www.katedrala.cz


         
Vložil/a Deneris, Po, 11/11/2013 - 13:58

Vezmi mě k počátku řeky,
Vezmi mě tam, kde končí boj
Smyj jed z mojí kůže
A ukaž mi, jak být znovu celý

Take me down to the river bend,
Take me down to the fighting end,
Wash the poison from off my skin
Show me how to be whole again

Fly me up on a silver wing
Past the black where the sirens sing
Warm me up in a nova's glow
And drop me down to the dream below

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see

Bring me home in a blinding dream
Through the secrets that I have seen
Wash the sorrow from off my skin
And show me how to be whole again

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything else I need to be

Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything there for you to see.
For you to see
For you to see

Český překlad :

Vezmi mě k počátku řeky,
Vezmi mě tam, kde končí boj
Smyj jed z mojí kůže
A ukaž mi, jak být znovu celý

Nech mě vzletět na stříbrných perutích
Skrz tmu, kde jen sirény zpívají
Rozpal mě, ve svitu novy
A hoď mě do stoky

Jsem jen prasklina v tomhle skleněném zámku
Sotva cokoliv spatřit,
pro tvůj zrak

Vrať mě domů v oslňujícím snu
Skrz tajemství, která jsem viděl
Smyj žal z mojí kůže
A ukaž mi, jaké je to být celý

Jsem jen prasklina v tomhle skleněném zámku
Sotva něco vidět
pro tvůj zrak

Jsem jen prasklina v tomhle skleněném zámku
Sotva něco, co je třeba

Jsem jen prasklina v tomhle skleněném zámku
Sotva cokoliv spatřit,
pro tvůj zrak
pro tvůj zrak

reklama: