www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Ne, 02/25/2018 - 15:42

Zelená střecha není nějaký krycí název pro typ střešních tašek, jde o opravdovou zelenou střechu s vegetací. K čemu je dobrá, a jaké jsou možnosti při její realizaci? Nejprve si musíme ujasnit, že zelené střechy nejsou nějakým výdobytkem poslední doby, mají dlouhou tradici, v některých zemích světa jde o nejpoužívanější způsob realizace střech. Zaměřme se na ploché zelené střechy, se kterými se u nás setkáme převážně.

Zelená střecha není jen pěkná na pohled, její význam sahá mnohem hlouběji. Tato funkční konstrukce prodlužuje životnost hydroizolace a má pozitivní vliv na klima v domě, hospodaření s vodou ve městě, zlepšuje ovzduší. V neposlední řadě poskytuje domov mnoha živočichům, kteří se ve městě moc nemají „kde vrtnout“.

Extenzivní a intenzivní

Podle typu pěstovaných rostlin můžeme zelené střechy rozdělit na extenzivní a intenzivní. Intenzivní střecha bude vyžadovat více péče, extenzivní můžeme více ponechat svému osudu, rostliny nejsou tak náročné, nicméně starat se o ni nějakým způsobem samozřejmě musíme. Oba typy mohou být pěkné, neplatí, že intenzivní střecha vypadá vždy dekorativněji.

Na volbu typu střechy a vegetací má vliv plánované využití. To může být nulové, ale také jako příležitostný pohyb osob, častý pohyb osob, zahradnická činnost, dokonce i parkování automobilu. Zohlednit musíme i podmínky konkrétního stanoviště, orientaci ke světovým stranám, světlo, stín, výšku stavby a další okolnosti.

Skladba zelené střechy

Zespoda nahoru můžeme skladbu zelené střechy definovat různě, jejími součástmi vždy jsou: hydroizolace jako podklad, separační vrstva, drenážní vrstva, filtrační vrstva (alternativně), substrát, vegetace (rostliny).

Skladba se může samozřejmě lišit případ od případu. Jako hydroizolace se používají hydroizolační fólie, jako parozábrana asfaltové pásy, drenážní vrstvu zastupují nopové fólie, materiály jdou zkrátka pořád dopředu, a pokud si na střeše dáme záležet, bude perfektně fungovat. Jakmile její skladbu „ošidíme“, bude činit spíše potíže. Třeba se zadržovanou vodou, která nemůže odtékat, odpařovat se, konstrukce začne vlhnout, usazovat se v ní mikroorganismy a funkce střechy je narušena.

U zelené střechy je základem, aby hydroizolace byla správně vyspádovaná a nestála na ní voda. Díky rostlinnému krytu pak nepodléhá degradaci UV zářením a mikroorganismy. V létě se voda z vegetace odpařuje a konstrukce střechy je účinně ochlazována, v takovém domě není vedro k zalknutí, v zimě zase brání ochlazování stavby.

Jak je to se substrátem

Po obvodu se může zelená střecha opatřit kamennou drtí, v šíři asi 0,5 m. Velmi důležitá je výška vrstvy substrátu, na ní rozhodně nešetříme. Zemina, to je zároveň stabilizace střechy. Počítat musíme se silným větrem, který by s lehkou střechou snadno zamával. Pro extenzivní střechy počítáme s vrstvou substrátu 8 cm.

reklama: