka či jiná forma reprezentace společnosti. Čemu se naopak vyhnout? Pokud vyloženě nelpíte na svém pohodlí, ale chcete to dotáhnout v kariéře daleko, čili i něco obětovat, měli byste hned při nástupu do zaměstnání zjistit, jaký dress code daná společnost požaduje, a řídit se podle něj. Zásadně se tedy vyhněte výše zmíněným džínám, tričkům, mikinám nebo teniskám. Ožehavý problém vyvolávají přezuvky – pantofle. Jelikož dress code požaduje nošení uzavřené obuvi, může to mnohým, zvláště starším ročníkům, způsobit nemalé potíže. Jediné, co Vám v tomto případě můžeme poradit, je přezouvání pouze, pokud budete sedět na svém pracovním místě, ale v momentě, kdy se budete pohybovat po firemních prostorách, raději se zpět obujte do uzavřených bot. Byli byste překvapeni, čeho všeho si vedení firmy všimne i během několikavteřinového setkání s Vámi na chodbě. Fotografie publikována se svolením Artur84 / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Pozor na změny týkající se srážky ze mzdy!

So, 06/24/2017 - 16:40

Změny související s nástupem nového občanského zákoníku dolehly na každého, zejména pak na zaměstnavatele. Jednou z nejvýraznějších změn týkajících se pracovněprávních vztahů je problematika srážek ze mzdy.

Problematika srážek ze mzdy se týká zejména osob, které se v poslední době potýkali s finančními problémy a byla na ně uvalena exekuce. Vzhledem k tomu, že finanční krize postihla mnoho lidí, zákonodárci se snažili co nejvíce ochránit jejich mzdu, co by zaměstnanců, a proto provedla několik změn v jejich prospěch.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Nejdominantnější změnou týkající se srážek ze mzdy je, že zaměstnavatel již nyní není povinen provádět žádné srážky, pokud k nim nedal předem souhlas, §327 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) byl vyňat a nahradily ho §2045 – §2047 NOZ týkající se Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. Podle nich lze „dluh zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky podle věty první k uspokojení práva zaměstnavatele, ale třetí strany, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.“

Právo na výplatu srážky ze mzdy nastane až okamžikem doručení dohody, náklady za provedení druhé a každé další srážky hradí zaměstnanec zaměstnavateli.

Změna ve výpočtu srážky ze mzdy

Co se týká výpočtu konkrétní hodnoty srážky ze mzdy, zvyšuje se výše nezabavitelné částky. Tato částka se odvíjí od životního minima, které v současnosti činí 3.410,- Kč, a normativních nákladů na bydlení ve výši 5.873,- Kč. Nezabavitelná částka pak tvoří 2/3 součtu výše uvedených částek, tedy 6.188,67 Kč. Tato hodnota se může ještě navýšit o výživné, které tvoří ¼ z 6.188,67 Kč.

Pro lepší pochopení si to ukážeme na následujícím konkrétním příkladu:

Pan Novotný je zaměstnancem firmy X a má měsíční hrubou mzdu 20.000,- Kč. Rovněž má manželku a jedno dítě.

Příjmy a výdaje

Výše částky v Kč

Hrubý příjem

30.000,- Kč

Čistý příjem

22.740,- Kč

Nezabavitelné min. (vč. výživného za manželku a dítě)

9.283,- Kč

Čistý příjem po odečtení nezabavitelného min.

13.457,- Kč

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

9.283,- Kč

1/3 zabavitelného zbytku

3.094,- Kč

Srážka z příjmu pro splacení dluhu

13.457 – 9.283 + 3.094 = 7.268,- Kč

Konečná částku, kterou pan Novotný obdrží

22.740 – 7.268 = 15.472,- Kč

Zdroj: výpočet autora

 Z tabulky je jasně vidět, že pan Novotný obdrží ze své výplaty po odečtení všech nákladů 15.472,- Kč.

Na měsíční srážku ze mzdy má vliv hlavně výše příjmu, rodinný stav a počet dětí.

 Co zůstává neměnné…

Pokud bude o výkonu exekuční srážky rozhodnuto na základě soudního rozhodnutí,  zaměstnavatel se bude muset i nadále řídit dosavadním zákonem č. 99/1963 Sb. a bude muset dělat vše podle instrukcí exekutorů, a to včetně poskytování informací o dlužnících, provádět srážky ze mzdy a na vlastní náklady je převádět na účty exekutorů apod.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Problematika webových stránek

Pá, 06/02/2017 - 09:20

Již půl roku se všude okolo nás hovoří o webových stránkách obchodních společností. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 uklává ve svém § 7 povinnost pro všechny akciové společnosti bez rozdílu data vzniku, vlastnit webové stránky a uveřejňovat na nich jak sbírky listin, které jsou i součástí obchodního rejstříku, tak i pozvánky na valné hromady řádné, mimořádné i náhradní, a to minimálně 15 dní přede dnem konání valné hromady.

To vše už ale víme. Valí se to na nás ze všech stran. My se dnes na webové stránky obchodních společností podíváme z několika různých pohledů a pokusíme se dopátrat toho, kde se vlastně zrodila ta prvotní myšlenka pro naše zákonodárce. A vsaďte se, že se určitě zrodila v zahraničním právu. A pojďme ještě dále. Její první uzákonění totiž nalezneme v evropských směrnicích.

Co se stane, pokud danou povinnost nedodržím?

Dojde-li k tomu, že se některá z korporací pokusí vyhnout své povinnosti v tvorbě webových stránek, může se těšit na velmi nepříjemné následky. Kontrola webových stránek spadá pod kontrolní pravomoc rejstříkového soudu, který vede Obchodní rejstřík, a to na základě zákona č. 304/2013 Sb., O veřejných rejstřících fyzických a právnických osob.

Rejstříkový soud může uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč. A to každé společnosti, která se nepřizpůsobí zákonnému nařízení (ZOK) a nevytvoří si webové stránky. Ale to není vše. Na webových stránkách musí být i kompletní informace o společnosti, včetně všech zakladatelských listin a všech dokumentů, které se ke společnosti vztahují. A velký pozor. Nesmíte zapomínat i na povinnost zveřejňovat na webu pozvánku na valnou hromadu.

Pokud dostanete pokutu od rejstříkového soudu, je to asi to nejmenší, co vás může potkat. Proč? Protože, pokud nebudete mít na webu pozvánku na valnou hromadu se všemi náležitostmi a usnesení z valné hormady, tak bude tato akce prohlášena za neplatnou. A nedej bože, abyste na ní třeba schvalovali účetní závěrku a rozdělovali zisk do fondů a mezi společníky. Pokud tomu tak je a valná hromada bude prohlášena za neplatnou, stávají se neplatnými i všechna usnesení. To znamená, že se veškeré vyplacené finanční prostředky budou muset vrátit zpátky do společnosti a vše se bude muset absolvovat znova.

Navíc, a to je stejně důležité, odrazí se tento stav i na statutárním orgánu společnosti. Jak? Naprosto jednoduše. Jelikož je statutární orgán ze zákona o obchodních společnostech odpovědný za svolávání valné hromady, uveřejňování informací na webu a podávání návrhů do Obchodního rejstříku, může být obviněn z neplnění své povinnosti „péče řádného hospodáře“. A následky si jistě dokážete domyslet sami.

Problematika informovatnosti a výkladů

Prozatím uběhlo příliš málo času na to, aby se seskupilo dostatečné množství informací na komplexní vysvětlení všech záměrů nového obchodního práva. Ani sami právníci, notáři a soudci si nejsou s určitými výklady jisti. A navíc chybí jakákoliv praxe. Ta je teprve vytvářena a bude to trvat ještě minimálně 5 let, než vůbec bude dostatečné množství praktických informací, názorů a odstrašujících případů.

Ohledně internetových stránek ZOK skoro mlčí. V celém zákoně, který nemá zrovna málo paragrafů, najdeme jen opravdu málo zmínek o zákonné úpravě internetových stránek. Jediné informace, kterou jsou opravdu nesporné, jsou následující:

 • všechny akciové společnosti musí mít povinně webové stránky;
 • každá společnost založená v roce 2014 musí mít webové stránky;
 • webové stránky musí být k dispozici 24 hodin denně;
 • musí být snadno dohledatelné a nesmí být zavádějící;
 • jejich přístup musí být bezplatný;
 • dokumenty na nich umisťované musí být veřejně stažitelné a ve formátu, která je dostupný na všech webových prohlížečích a ve všech operačních systémech.
Otázka právních názorů

Bavíme-li se o všech zákoutích úskalí internetových stránek obchodních korporací, je potřeba se pozastavit i nad tvrzením: „musí se jednat o stránky ve vlastnictví společnosti“. V praxi by to znamenalo, že aby byly webové stránky pro společnosti před zákonem průchozí, bylo by potřeba, aby si každá společnost koupila a zaregistrovala svou vlastní doménu. Avšak zákon tuto situaci žádným způsobem nedefinuje. Prostě jen říká, že obchodní společnost musí mít webové stránky, na kterých uveřejňuje veškeré náležitosti. Z toho nám vychází, že tedy není potřeba, aby byly internetové stránky ve přímém vlastnictví společností, jak praví někteří z právníků.

Je tedy možnost problematiku s webovými stránkami vyřešit pomocí Registru valných hromad na serveru www.r-vh.cz, kam se může zaregistrovat každá ze společností, jež záleží na splnění zákonné podmínky tvorby a uveřejňování na webových stránkách.

A teď velký pozor!

Je mylná a plně zcestná doměnka, že vám stačí využití cizích internetových stránek. Je potřeba si na tuto možnost dát velký pozor. Jste povinni uveřejňovat pozvánky na valnou hromadu na svých „vlastních“ či „pronajatých“ internetových stránkách, které ve své hlavičce nesou název vaší společnosti. Pokud tomu tak nebude, nebude zároveň ani splněna zásadní zákonná podmínka a tímto jednáním se můžete dopustit osudného omylu a dovést svou společnost až na dno právní propasti.

Novelizace?

Je možné, že se tak za 5 let dočkáme novelizace zákona o obchodních korporacích, která by lépe a výstižněji informovala o podmínkách a možnostech podle toho, jak se za tu dobu osvědčí. Je však opravdu potřeba, aby uběhl nějaký čas, který dá vyniknout všem případným chybám a nedokonalostem tohoto zákona v celé své „prohnilosti“ a důsledku.

Nebylo by správné novelizovat zákon nyní. Stále chybí příliš mnoho informací a praktických otázek. Všechno chce svůj čas. Je dost dobře možné i to, že bychom se za 5 let u případné novelizace mohli dočkat celkem přínosné výhody a tou by bylo zveřejnění internetových stránek společností přímo v obchodním rejstříku jako povinné položky. Zda se toho dočkáme či nedočkáme, nám ukáže až teprve čas. Jasné však je, že tímto krokem bychom se zase o kousek blíže evropskému standardu.

Fotografie publikována se svolením renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

 

Kategorie: Ekonomika

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců – proč je důležité?

Čt, 06/01/2017 - 10:25

Jednou z nejdůležitějších součástí strategického řízení společnosti je i hodnocení výkonu zaměstnanců. Ale jak takové hodnocení provádět, aby bylo efektivní? Jak často se provádí či jaká jsou kritéria? Dozvíte se níže…

Co je předmětem hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců?

Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců je nástroj managementu společnosti, kterým získávají zpětnou vazbu o plnění stanovených cílů, odhalení případných překážek a zefektivnění pracovního procesu.

Předmět hodnocení pracovního výkonu můžeme pak rozdělit do několika bodů:

 • hodnocení výsledků práce
  • vyhodnocování jednotlivých zadaných úkolů, za které je daný zaměstnanec zodpovědný, resp. zdali daný úkol splnil efektivně, v požadovaném termínu, jak ovlivnil samotný průběh plnění úkolu,…
 • hodnocení schopností daného zaměstnance a jeho potenciál do budoucna
  • účelem hodnocení schopností je porovnání schopností a potenciálu zaměstnance se stanoveným modelem schopností, testování schopností na náročnějších úkolech apod.
 • hodnocení pracovního chování jednotlivých zaměstnanců
  •  v rámci tohoto hodnocení se posuzuje nejen loajalita zaměstnance vůči společnosti, ale i pracovní kázeň, odpovědnost, iniciativa, samostatnost, míra angažovanosti či kvalita práce.
Jak často provádět hodnocení výkonu zaměstnanců a jakým způsobem?

Hodnocení zaměstnanců by mělo být prováděno pravidelně, minimálně však 1 – 2 krát ročně. Zaměstnanci by měli s tímto pravidlem počítat, aby se na něj mohli případně připravit. A jaké jsou metody hodnocení?

 • hodnocení při každodenním styku nadřízeného se zaměstnancem
  • spočívá v průběžném hodnocení jednotlivých zadaných úkolů – např. „návrh je v pořádku, můžete to odeslat či výrobek splňuje mé požadavky, můžete ho předat do výroby“ nebo naopak „je potřeba to ještě doopravit“;
  • je třeba, aby ale manažeři či vedoucí daného zaměstnance tuto informaci poskytovali, zaměstnanec tak bude motivován pochvalou k dalšímu uspokojení vedoucího pod vidinou kariérního postupu, či výtkou k důkladnější práci na příštím úkolu.
 • hodnocení při splnění dlouhodobějšího úkolu či cíle
  • jak už je zmíněno v názvu, jedná se o vyhodnocení úkolu dlouhodobějšího charakteru (například předány hotové stavby), pohlíží se zejména na kvalitu provedené práce a splnění či nedodržení požadovaného termínu.
 • finanční hodnocení
  • slouží ke spravedlivému stanovení mzdy zaměstnance, resp. jeho pohyblivé složky, je třeba zde zaměstnance informovat, z jakého důvodu došlo zejména k jejímu snížení či naopak.
 • systematické hodnocení
  • nejčastěji se provádí prostřednictvím hodnotícího pohovoru, provádí se v ročních, pololetních či čtvrtletních intervalech (záleží na zaměstnavateli), zaměstnavatel si zde může pomoci formulářem s jednotlivými body či otázkami, které budou probíhat během pohovoru, diskutuje se o případných problémech a zaměstnavatel dává rovněž zaměstnanci příležitost zhodnotit svou práci a obhájit se při výtkách.
 • hodnocení 360°
  • jak už napovídá název, jedná se o hodnocení, které je posuzováno nejen ze strany samotného zaměstnance a jeho nadřízeného, ale i jeho kolegů, doslova ze všech stran, proto 360°;
  • samozřejmě že poskytování informací o zkoumané osobě probíhá anonymně, aby se kolegové nemuseli bát případné vendety;
  • slouží zejména k posouzení pracovního potenciálu zaměstnance do budoucna, kvality odvedené práce apod.
  • posuzovaný zaměstnanec pak obdrží od odborného útvaru, který posudek vytvářel, pouze celkové zhodnocení.

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců má své opodstatnění a management společnosti by neměl tento nástroj řízení opomíjet, alespoň pokud chce zefektivnit výkon zaměstnanců a tedy celé společnosti a snížit případné zbytečné náklady navíc.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Vaše podnikání a osoba blízká

Čt, 06/01/2017 - 10:00

Osoba blízká – každý asi ví, co toto sousloví vyjadřuje. Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, pojem „osoba blízká“ upravuje i legislativně. Osoba blízká se nyní pohybuje napříč právním řádem, přes správní právo, trestní právo, insolvenční právo a mnohá další odvětví. Pro nás je důležitá oblast obchodního práva, která s novým zákonem o obchodních korporacích také přináší úpravu „osoby blízké“. Jaké následky to přináší podnikatelům?

Osoba blízká dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku je „příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner… Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

Judikatura pak osobu blízkou vymezila i jako osobu právnickou. Pokud má být osoba právnická považována za osobu blízkou, pak vztah osoby fyzické a její blízké osoby právnické musí splňovat určité kvality a také musí bát založený na rodinném či poměru obdobném rodinnému.

Proč je osoba blízká specifikována i v obchodním právu?

Bez specifikace osob blízkých docházelo k častému obcházení zákona a účelového jednání. Specifikace osob blízkých v podnikatelské sféře vede k dvojí kontrole při jednání společnosti/obchodní korporace a osoby blízké. Rozhodovací činnost v tomto specifickém jednání tak nepřipadá jen jednateli, ale rozhodování této osoby podléhá schválení či informování dalšího orgánu. Jedná se o orgán, jehož je členem, dále orgán provádějící kontrolu a také nejvyšší orgán.

Informační povinnost se týká situací, kdy:

a) může dojít ke střetu zájmu obchodní korporace se zájmem osoby blízké členovi orgánu této obchodní korporace, b) osoba blízká členovi orgánu obchodní korporace hodlá s touto obchodní korporací uzavřít smlouvu, nebo za c) obchodní korporace má zajistit či utvrdit dluhy osoby blízké členovi orgánu této obchodní korporace.

V otázce běžného obchodního styku se bodů b) a c) informační povinnost netýká.

Chcete zaměstnat osobu blízkou?

Pokud chcete zaměstnat osobu blízkou, musíte být obezřetní a nezapomínat na svoje povinnosti. Jednou z těchto nových povinností je vyměřování mzdy a jiného plnění (v rámci pracovněprávního stavu) osobě blízké. Při těchto peněžitých záležitostech je potřeba souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace. V okamžiku, kdy nebude souhlas udělen, nemusí být poskytnuto plnění pro osobu blízkou.

Tyto podmínky mají samozřejmě dopad hlavně na obchodní korporace o více členech.

V souvislosti s těmito požadavky a formálními ustanoveními bude pravděpodobně i docházet k omezení pracovněprávních vztahů mezi obchodními korporacemi a osobami blízkými členů orgánu právnické osoby.

Právnická osoba jako osoba blízká

Podle NOZ a novému zákonu o obchodních korporacích může být status osoby blízké udělen i právnické osobě a jejímu statutárnímu orgánu.

Příklad: Uplatnění v situaci, kdy se věřitel právnické osoby (jakožto chráněná třetí osoba) může dovolat neúčinnosti právního jednání zkracujícího věřitele, k němuž v posledních dvou letech došlo mezi PO a např. jejím jednatelem (zde v postavení osob blízkých).

Kategorie: Ekonomika

Tiskárna do každé domácnosti i kanceláře

Čt, 06/01/2017 - 09:26

Ať už jsme zaměstnaní či máme svou vlastní kancelář, neobejdeme se bez tiskárny. Ta se stala nezbytnou součástí nejen kanceláří, ale i domácností. Nabídka dnešních tiskáren dokáže uspokojit klasického uživatele, pro tisk různých dokumentů, až po profesionální uživatele k bezchybnému a kvalitnímu tisku. Výběr je velmi pestrý od inkoustové, laserové, až po volbu různých funkcí. Tiskárny už dávno neslouží jen k pouhému tisknutí, ale splní mnohem více úkolů. Takové pak nazýváme multifunkční tiskárny, které zastanou i faxování či skenování. Než si vybereme tu správnou tiskárnu, přihlížíme k různým detailům.

Parametry pro výběr tiskárny

Zaměříme se na fakta, jak často bude tiskárna používána, dále pak, zda bude sloužit k tisku dokumentů či fotografií. Jaké máme požadavky na kvalitu tisku, a také bude-li stačit černobílá nebo chceme tisk barevný. Pokud předem víme, že budeme tisknout povětšinou jen text, stačí černobílá tiskárna. Avšak v případě, že potřebujeme tiskárnu kvůli tisknutí fotek, grafiky, obrázků, pak zvolíme tiskárnu s barevným tiskem.

Co se týká parametrů, záleží na našich preferencích. Na trhu je k dispozici mnoho typů multifunkčních tiskáren, které se liší jak váhou, tak velikostí. Hlavní je, aby se tiskárna vešla tam, kam potřebujeme. Značku je lépe volit ověřenou: HP, Konica Minolta či Canon. Poslední jmenovaná je výhodná také v tom, že koupíte, levné tonery Canon. Dalším kritériem by měla být rychlost tisku, a kdo vše bude tiskárnu používat. Jakmile máme v těchto ohledech jasno, neměl by být problém zvolit tu nejvhodnější.

Náplně a tonery

Dnes jsou nejvyhledávanější inkoustové a laserové tiskárny. Od jehličkové se dávno upustilo, protože byla pomalá a nesplňovala požadavky na kvalitu. Tiskárny je dobré volit také podle náplně, kterou budeme používat. Zajistit si náplně do tiskáren patří k dalšímu neméně důležitému kroku. Laserové tiskárny mají jednu nepopíratelnou výhodu a to, že tonery nezasychají. Výbornou volbou pro každodenní tisknutí dokumentů je nabídka tonerů CE285A. Zapomenout nesmíme ani na připojení k počítači, které je možné hned několika způsoby. Nejčastěji se využívá připojení přes USB, FireWire či LPT. Pokud zvolíme bezdrátové připojení, pak rozhodně vybíráme multifunkční tiskárny s WiFi nebo Bluetooth.

Fotografie publikována se svolením renjith krishnan Photography/FreeDigitalPhotos.net

 

Kategorie: Ekonomika

5 tipů, jak se stát nejžádanějším a nejlepším zaměstnavatelem

St, 05/31/2017 - 08:41

Jak se stát nejlepším zaměstnavatelem? Jak zlepšit vedení společnosti, aby její zaměstnanci byli spokojení, pracovali efektivněji a podnik dosahoval větších zisků? Přinášíme Vám 5 zaručených tipů, jak si můžete pomoci!

1. Motivační programy? Jednoznačně důvěra!

Chcete sázet na motivační programy v podobě různých benefitů a studijních programů? Můžete to zkusit. Ale co začít s něčím méně nákladným a přesto se zaručenými výsledky? Důvěra je největším motivátorem pro zaměstnance, pokud mají důvěru v podnik, ve kterém pracují, že, to, co tam dělají, má smysl, pracují s radostí a větším přesvědčením. Pokud chcete, aby byli vaši zaměstnanci namotivováni na dosažení výsledků a k větší produktivitě práce, dejte jim více prostoru a samostatnosti. Samozřejmě pokud využijete i benefitů v podobě stravenek či jiných poukázek, zaměstnanci se na Vás zlobit nebudou.

2. Dejte zaměstnancům prostor pro rozhodování

Pokud chcete, aby Vás zaměstnanci coby představitele vrcholového managementu respektovali a uznávali, zapojte je do rozhodování například o strategii firmy do budoucna, o nabírání dalších zaměstnanců do kolektivu či o zavádění nových produktů a služeb do portfolia firmy. Tím, že jim tento prostor umožníte, ukážete, že jejich názor má smysl, a budou mít pocit sounáležitosti a důležitosti a že se s nimi prostě počítá.

3. Formální či neformální prostředí?

Je jasné, že tento bod nemůže splňovat každá společnost. Jsou firmy, které chtě nechtě musí držet dress code a etická pravidla a formality s tím související. Jedná se například o bankovní instituce či právnické kanceláře nebo státní instituce. Ale ti, kteří si mohou dovolit zvolit neformální a uvolněné prostředí, mají u svých zaměstnanců z poloviny vyhráno. Není třeba hned dovolit zaměstnancům chodit do práce oblečení jako do hospody apod. Postačí, když zvolníte formu interní komunikace, ať už zasílání hromadných informačních emailů, které obvykle nečte každý druhý zaměstnanec, dodejte jim vtip a jisté odlehčení a zábavu a hned stoupnou na popularitě. Dále pořádejte nejen interní meetingy v rámci kanceláře, ale i například v neformálním prostředí mimo pracovní prostory, v hospodě, kavárně či restauraci. Tím, že se zde budou zaměstnanci cítit lépe, nebudou se třeba tolik bát vyjádřit Vám jisté pochybnosti, problémy či připomínky, které Vám mohou pomoci zefektivnit chod firmy.

4. Pracovní úvazky

V poslední době velmi diskutovaný problém z hlediska zaměstnávání nových pracovníků, zejména pak maminek po mateřské dovolené apod. Další způsob, jak zvýšit důvěru i pracovitost Vašich zaměstnanců ve firmě, je dát jim i jistou volnost v pracovních úvazcích. Dejte jim příležitost pracovat z domu, tzv. home office formou, nebo umožněte flexibilní pracovní dobu, důležitý je přeci výsledek a zdali je práce hotová, nikoliv zdali jsou všichni zaměstnanci na svých místech přesně osm hodin denně.

5. Motivujte, nikoliv kritizujte

Zapomeňte na metodu cukr a bič. To platí spíše na děti než na dospělé. Ti Vám na to tak lehce neskočí. Výhružkami se dneska nikam nedostanete. Sice panuje doba, kdy se de facto zaměstnavatelé mohou vybírat z několika desítek adeptů na vybranou pozici a tím pádem mají trumf v rukávu, ale proč stávajícím zaměstnancům neustále vyhrožovat, že jestli se jim něco nelíbí, můžou odejít, že na jejich pozici se třesou další kandidáti? Daleko efektivnější je spíše zaměstnance motivovat, nalákat je k lepším výsledkům a v případě problému s nimi řešit vše nejprve po dobrém, až v krajních případech zvolit přísnější metody.

Fotografie publikována se svolením stockimages/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Jak si vytvořit efektivní marketingový plán?

Út, 05/30/2017 - 09:47

Tajnou zbraní úspěšných společností na trhu je efektivní reklama a marketing.  Aby byly investované peníze do reklamy využity s co největším užitkem, je třeba si vytvořit vhodný marketingový plán. My vám poradíme, jak na to!

Cílem marketingového plánu je ukázat, co všechno musí firma provést, aby mohla zrealizovat své obchodní a marketingové cíle a zároveň na to vynaložila co nejméně finančních prostředků. Jeho podstatou je shrnutí dosavadní pozice vaší firmy na trhu, identifikace konkurence a porovnání s vašimi službami, odstranění případných nedostatků, kterých se při realizaci reklamy dopouštíte, motivace zaměstnanců a zlepšení zisku. Vytvořit jednotný marketingový plán pro všechny firmy je ale nemožné, jednotlivé plány se mohou lišit velikostí firmy, sférou, ve které podniká, typem firmy či zda-li je firma v zárodku nebo již na trhu působí delší dobu.

Struktura marketingového plánu

Každý marketingový plán by měl obsahovat následující body:

1) Celkové shrnutí

V celkovém shrnutí si stanovte účel marketingového plánu, představte svou firmu a zaměření jejího podnikání. Je vhodné si načtrtnout vaši představu strategie a cílů, které v dalších bodech rozeberete do detailu.

2) Dlouhodobá strategie a vize

Dejme tomu, že je vaším dlouhodobým cílem prosperita společnosti. K dosažení tohoto cíle je nutné vědět, jakých prodejních výsledků by měla vaše společnost dosahovat v horizontu následujících 3 až 5 let, aby mohla podnikat aktivity za účelem zajištění prosperity. Také je důležité si stanovit cílovou skupinu klientů, na které se chcete soustředit a zvolit takovou strategii, která dlouhodobě uspokojí jejich požadavky.

3) Situační analýza (analýza současného stavu vnitřního a vnějšího prostředí firmy)

V tomto bodu si rozeberte aktuální stav vnitřního prostředí vaší společnosti, jak působí na trhu, jaké má výsledky, kdo jsou její zákazníci, rozeberte si největší konkurenci vaší firmy i faktory, které mají vliv na vaše podnikání. Analýzu vnějšího prostředí a konkurence nejlépe zjistíte formou marketingového výzkumu nebo ankety.

Co se týká analýzy vnitřního prostředí, nejvhodnější je tzv. SWOT analýza (z anglického překladu – S – strength = silná stránka, W – weakness = slabá stránka, O – opportunity = příležitost, T – threat = hrozba).

4) Marketingové cíle

Cílem tohoto bodu je naplánovat si optimální budoucí stav vaší firmy. Zde vycházejte z předchozích bodů 2 a 3. Váš marketingový cíl musí být měřitelný a vyhodnotitelný, tzn., že je třeba si stanovit objem prodeje, počet nových zákazníků, uvedení x nových produktů na trh, zvýšení podílu na trhu o x % apod.

5) Cílová skupina zákazníků

Cílovou skupinu klientů si stanovíte tzv. metodou STP, neboli S – Segmentation = rozdělení zákazníků do cílových skupin podle jejich charakteristiky (geografická oblast, věk, pohlaví, úroveň dosaženého vzdělání, …), T – Targeting = zacílení na nejzajímavější skupinu (při zacílení je třeba brát v úvahu potenciál dané skupiny, tedy tržby a zisk, dosavadní konkurenci v dané skupině, či zda-li vámi vybraná skupina koresponduje s firemními cíli), P – Positioning = definice vaší pozice na trhu a odlišení vaší nabídky od konkurence.

6) Marketingový mix

V tomto bodu se zaměřte na nabídku vašich produktů či služeb. Marketingový mix, jinak známý jako „4P marketing“, tedy Product – produkt, služba, Place – místo prodeje, způsob distribuce, Price – cena, Promotion – propagace, rozpracovává vaši produktovou strategii.  Je důležité si stanovit, jaké produkty chcete nabízet, jejich vlastnosti a výhody, za jakou cenu, jakou formou je chcete prodávat (e-shop, fyzický prodej v prodejně nebo za pomoci různých distributorů,…) a jak je chcete propagovat.

7) Finance a rozpočet

Nyní přejděte k jednomu z nejdůležitějších bodů – rozpočtu. Zvolit vhodnou míru investice není jednoduché, je jasné, že pro realizaci výše zmíněných aktivit je nutné financování, ale všichni máme omezené zdroje. Jako pomůcku můžete použít výši plánovaného objemu prodeje v daném roce a vypočítat z něj 2 – 5 % k účelu marketingové kampaně. Konkrétní výše ale záleží na charakteru nabízených produktů či služeb, jaký plánujete v daném roce zisk, jaká je situace na trhu aj.

9) Systém měření a kontroly

Ujasněte si, jak často a jakou formou chcete kontrolovat plnění vašeho marketingového plánu . Co se týká frekvence kontroly, všeobecně se doporučuje měsíční periodicita. Způsob kontroly pak můžete zajistit opět za pomoci SWOT analýzy, kde si zhodnotíte slabé a silné stránky marketingové kampaně. Veškeré vyhodnocování si veďte v písemné formě.

10) Přílohy

Zde můžete dodat ukázky marketingových kampaní, jaké chcete podnikat, tabulky s analýzami prodeje apod.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Jak řešit pracovní úraz?

Út, 05/30/2017 - 09:00

Stal se Vám v zaměstnání pracovní úraz? Nevíte, jak v takové situaci postupovat? Poradíme Vám, kde všude musíte pracovní úraz nahlásit, jak ho zdokumentovat a jaké změny přinesl rok 2014 v oblasti finančních náhrad.

Pracovní úrazy jsou pro každou společnost nepříjemnou událostí, ale málokterá se jim vyhne. Dokazuje to i počet pracovních úrazů, se kterými se Češi každoročně setkají, konkrétně asi 50 tisíc případů ročně.

Co lze pod pracovní úraz zařadit?

Pracovní úraz vzniká v momentě, kdy dojde u zaměstnance k poškození zdraví či smrti při plnění nějakého pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Naopak, tam nelze zařadit úraz, který se zaměstnanci přihodil při cestě do zaměstnání či zpět.

Nařízení vlády z roku 2011 stanovuje způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Rovněž rozlišuje dva typy pracovních úrazů, ke kterým může docházet:

 • smrtelné pracovní úrazy nebo úrazy vyžadující hospitalizaci delší než 5 dnů či úrazy, u nichž je podezření na spáchání trestného činu – u nich musí zaměstnavatel podat hlášení bezprostředně po vzniku dané situace.
 • ostatní úrazy, tedy úrazy slabšího charakteru, kde je zaměstnavatel povinen oznámit vzniklou situaci v rámci záznamů o pracovních úrazech za uplynulý měsíc, nejpozději však do 5. dne následujícího měsíce.
Komu se záznamy o pracovních úrazech hlásí?

Veškeré úrazy, ke kterým dojde na pracovišti, se musí bezodkladně hlásit:

 • zaměstnavateli, kterému zaměstnanec podléhá;
 • zdravotní pojišťovně, u které je poškozený zaměstnanec pojištěn;
 • Policii ČR, pokud nabyde podezření, že došlo ke spáchání trestného činu;
 • oblastnímu pracovišti Inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat;
 • oblastnímu pracovišti báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu (§ 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů);
 • odborové organizaci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Co dělat, stane-li se pracovní úraz?

Pokud dojde u Vás na pracovišti k pracovnímu úrazu, ze všeho nejdříve je třeba:

 • přivolat lékařskou pomoc, a to i v případě, že pracovník se cítí relativně dobře, aby se ověřilo, zdali nedošlo k vnitřním zraněním apod.;
 • zajistit místo úrazu, aby se to už neopakovalo (např. odpojit porouchaný el. přístroj aj.);
 • zajistit místo úrazu tak, aby mohly být vyšetřeny jeho příčiny, pořídit fotodokumentaci, vyslechnout svědky s písemným záznamem.

Poté je třeba vyhotovit záznam o úrazu. Ten musí obsahovat všechny následující informace: jméno a příjmení postiženého pracovníka, pracovní zařazení, datum a hodinu úrazu, začátek směny (čas), druh zranění, zraněnou část těla, zdroj úrazu, příčinu úrazu, popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu. které předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny, podpis postiženého (podle možností), jména + podpisy svědků a  podpis nadřízeného zaměstnance. Poté nezbývá nic jiného, než ho zaslat výše uvedeným institucím.

Jaké změny přinesl rok 2014?

Rok 2014 přináší spoustu změn, mezi nimi i v oblasti BOZP. Pokud dojde k pracovnímu úrazu a zaměstnavatel odmítne vyplatit finanční náhradu, může se zaměstnanec obrátit na soud. Již tedy nemusí uplatňovat nárok na nemajetkovou újmu v rámci řízení na ochranu osobnosti.

Nový občanský zákoník přináší také zcela novou definici finanční náhrady při ublížení na zdraví. Již neplatí náhrada vypočítávaná pomocí bodů, ale její výše záleží zcela na úvaze soudu, který o náhradě a její výši rozhodne individuálně.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Krizový management

Po, 05/29/2017 - 11:24

Do finančních potíží se společnosti dostávají dnes a denně. Pojednou je řešení jednoduché, podruhé je potřeba využít zásahu shůry. Pro tyhle situace máme KRIZOVÝ MANAGEMENT.

Podle NATO by se krizový management dal popsat takto:

Jedná se o způsob zvládání krize založený na 3 vzájemně se posilujících prvních:

 • Dialog;
 • Spolupráce;
 • Udržování schopnosti čelit krizi.
Obecně o krizovém managementu

Krizový management nebo po Česku –krizové řízení. Jedná se o řízení jakéhokoliv ekonomického subjektu, který se potácí v problémech. Když mluvíme o problémech, máme na mysli situaci, která neblahým způsobem ovlivňuje integritu a ekonomickou stabilitu společnosti. Jedná se převážně o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak složité situace. Cílem je zastavení sestupu společnosti do dostatečně stabilní polohy, aby posléze mohla společnost stoupat po žebříčku úspěchu.

Krizový management mohou jako součást podnikového řízení uplatňovat subjekty takto:

 • v případě krajní krizové situace (jedná se o specifický přístup, který se zaměřuje na minimalizaci příčin a důsledků krize);
 • v běžném chodu podniku (jako prevence před příchodem krize).
Prvky krizového managementu

Podniková krize může mít společnost od dané společnosti různý průběh, ale existují základní kroky, které se uplatňují v případě každé krize. Jedná se o tyto prvky:

Analýza ohrožení

 • analýzou se rozumí charakteristika příčin a plán jejich následného odstranění;
 • je nutno nalézt potencionální zdroje krize, tudíž analýzu všech rizik, která mohou na podnik neblaze působit, a následná charakteristika všech rizik;
 • mezi nejčastější signály patří:
  • Silný konkurenční tlak;
  • Špatný odbyt produktu;
  • Snižující se úroveň inovací (modernizací);
  • Stížnosti zákazníků/klientů.
 • dále je nutno si položit otázku, zda se jedná o krizi potencionální (to co by mohlo nastat) či o krizi akutní (v čem se již podnik potácí).

Stanovení strategie

 • Nutnost určit, jakým směrem se strategie má ubírat:
  • pouhé zvládnutí krize (tak aby se společnost dostala z nejhoršího);
  • omezení celkového ohrožení (dostat společnost do stability a zajistit aby se situace neopakovala);
  • odstranění rizik potencionálních krizí (pokud existuje slabý článek, je nutnost jej nahradit článkem silnějším).

Realizace strategie

 • Liší se dle zvolení strategie
  • Strategie zvládnutí – nejdůležitější je dobrá pověst (dobré jméno) podniku před nástupem krize
   • Lepší jméno = lepší zvládnutí;
   • Omezení celkového ohrožení – je nutné najít způsob jak ohrožení snížit (včasné rozpoznání krizového vývoje, vytvoření kvalitních krizových plánů pro budoucnost, krizová komunikace).

Krizový management je pro vás vynikající volbou, pokud cítíte, že se váš podnik začíná potácet. Dalo by se to vysvětlit i poněkud lidštěji. Pokud vidíte pokles zisků, ale růst nákladů, úbytek klientů a prohlubování se finančních ztrát, určitě na nic nečekejte a zavolejte si o pomoc. Neexistuje nic jednoduššího, než si nechat pomoc a naučit se, jak krizi zabránit.

Fotografie publikována se svolením David Castillo Dominici /FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Jak se účinně vyhnout ručení DPH

Po, 05/15/2017 - 11:16

S DPH (daň z přidané hodnoty) se obchodním styku setkáváme den co den. Nemusíme být zrovna subdodavateli či odběrateli v obchodní sféře. DPH je daň, která se dotýká nás všech, a to v každodenních nákupech, ať už si jdeme pro toaletní papír či novou televizi. DPH nás provází a bude provázet vždy a všude.

Jako obyčejní spotřebitelé jsme z obliga. Ale co dodavatelé a odběratelé? Jak jsou na tom oni? Jak to oni mají s DPH? Jak moc se jich dotýká, zda jej platí či ne? To je otázka přímo na místě. Účastníci obchodních styků to nemají jednoduché. Stále musejí být ostražití. Musí si dávat pozor na to s, kým a jak obchodují. Proč? Protože by se jim velmi jednoduše mohlo stát, že sice zaplatí DPH svému obchodnímu partnerovi, ale ten jej nezaplatí finančnímu úřadu a zde nastává problém, neboť se z nich stávají ručitelé DPH. A to je více než nepříjemná situace.

Co je to ručení DPH?

Ručení DPH vzniká z obchodního styku mezi odběrateli a dodavateli. Je postaveno na základě, že odběratel od dodavatele nakoupí zboží či služby a je povinen uhradit vystavenou fakturu, a to v plné výši včetně DPH. Zákon však hovoří v této otázce jasně:
DPH je splatné na registrovaný bankovní účet. To znamená, že pokud nemá dodavatel účet zaregistrovaný u příslušného finančního úřadu, dostává tím svého obchodního partnera do pozice ručitele DPH.

Existuje několik modelů, jak celá situace může vypadat. A já vám je zde teď nastíním tak, abyste z toho byli co nejmoudřejší:

PŘÍKLAD 1

Dodavatel má registrovaný účet u finančního úřadu. Prodá odběrateli zboží v hodnotě 1.150,- Kč. Odběratel zaplatí fakturu včetně DPH.
Dodavatel odvede DPH přesně tak, jak má.

V tomto okamžiku je vše plně v pořádku a je to přesně ten případ, kdy se odběratel nemusí bát toho, že by ručil za DPH, protože splnil zákonnou povinnost, a to, že uhradil fakturu na registrovaný účet.

PŘÍKLAD 2

Dodavatel nemá registrovaný účet u finančního úřadu a odběratel v dobré víře uhradí fakturu tak, jak má včetně hodnoty DPH. Za čas se mu ozve finanční úřad s tím, že dluží DPH.

1. model:

Odběratel výpisem z banky prokáže, že DPH uhradil tak, jak měl, ale že netušil, že účet nebyl registrovaný. Pokud dokáže prokázat cestu převodu, částku a datum, ručení se ho již více netýká a finanční úřad bude požadovat plnění po dodavateli, který zanedbal svou zákonnou povinnost uhradit DPH včetně povinnosti mít registrovaný účet.

2. model:

Odběratel je v situaci, kdy nemá jak prokázat, že uhradil fakturu včetně DPH. V tomto případě je povinen DPH za druhou stranu uhradit. Tím pádem splní svou povinnost, a to rovnou dvakrát. Bohužel někdy se nemusí jednat o zrovna nízké částky.

Je potřeba, aby si podnikatelé a obchodníci své partnery velmi dobře vybírali a nic nezanedbali. Vždy je nutné si zjistit, zda je protistrana solventní, zda má dobrou platební morálku a registrovaný účet. Pokud jí chybí jen jedna jediná z těchto tří podmínek, tak rychle ruce pryč, než se dostanou do malérů, které se mohou stát osudnými pro jejich podnikání.

Jak lze zajistit DPH před ručením?

Mimo těch zákonných pravidel, jako je registrovaný účet, existují ještě dvě možnosti, jak DPH zajistit tak, aby k ručení nedošlo.

1. Platba v hotovosti

Zákon hovoří jasně. Pokud hodnota faktury nepřekračuje částku 15.000 EUR je možné je uhradit v hotovosti a tím se vyhnete ručení DPH, protože to se na hotovostní platby nevztahuje. Ale toto je rada jen pro ty, kterým nevadí se vracet do doby krmené a platit své závazky igelitkami nacpanými penězi.

2. Rozložení platby

Pokud se dohodnete se svým partnerem písemnou formou, lze rozdělit platbu faktury na dvě části.

a) částku bez DPH pošlete na účet svého věřitele;

b) částku DPH pošlete na účet finančního úřadu.

Je potřeba, aby platba vůči finančnímu úřadu byla prokazatelná a přesně vymezená, tj. musí obsahovat náležitosti, dle kterých se pozná, za koho je DPH splaceno:

a) specifikace dlužníka (tedy Vás);

b) specifikace věřitele (tedy Vašeho obchodního partnera);

c) vyčíslení celé částky faktury + plnou výši DPH z částky plynoucí;

d) veškeré nacionále faktury (je dobré poskytnout FÚ kopii faktury);

e) variabilní symbol, pod kterým je částka odesílána – variabilní symbol faktury a platby pro finanční úřad by měly být totožné.

Pokud splníte podmínky, které jsme Vám zde nastínili, není potřeba se bát ručení za DPH, a to v žádných ohledech. Tyto podmínky se týkají jak faktoringu, tak i postoupení pohledávky. Situace ohledně ručení DPH je krajně nepříjemná, a proto je potřeba podstoupit všechny možné kroky k tomu, abyste s ručením nemuseli mít nic společného a nepřicházeli jste úplně zbytečně o finance, které pro Vás mohou být prospěšné.

Fotografie publikována se svolením cooldesign /FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Chcete dosáhnout větších zisků? Expandujte na evropské trhy!

Po, 05/15/2017 - 09:30

Abyste dneska uspěli na trhu, nesmíte se bránit inovacím a být otevření novým příležitostem. Jednou z takových možností je zpřístupnit své produkty či služby zahraničním odběratelům!

Co byste měli vědět…

Patříte mezi malé a střední podnikatele? Můžete se v tomto ohledu obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu či pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR, které za podpory Evropské komise poskytují odborné poradenství v oblasti podnikání mimo Českou republiku.

Právě problematika poskytování služeb přes hranice tuzemska je specialitou EEN. Poskytují jak zevrubné informace, tak i podmínky, které je třeba splnit, či procedury, které musí firmy podstoupit, aby mohly nabízet služby či produkty v zahraničí.

Jaké jsou podmínky pro vstup na evropské trhy?

Nejjednodušší podmínky na zahraničních trzích mají ty společnosti, které nabízí své služby pouze dočasně a příležitostně. Společnost nesmí být začleněna do hospodářství daného státu. Například tak můžete v hostitelské zemi získat zakázku a postavit nemovitost nebo poskytnout specifické poradenské služby či vyvinout software či jiný produkt jednorázově na zakázku.

Pokud zde již chcete podnikat delší dobu, musíte do dané země vyslat své zástupce, kteří již musí splňovat pracovně právní podmínky daného státu, jako je minimální mzda, minimální délka dovolené, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , maximální délka pracovní doby apod.

Rovněž se Vaši zaměstnanci musí prokázat speciálním formulářem, který potvrdí, že mají řádné sociální a zdravotní pojištění v ČR i během pobytu v hostitelské zemi.

Kompletní pravidla a informace ohledně možností poskytování služeb v zahraničí pak naleznete ZDE.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Zaměstnávání osob starších 50 let má smysl!

Ne, 05/14/2017 - 09:30

Populace stárne a jsou již dávno pryč doby, kdy jsme v 50 letech šli do důchodu. V dnešní době patří lidé starší 50 let ke stále produktivní části obyvatel, bohužel zaměstnavatelé si to mnohdy nemyslí, a v tom dělají chybu. Nebojte se je zaměstnat, rozhodně neprohloubíte!

Ještě v roce 2000 jsme mohli zaznamenat, že v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se nacházelo cca 16 % osob starších 50 let. Dnes je ale jejich poměr téměř 30%. Proč? Protože si zaměstnavatelé myslí, že již patří tzv. „do starého železa“ a nejsou dostatečně produktivní a přínosní pro společnost, hůře se adaptují na nové změny, zejména pak v IT oblasti, a jsou celkově pomalejší.

Přitom jim uniká, co naopak mladá generace narozdíl od té starší nemá, a o jaký přínos přicházejí. Především to jsou zkušenosti, zodpovědnost a loajalitu vůči společnostem (starší generace vyrostla v jiném režimu a v jiné době a dodržuje více zásady a pravidla fair play).

Zároveň opomíjí i další výhody, které by jim zaměstnání starších přineslo.

Příspěvek na staršího zaměstnance

Aby byli zaměstnavatelé více motivováni k tomu zaměstnat starší osoby, přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s programem, kdy zaměstnavatelům, kteří zaměstnají osobu starší 50 let, přispějí na mzdu i pojištění po dobu jednoho roku ať už částečně nebo v plné výši. Například v Praze se jedná o tzv. regionální individuální projekt „Zkušenosti pro Prahu“, kde mu bylo vyčleněno přes 28 mil. korun.

Pokud pak přijme uchazeče ve věku na 55 let, může od státu obdržet příspěvek až ve výši 24.000,- Kč (což není malá částka v porovnání s ostatními uchazeči, kde mohou obdržet max. 15.000,- Kč).

Kde jsou zkušenosti důležitější než věk?

Jsou rovněž i oblasti podnikání, kde se mladý člověk, i přestože je plný elánu a motivace, nemůže rovnat zkušenějším. Jedná se například o obory vzdělávání, technická činnost či například pojišťovnictví (v oblasti likvidace pojistných událostí a při odhalování pojistných podvodů se Vám daleko více bude hodit člověk, kterému už prošlo rukama velké množství případů, a který tak pozná mnohem rychleji, kde se dát pozor apod.).

A teď ruku na srdce, kolik osob starší 50 let zaměstnáváte? Je Vaše firma efektivní? Možná, že právě zde je kámen úrazu!

Fotografie publikována se svolením stockimages/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

reklama: