www.katedrala.cz


         

Čí služby jsou lepší? Pojišťovací agent nebo makléř?

Obchodní magazín - So, 07/01/2017 - 09:56
Práce v oboru pojišťovnictví a finančnictví není jednoduchá záležitost a málokdo se v ní orientuje. Abychom si pořídili správný pojišťovací produkt, potřebujeme v tomto ohledu radu odborníka. Je nutné si uvědomit, že si „kupujeme“ službu. Pojistka nám má sloužit a chránit nás i náš majetek. Mnohdy však platíme za produkty připojištění, kterým pořádně nerozumíme nebo je zkrátka […]
Kategorie: Ekonomika

Restart kariéry může postihnout každého z nás!

Statutář - So, 07/01/2017 - 09:45

Udržet si v dnešní době zaměstnání není nijak lehké. A nezáleží na tom, zdali pracujete jako pokladní, automechanik či vysoce postavený manažer. Jednoho dne se můžete dozvědět, že ve firmě končíte. A co pak? Jak nastartovat novou kariéru?

Co dělat, když najednou dostanete „padáka“?

Rozhodně si v takovém případě neházejte oprať. Důležité je se co nejdříve z prvotního škodu otřepat a nenechat si ohrozit vaše sebevědomí. Bohužel čas od času se stane, že firmy musí udělat ve svých řadách čistku, aby snížily provozní náklady a kdo stojí firmu nejvíce? Vrcholoví manažeři.

Při tzv. restartu kariéry je důležité učinit několik následujících kroků:

 1. Nebojte si přiznat si, že jste přišli o práci.
 2. Dívejte se dopředu a nezaobírejte se tím, jak se k vám zachovali.
 3. Berte to tak, že takové neúspěchy vás spíše zocelí do budoucna.
 4. Obraťte se na personální či headhunterské agentury, kteří vám pomohou s hledáním.
 5. Připravte se dostatečně psychicky na vstupní pohovor, poraďte se s odborníky.
 6. Chtějte víc, než jste měli dosud – lepší pozici, lépe placenou a zapracujte na sobě!
BestHeads

Jako jsou na trhu práce v nabídce rekvalifikační kurzy, tak je možné využít i speciální kurzy pro vysoce postavené manažery. Speciální kurz od společnosti BestHeads probíhá formou individuálních konzultací a trvá zhruba 1 až 3 měsíce. Během tohoto programu Vám pracovníci společnosti radí, jak upravit životopis či motivační dopis, dále profil na LinkedInu, kde se zobrazují právě představitelé managementu, a zejména s vámi probírají, jaký je váš cíl, jak ho chcete dosáhnout a na co se chcete zaměřit.

Až poté, co si ujasníte vaše priority, začnete se společně zaměřovat na jednotlivé zaměstnavatele, jak je oslovit a zaujmout. V podstatě se jedná o takovou psychologickou a pracovní poradnu zároveň.

Ale jedno je jisté, výsledky to jistě přináší. A možná, že nakonec budete v novém zaměstnání spokojenější než v tom dosavadním!

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Hledat novou práci je mnohdy běh na dlouhou trať

Obchodní magazín - Pá, 06/30/2017 - 13:32
Existuje mnoho zaručených rad a návodů, které pomáhají vést k úspěšnému nalezení nového zaměstnání. Jenže v tom velkém výčtu mnohdy chybí to nejdůležitější. Tím je síla vůle a neoblomné odhodlání. Přinášíme vám pár tipů, které by vám mohly pomoci při hledání nové vysněné práce. Mít plán Mezi důležité kroky, vedoucí k úspěchu, patří mít „nějaký“ plán. Na výlet […]
Kategorie: Ekonomika

Jak probíhá pracovní oběd

Statutář - Pá, 06/30/2017 - 10:01

Pod názvem „oběd“ si představíme dobré jídlo, nápoj, kávu a možná i zákusek. Pracovní oběd se však netýká pouze ukonejšení hladového žaludku. Řeší se při něm obchodní záležitosti, což představuje svým způsobem formu společenské akce. Hlavním účelem pracovního oběda je probírání dílčích otázek, které se týkají obchodu, a zároveň upevňování vzájemné důvěry. Pracovní oběd se domlouvá většinou telefonicky nebo ústně. Pracovní oběd může být rovněž součástí celodenního jednání či konference. Zahájen je mezi 12 až 13 hodinou odpolední a je určen pouze pro pár hostů. Nezřídka však pouze pro dvě osoby. Délka pracovního oběda je individuální a může se protáhnout i na dvě hodiny.

Pracovní oběd má svá pravidla

Záleží, zda se jedná o pracovní oběd mezi kolegy nebo obchodními partnery. Mezi kolegy může často jít pouze o doladění pracovních záležitostí. Takový oběd se domlouvá většinou osobně na pracovišti. Pokud však zveme na oběd obchodního partnera, zveme jej osobně nebo telefonicky a předem stanovíme termín a místo. Slušné je nabídnout dvě až tři možná setkání a výběr restaurace či kavárny tak, aby se náš obchodní partner cítil dobře. Většinou platí útratu ten, který pozval osobu či osoby na pracovní oběd. Samozřejmě je zvykem se nabídnout, že zaplatím svou útratu nebo půlku útraty. Nicméně hostitel s poděkováním odmítne. Hostitel by měl být na místě předem a komunikovat s obsluhou bez rozdílu, zda se jedná o muže či ženu. Pozvaný by nikdy neměl čekat na svého hostitele.

Výhody pracovního oběda

Ať už se jedná o oběd nebo setkání u kávy, pokud nemáte hlad, jde o příležitost k upevnění vztahů, prohlubování důvěry, a to zcela neformálním způsobem na neutrální půdě. Setkání je nejlépe začít společenskou konverzací a obchodní záležitosti nechat na později. Vhodná jsou neutrální témata o koníčcích, rodině či dovolené. Volná konverzace vám pomůže zbavit se počátečních nejistot. Vynechejte však politiku a náboženská témata, kde byste mohli píchnout do vosího hnízda. Nikdy neskákejte do řeči a zkuste být empatičtí. Pomůže vám to více pochopit myšlenky vašeho obchodního partnera. Rozhodně schůzku zbytečně nenatahujte a držte se plánovaného času. Různé podrobnosti, které vyplynou u pracovního oběda, mohou být předmětem dalšího jednání. Než se rozloučíte, potvrďte si vzájemně nové termíny pro další jednání.

Zdroj fotografie: http://envirofone.com

Kategorie: Ekonomika

V jakých případech nemáte nárok na slevy na dani

Obchodní magazín - Čt, 06/29/2017 - 10:00
Povinnost odvádět daně provází občany ČR již od dob středověku, ale naštěstí máme v současnosti i možnost uplatnit slevy na dani, které tuto povinnost značně snižují. Uplatnění těchto slev ale nedostanete automaticky, musíte nejprve splnit zákonné podmínky. V jakých případech nemáte v roce 2014 nárok na slevu na dani? 1. Problematika „věčných“ studentů Spousta z nás se nemohla dočkat, […]
Kategorie: Ekonomika

Konkurenční doložka v pracovní smlouvě

Statutář - Čt, 06/29/2017 - 09:45

Konkurence se zdá být veliká a proto se všichni zaměstnavatelé, u kterých je to třeba snaží předejít tomu aby jejich zaměstnanci odcházeli pracovat ke konkurenci a odnesli si zaměstnavatelovo know-how a tím konkurenci nakopli tak aby se dostala o krok vpřed. Konkurenční doložka se nejčastěji nalézá z pracovních smluv pro obchodní zástupce či dealery, kteří prodávají jakékoliv výrobky.

Konkurenční doložka je dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatel, kterou se zaměstnanec zaváže, po dobu maximálně 1 roku ode dne kdy byl oficiálně ukončen pracovní poměr a to jakýmkoliv zákonným způsobem. Jedná se především o závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli, že po dobu 1 roku od ukončení jejich vzájemného pracovního poměru nebude vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo vůči ní měla soutěžní povahu, čímž by mohl poškodit původního zaměstnavatele.

Zároveň se konkurenční doložkou zavazuje i zaměstnavatel a to následovně:

-          zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý měsíc plnění tohoto závazku přiměřené finanční vyrovnání, které se bude rovnat polovině průměrného platu z pracovního poměru

 • daná částka se vypočítává z průměrného výdělku, který zaměstnanec měl v době, kdy pro zaměstnavatele pracoval na plný úvazek

v případě smluv o obchodním zastoupení se konkurenční doložka způsobuje až na dobu 2 let, neboť to zákon umožňuje a též z důvodu, že konkurenční boj je v těchto oborech mnohem zuřivějších.

O konkurenčních doložkách se též můžete dozvědět v zákonech:

- § 29a) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

(1) Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

(2) Zaměstnavatel se v dohodě podle odstavce 1 zaváže, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období.

(3) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba (§ 31), lze dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná.

(4) V dohodě podle odstavce 1 může být sjednána peněžitá částka, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek poruší. Zaplacením peněžité částky závazek zaměstnance zaniká. Výše peněžité částky musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 3.

(5) Zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

(6) Zaměstnanec může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání (nebo jeho část) za příslušný měsíc do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(7) Dohoda podle odstavců 1 a 2 musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro odstoupení od dohody a pro výpověď dohody podle odstavců 5 a 6.

 

Fotografie publikována se svolením imagerymajestic /FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Rozjíždíte podnikání? Raději se pořádně pojistěte!

Statutář - St, 06/28/2017 - 17:14

Začínat podnikat v dnešní době není vůbec jednoduché. Žijeme v době, kdy jsou lidé nanejvýš nedůvěřiví, mají rádi jistotu, šetří každou korunu a nic kromě sebe samých je nezajímá. Pokud se ale mezi Vámi najde ten, který věří, že jeho vize bude úspěšná, a riskne rozjezd nové živnosti, neměl by opominout kvalitní pojištění podnikatelských rizik, které ochrání nejen jeho majetek, ale pojistí ho i pro případ, že se dostane do úzkých!

Pojištění podnikatelských rizik patří mezi nepovinná pojištění, a proto je mnohdy lidmi přehlíženo. Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu Vašeho:

 • majetku
 • vozidla
 • odpovědnosti pro případ způsobení škody (tzv. pojištění „na blbost“)
 Pojištění majetku

Pojištění majetku si podnikatelé sjednávají za účelem pokrytí škod na firemním majetku v případě jeho ztráty nebo poškození cizím zaviněním. Pojištění nemovitosti je nezbytnou součástí komplexní pojistné ochrany každé společnosti i samotných podnikatelů, zahrnuje ochranu budov, vedlejších staveb i plotů ohraničujících pozemek před živelnými škodami, jako je povodeň, zemětřesení, sesuv půdy apod., dále pro případ požáru, výbuchu i vandalismu.

Pojištění vozidla

Žádný podnikatel se dnes neobejde bez vozidla určeného pro firemní účely. I proto je potřeba jej chránit. Povinné ručení si sice ze zákona sjednat musíte, ale jeho smyslem není ochrana Vašeho vozu, nýbrž toho, které byste v případě nehody poškodili. K Vaší ochraně slouží havarijní pojištění, které Vám kryje škody v případě nehody, vlivem živlů či vandalů nebo úplného odcizení auta.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Nejdůležitější pojistnou ochranu Vám ale poskytne právě toto pojištění. Jelikož Vás chrání pro případ, že způsobíte někomu jinému škodu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, a to na zdraví, majetku, či dokonce usmrcením. Navíc, pokud zaměstnáváte v rámci Vaší živnosti byť i pouze jednoho zaměstnance, je pro Vás takové pojištění povinné. Součásti pojištění odpovědnosti za škodu bývají standardně na škody způsobené:

 • provozní činností;
 • vadným výrobkem;
 • na věcech zaměstnanců;
 • v souvislosti s poskytovanými službami;
 • nebo v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti či s nájmem.

Užitečné je ale toto pojištění i například dopravcům – pro ně existuje speciální pojištění pro silniční dopravce, to samé platí i pro auditory, účetní nebo statutární orgány.

Nevěřili byste, jak malým omylem můžete způsobit velkou škodu. Proto je lepší mít otevřená takzvaná  zadní vrátka.

Fotografie publikována se svolením rejnith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Chcete dělat úspěšnou kariéru? VŠ titul již nestačí!

Obchodní magazín - St, 06/28/2017 - 09:35
Máte vystudovanou vysokou školu a hledáte si solidní zaměstnání? Abyste nebyli překvapeni. Vysokoškolský titul již dnes nestačí pro to, abyste dosáhli na manažerskou pozici hned v začátcích. Zaměstnavatelé dnes chtějí především prokazatelnou praxi! Po finanční krizi, která s sebou nesla i několik posledních let doprovázených propouštěním zaměstnanců, přichází konečně období, kdy se zaměstnavatelé odhodlali opět najímat nové […]
Kategorie: Ekonomika

Toužíte po slibné kariéře? Využijte profesního vzdělávání!

Statutář - Út, 06/27/2017 - 12:39

Chcete se prosadit ve vrcholovém managementu? V dnešní době ale vysokoškolský titul nepředstavuje záruku úspěšné kariéry. Zaměstnavatelé kladou čím dál více důraz i na dosaženou praxi. Úspěšní manažeři či jiní vrcholově postavení zaměstnanci musí být inovativní a mít strategické myšlení. Jedním ze způsobů, jak si zvýšit profesní kvalifikaci, a zlepšit tak své postavení na trhu práce, je studium profesního vzdělávání, která Vám nabídne obojí – praktické zkušenosti a mezinárodně uznávaný titul, ať už BBA, MBA, MSc. apod,  díky kterému se o Vás zaměstnavatelé poperou.

Co dnes lidé od profesního vzdělávání očekávají?

A co dnes lidé vlastně od vzdělávacích institucí očekávají nejvíce? Rozhodně interaktivní formu studia. Online firma studia je vítaná zejména velmi zaneprázdněnými pracovníky, kteří často cestují a nemohou se tedy pravidelně dostavovat na hodiny výuky. Samozřejmě to neznamená, že pokud nejste zrovna kamarádi s výpočetní technikou, že Vám studium není určené. Studovat můžete i tradiční kombinovanou, nebo prezenční formou, ale také i tzv. Blended learning formou, která se zaměřuje na praxi, zkušenosti a osobní kontakty, které předávají tutoři účastníkům svých seminářů a workshopů.

Dalším velmi častým požadavkem zájemců o toto studium je možnost výuky i v jiném jazyce než anglickém. Ne každý se učil ve škole anglicky, a proto jistě dají přednost školám nebo institucím, které vyučují v českém nebo slovenském jazyce.

Jaká kritéria by měla daná škola splňovat?

V ČR existuje v současnosti více než 50 institucí nabízejících profesní vzdělávání. Ale ne každá disponuje kvalitou, kterou pro svou kariéru potřebujete. Při výběru byste měli proto zohlednit několik následujících faktorů:

 • vyberte si instituci, jejíž obor odpovídá vašemu zaměření a praxi;
 • prozkoumejte historii dané instituce, jak dlouho působí v České republice a jakou má reputaci apod;
 • projděte si na internetu nebo sociálních sítích reference absolventů, kteří Vám mohou poskytnout věrohodné informace, zda se jedná o prověřenou a kvalitní instituci či naopak.
 • zjistěte si, kdo představuje vyučující, zda se jedná o odborníky z praxe s akademickými zkušenostmi, aby Vám mohli poskytnout co nejvíce informací v daném oboru, nebo pouze teoretiky;
 • nezapomínejte i na průzkum tisku, jak se v něm Vámi vybraná instituce odráží, je-li známá i v odborných kruzích aj;
 • má daná škola akreditaci? I to představuje určitou úroveň kvality studia. Jednou z nejprestižnějších akreditačních komisí je například American Association for Management Education and Accreditation;

Co se týká dalších kritérií, výběr školy může ovlivnit i délka studia. Některé školy nabízí pevně stanovenou délku nebo si ji můžete nastavit individuálně, a to již od 1 do 3 let.

Financování?

Pokud se chcete věnovat studiu profesního vzdělávání, měli byste si připravit dostatečně nabitou peněženku, jelikož se zařazuje mezi ty nákladnější. Jednou z možností, jak se touto stránkou poprat, je využít ji jako firemní benefit. Tyto výdaje může zaměstnavatel zahrnout do daňových výdajů jako náklady související s jeho podnikatelskou činností včetně prohlubování kvalifikace. Pokud Váš zaměstnavatel není tak vstřícný a musíte převzít otěže sami, lze u většiny škol rozložit platbu školného do několika splátek, nebo se obrátit na bankovní domy, které za tímto účelem vytvořily speciální produkt úvěru na vzdělání.

Fotografie publikována se svolením ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

 

Kategorie: Ekonomika

Jak vám může pomoci krátkodobý úvěr před výplatou?

Obchodní magazín - Út, 06/27/2017 - 11:42
Účty se vám hromadí, přichází vám upomínky, ale vy je nemáte z čeho zaplatit? Vyhněte se vypojení elektřiny či plynu a zaplaťte účty dřív, než bude pozdě. Krátkodobý úvěr vám poslouží jako rychlá půjčka před výplatou. Může se to stát každému. Opozdí se platba od zaměstnavatele, nebo vám při podnikání klienti neplatí včas. Některé závazky […]
Kategorie: Ekonomika

Velký průvodce investováním – forex

Obchodní magazín - Út, 06/27/2017 - 10:45
Nevíte, co dělat s uspořenými penězi? Investujte je! V minulých dílech Velkého průvodce investováním jsme Vás informovali o možnostech investic do akcií a komodit. Dnes se budeme zabývat tzv. forexem. Forex (=foreign exchanges), neboli světový trh s měnami, respektive jejich deriváty, v posledních letech stoupá na popularitě, a to zejména proto, že na něj smí vstupovat i drobní investoři, […]
Kategorie: Ekonomika

Snižte si daně prostřednictvím „Životního pojištění“

Statutář - Út, 06/27/2017 - 10:12

Životní pojištění, které kryje nečekané životní události, nabývá každým rokem většího významu. Kvalitní „životko“ by tak nemělo v rodinném plánování chybět už také proto, že je podporováno státem. Co můžete od životního pojištění očekávat mimo to, že ho musíte pravidelně platit? Kupujete si pojistnou ochranu a klidný spánek v případě nepříznivých životních událostí. Jedná se například o invaliditu, úmrtí nebo dlouhodobá pracovní neschopnost. Živitel rodiny, který nepostrádá zodpovědnost, by měl mít adekvátní pojistnou ochranu. Smlouva by měla být nastavena tak, aby zajistila třeba dlouhodobou pracovní neschopnost či invaliditu.

Vyplatí se plánovat

Životní pojištění je potřeba předem dobře promyslet a nastavit jeho parametry odpovídající situaci nyní s ohledem na budoucnost. Jedná se totiž o dlouhodobý produkt. Investované příspěvky do životního pojištění během roku snižují daňovou povinnost. Při předčasném ukončení smlouvy je však nutné uplatněné odpočty z minulých let zpětně dodanit.

Kolik činí daňová úspora

Vlastní příspěvky na životní pojištění snižují daňovou povinnost. Od základu daně lze odečíst částku až do výše 12000 Kč za rok. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy klient dosáhne 60 let věku. Součástí daňového přiznání bývá potvrzení o uhrazených příspěvcích za uplynulý rok. Životní pojišťovny potvrzení zasílají automaticky počátkem roku. Pokud se stane, že potvrzení neobdržíte, je potřeba si ho vyžádat u své pojišťovny, protože zaplacení příspěvků je nutné vždy doložit. Maximálního daňového odpočtu se dotknou lidé, kteří si měsíčně na své životní pojištění platí 1000 Kč a více. V takovém případě činí daňová úspora 1800 Kč.

Proč vyhledat radu odborníka

Jak už bylo uvedeno, jedná se dlouhodobý produkt. Životní pojištění může být rozděleno na část, která vás bude krýt před možnými riziky, a část, kde si můžete šetřit dlouhodobě peníze do penze. Existuje celá řada různých životních pojištění a pouze dobře vyškolený finanční poradce vám poradí, co je přesně pro vás to pravé „ořechové“. Proto se vás nejspíš na první schůzce bude hodně vyptávat, jaké máte představy o produktu a jaké by měl splňovat podmínky. V České republice v tomto ohledu panuje stále nedůvěra.

Jak vybrat správného poradce

Existuje celá řada finančních poradců a laik má docela problém se v tom vyznat. Je důležité se zaměřit, zda se jedná o vázaného makléře, který je povinován jedné pojišťovně, pro kterou hledá vhodné klienty. Nebo zda se jedná o makléře finanční instituce a ten naopak hledá vhodný produkt pro klienta, protože spolupracuje se všemi pojišťovnami.

Typy životního pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Dětské pojištění
 • Rizikové životní pojištění
 • Variabilní životní pojištění

Fotografie publikována se svolením stockimages Photography / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Nezaměstnanost nejvyšší za posledních několik let, přesto v EU jedna z nejnižších!

Obchodní magazín - Út, 06/27/2017 - 10:11
Finanční krize se podepsala na všem. Zejména pak na zaměstnání, respektive na počtu nezaměstnaných lidí. V současné době je V České republice zhruba 630.000 osob bez práce, což činí cca 8,6 % (údaje k 1.1.2014)! Ekonomika se sice pomalu vzpamatovává z finančního šoku, ale její tendence není tak výrazná, aby se promítla i do zaměstnanosti. Kdo nebo co […]
Kategorie: Ekonomika

Návod na snížení provozních nákladů firem

Statutář - Po, 06/26/2017 - 17:50

V dnešní době je velmi náročné udržet společnost prosperující, natož ji dokonce zakládat. Každý šetří, kde může, ale ne vždy to má požadovaný efekt. Proto Vám přinášíme jednoduchý návod na snížení provozních nákladů společnosti. Vytvořte si virtuální sídlo společnosti!

Co tato služba představuje?

Aby firma mohla úspěšně fungovat, musí rozumně hospodařit s penězi a zajistit si určitou prestiž. Virtuální sídlo společnosti představuje službu spočívající v pronajmutí virtuálních prostor, mnohdy i vlastních, zákazníkovi za účelem využití jako adresy sídla v obchodním rejstříku.

Čerpejte všech nabízených výhod!

Výhod této služby lze spatřit hned několik. Jednak tím snížíte náklady na provoz skutečné kanceláře, nemusíte pořizovat potřebný nábytek a techniku či najímat administrativní pracovníky, kteří by se o dané prostory starali. Další výhodou je i možnost založit si sídlo firmy ve Vámi vybraném městě, aniž byste tam museli bydlet či pracovat. Pokud například bydlíte v malé zapadlé vesničce na hranicích Česka, nic Vám nebráníte v tom založit si sídlo společnosti v Praze.

Mít vhodně situované sídlo společnosti má vliv i na její prestiž a reklamu. Například již výše zmíněné hlavní město Praha je městem, kde se pohybuje řada celebrit, významných činitelů i zástupců světově proslulých společností, což Vám nabízí mnohonásobně vyšší pravděpodobnost sjednání více obchodů než na maloměste. Zároveň ale velkoměsto disponuje i určitou anonymitou, která Vás ochrání před žárlivou konkurencí.

Součástí pronájmu virtuálních prostor bývají většinou i kancelářské služby včetně evidence veškeré příchozí pošty a následné přeposílání veškeré korespondence na adresu, kterou budete chtít, dále reklamní poutač s názvem společnosti umístěný na průčelí budovy a v některých případech i možnost občasného využití reprezentativních prostor a zasedacích místností pro jednání s klienty. Určitě si umíte představit, co by na Vás zapůsobilo více, pokud byste co by klient navštívil potencionálního poskytovatele služeb v jeho bydlišti nebo v moderních kancelářských prostorách? K zahození jistě není i možnost využití telefonistek či asistentky, která Vám bude nápomocna například právě při obchodních jednáních apod.

Cena takového virtuálního sídla Vás zajisté bude stát méně než provoz skutečné kanceláře. Proč tedy nejít s dobou a nevyužít této služby?

Fotografie publikována se svolením Ambro / FreeDigitalPhoto.net

Kategorie: Ekonomika

Novinky v zástavním a zadržovacím právu

Obchodní magazín - Po, 06/26/2017 - 12:57
Zástavní a zadržovací právo patří mezi nejstěžejnější věcná práva podnikatelů. O zástavní právo se česká legislativa nejčastěji opírá pro zajištění úvěrů. Zadržovací právo zase umožňuje věřitelům zajistit splatnou pohledávku, ke které se nemůže jiným způsobem dostat. Naši zákonodárci se proto této oblasti důkladně věnovali v rámci rekodifikace práva, a tak Nový občanský zákoník přináší změny a […]
Kategorie: Ekonomika

Dress code aneb jak se vhodně obléct do práce

Statutář - Ne, 06/25/2017 - 12:41

Dress code neboli kodex oblékání určuje, jak se na danou společenskou událost vhodně obléknout. Je součástí etikety a norem chování a čím dál více zasahuje i do pracovního prostředí. Byly doby, kdy záleželo na stylu v oblékání pouze v bankách či jiných finančních institucích, ale dnes už na image záleží většině firem bez ohledu na sektor podnikání. Co vlastně mohu nosit? Dress code je většinou přesně stanovený a popsaný ve vnitřních předpisech dané společnosti, ale pravidla oblékání jsou vesměs všude podobná. Rozdělíme si ho do několika podskupin podle náročnosti:

 • Uniformy – nejstriktnější pravidlo oblékání, vyžaduje ho image firmy, aby všichni zaměstnanci představovali jednotnou reklamu, a to včetně barvy, loga, střihu apod. (nemocnice, armáda, policie, hasiči,…)
 • Strict dress code – nevyžaduje sice uniformní oblékání jako v prvním případě, ale i přesto má vysoké nároky na styl, muži si musí v tomto případě oblékat tmavý oblek s bílou košili nebo jiného světlého odstínu, vhodně sladěnou kravatu a tmavou koženou šněrovací obuv a ponožky stejného odstínu. Ženy v tomto případě nosí kostýmky se sukní a bílou košilí, punčochy bez ohledu na počasí a roční dobu, uzavřenou obuv na 2-6 cm podpatku a decentní šperky. Tyto pravidla oblékání jsou typická pro advokáty, finanční instituce a vrcholový management.
 • Business casual – neboli mírnější pravidla oblékání. Muži si mohou obléci kalhoty, ale nikoliv rifle, spolu s košilí či polokošilí, kravata není podmínkou. Ženy se mohou držet výše zmíněných kostýmků se sukní, či kalhotami, nebo si mohou obléci šaty, ale je třeba dodržovat decentní a jednoduché barvy, střih, který zakryje ramena, neodhalí příliš hluboký dekolt či mini sukně. Co se týká obuvi, nároky jsou opět mírnější, ale neznamená to, že si budete moci obout například žabky nebo sportovní sandále. (př. u středních a menších firem, úřadů,..)
 • Casual – v tomto případě nejsou vytvořena striktní pravidla oblékání, ale je nutné svůj oděv přizpůsobit charakteru daného povolání.

Některé společnosti dovolují svým zaměstnancům „benefit“ ve formě tzv. Informal Fridays, což znamená, že alespoň jeden den v týdnu – v pátek, se mohou zaměstnanci obléci podle svého, a to včetně riflí a trička. Výjimku tvoří samozřejmě ti zaměstnanci, které v tento den čeká obchodní schůzka či jiná forma reprezentace společnosti. Čemu se naopak vyhnout? Pokud vyloženě nelpíte na svém pohodlí, ale chcete to dotáhnout v kariéře daleko, čili i něco obětovat, měli byste hned při nástupu do zaměstnání zjistit, jaký dress code daná společnost požaduje, a řídit se podle něj. Zásadně se tedy vyhněte výše zmíněným džínám, tričkům, mikinám nebo teniskám. Ožehavý problém vyvolávají přezuvky – pantofle. Jelikož dress code požaduje nošení uzavřené obuvi, může to mnohým, zvláště starším ročníkům, způsobit nemalé potíže. Jediné, co Vám v tomto případě můžeme poradit, je přezouvání pouze, pokud budete sedět na svém pracovním místě, ale v momentě, kdy se budete pohybovat po firemních prostorách, raději se zpět obujte do uzavřených bot. Byli byste překvapeni, čeho všeho si vedení firmy všimne i během několikavteřinového setkání s Vámi na chodbě. Fotografie publikována se svolením Artur84 / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Zahraniční obchod ČR v rekordním přebytku

Obchodní magazín - Ne, 06/25/2017 - 09:36
Česká republika skončila v březnu v oblasti zahraničního obchodu rekordního přebytku ve výši 23,8 mld. Kč. Vyplynulo to ze zprávy Českého statistického úřadu. Co tomu přispělo nejvíce? Tato pozitivní bilance představovala meziroční přírůstek v neuvěřitelné výši 8,9 mld. Kč. Nejvíce příznivý vliv na výslednou bilanci měl zejména meziroční růst přebytku strojů a dopravních prostředků, jejichž meziroční růst činil […]
Kategorie: Ekonomika

Pozor na změny týkající se srážky ze mzdy!

Statutář - So, 06/24/2017 - 16:40

Změny související s nástupem nového občanského zákoníku dolehly na každého, zejména pak na zaměstnavatele. Jednou z nejvýraznějších změn týkajících se pracovněprávních vztahů je problematika srážek ze mzdy.

Problematika srážek ze mzdy se týká zejména osob, které se v poslední době potýkali s finančními problémy a byla na ně uvalena exekuce. Vzhledem k tomu, že finanční krize postihla mnoho lidí, zákonodárci se snažili co nejvíce ochránit jejich mzdu, co by zaměstnanců, a proto provedla několik změn v jejich prospěch.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Nejdominantnější změnou týkající se srážek ze mzdy je, že zaměstnavatel již nyní není povinen provádět žádné srážky, pokud k nim nedal předem souhlas, §327 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) byl vyňat a nahradily ho §2045 – §2047 NOZ týkající se Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. Podle nich lze „dluh zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky podle věty první k uspokojení práva zaměstnavatele, ale třetí strany, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.“

Právo na výplatu srážky ze mzdy nastane až okamžikem doručení dohody, náklady za provedení druhé a každé další srážky hradí zaměstnanec zaměstnavateli.

Změna ve výpočtu srážky ze mzdy

Co se týká výpočtu konkrétní hodnoty srážky ze mzdy, zvyšuje se výše nezabavitelné částky. Tato částka se odvíjí od životního minima, které v současnosti činí 3.410,- Kč, a normativních nákladů na bydlení ve výši 5.873,- Kč. Nezabavitelná částka pak tvoří 2/3 součtu výše uvedených částek, tedy 6.188,67 Kč. Tato hodnota se může ještě navýšit o výživné, které tvoří ¼ z 6.188,67 Kč.

Pro lepší pochopení si to ukážeme na následujícím konkrétním příkladu:

Pan Novotný je zaměstnancem firmy X a má měsíční hrubou mzdu 20.000,- Kč. Rovněž má manželku a jedno dítě.

Příjmy a výdaje

Výše částky v Kč

Hrubý příjem

30.000,- Kč

Čistý příjem

22.740,- Kč

Nezabavitelné min. (vč. výživného za manželku a dítě)

9.283,- Kč

Čistý příjem po odečtení nezabavitelného min.

13.457,- Kč

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

9.283,- Kč

1/3 zabavitelného zbytku

3.094,- Kč

Srážka z příjmu pro splacení dluhu

13.457 – 9.283 + 3.094 = 7.268,- Kč

Konečná částku, kterou pan Novotný obdrží

22.740 – 7.268 = 15.472,- Kč

Zdroj: výpočet autora

 Z tabulky je jasně vidět, že pan Novotný obdrží ze své výplaty po odečtení všech nákladů 15.472,- Kč.

Na měsíční srážku ze mzdy má vliv hlavně výše příjmu, rodinný stav a počet dětí.

 Co zůstává neměnné…

Pokud bude o výkonu exekuční srážky rozhodnuto na základě soudního rozhodnutí,  zaměstnavatel se bude muset i nadále řídit dosavadním zákonem č. 99/1963 Sb. a bude muset dělat vše podle instrukcí exekutorů, a to včetně poskytování informací o dlužnících, provádět srážky ze mzdy a na vlastní náklady je převádět na účty exekutorů apod.

Fotografie publikována se svolením Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Investice do zlata je dobrou možností

Obchodní magazín - Po, 06/12/2017 - 21:55
Vlastní úspory chceme namnožit nebo alespoň zajistit, aby jejich hodnota neklesala. V takovou chvíli přichází na řadu investice. Investičních možností je dnes celá řada a každá má svoje výhody i nevýhody. Jednu z možností představuje investice do zlata, která se hodí i jako varianta odkládání peněz na důchod. Zlato není jen pro boháče V poslední dekádě bylo zaznamenáno, […]
Kategorie: Ekonomika

Jak zvýšit pracovní výkon? Známe skvělé triky!

Obchodní magazín - Pá, 06/02/2017 - 22:11
Nemůže být každý den posvícení a to ani v osobním, ani v pracovním životě. Nelze se proto čemu divit, že se mnoho lidí potýká se skutečností, že ať se snaží jak se snaží, nedaří se jim dosáhnout takové pracovní aktivity, jakou by si představovali. Určitě se to alespoň jednou stalo i vám. Nedostatečný pracovní výkon […]
Kategorie: Ekonomika

reklama:

Syndikovat obsah