www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Út, 06/02/2020 - 10:02

Rozhodujete se, čím topit? Rozhodně nezatracujete uhlí zpracované do podoby uhelných briket. Zvyšuje efektivitu topení i jeho ekologičnost.

Nezaujatí odborníci na ekologii se nebojí tvrdit, že ani topení uhlím nemusí být neekologickým. Laici i média mnohdy celý problém z neznalosti příliš zjednodušují. „Topíš hnědým uhlím, fuj! Je to neekologické. Top raději černým.“ Tento výrok není vůbec pravdivý. Pokud totiž budeme černé uhlí spalovat v kamnech či v kotli na hnědé uhlí, budeme topit ještě méně ekologicky, než když topíme hnědým uhlím. Další výrok: „Topení uhlím znamená produkovat emise síry (konkrétně SO2).“ Ani to není pravda. Různé uhlí obsahuje různý podíl pyritické formy síry, tedy FeS2. Obsah SO2 ve spalinách se pak rovněž liší.

Když chcete mít jistotu, topte kvalitními uhelnými briketami

Sázkou na jistotu jsou uhelné brikety. Vyrábí se rozemletím nejkvalitnějšího hnědého uhlí. To se odsíří a vysokým tlakem lisuje do podoby kompaktních uhelných briket. Nejuznávanějšími u nás jsou německé uhelné brikety REKORD a UNION, dříve prodávané pod značkou Heizprofi. Jejich dodavatelem u nás je firma specializovaná na paliva – OPTIMTOP. Ta zajišťuje dodávku paliv po celé České republice zdarma.

Co potřebujete vědět o topení uhelnými briketami?

Topení uhelnými briketami je velice efektivní. Jejich výhřevnost je totiž vyšší než u hnědého uhlí, u dřeva nebo u jiných biopaliv. Dosahuje 19,8 MJ/kg. Díky tomu se snižuje nutnost častého přikládání a mnohdy jsou používané i jako noční topení.

Abyste mohli topit uhelnými briketami, zkontrolujte si údaje od výrobce vašich kamen. Důležité je, zdali jsou určená pro tuto výhřevnost. Topit uhelnými briketami je vhodné pouze v kamnech s roštem a velkým popelníkem. Důvodem však není velký objem popela. Ten je naopak při dobrém spalování uhelných briket minimální. Kamna potřebují dostatečný spodní přívod kyslíku, optimálně regulovatelný. Při každém přikládání pak jeho přívod zvýšíme a po rozhoření opět utlumíme. Nedostatečný přívod spodního vzduchu ve fázi rozhoření zadýmuje topeniště.

reklama: