www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Po, 11/15/2021 - 18:37

Home office se stal během předchozích vln koronavirové pandemie ve firmách standardem. Firmy si však uvědomují, že možná ne vše dělají tak, jak by z hlediska zákona měly. Typickým problémem je, jak dostát třeba povinnosti ohledně BOZP, a současně nechat pracovat zaměstnance z domova.

Jak na BOZP při home office?

Obydlí zaměstnance je dle článku 12 Listiny základních práv a svobod nedotknutelným. Přesto, pokud jako zaměstnavatel povolíme zaměstnanci pracovat v rámci home office, musíme být schopni v místě práce zajistit možnost kontroly dodržování BOZP. Jak sloučit tyto dvě neslučitelné věci? Odborníci z firmy PREVENT, která školí firemní zaměstnance v BOZP, doporučují sjednat si o případné kontrole písemnou dohodu se zaměstnancem. Na základě té vám pak zaměstnanec, ale též „dohodář“ (DPP, DPČ), musí dovolit případnou kontrolu z hlediska BOZP provést.

Právě rozmach práce z domova vytáhl na světlo problém, kvůli kterému často zaměstnavatelé nechtěli na home office přistupovat. Není totiž vyřešen po legislativní stránce. Řada zaměstnavatelů je nejasnosti donucena přehlížet. Proč? Protože zaměstnává lidi na dohodu o pracovní činnosti, či dohodu o provedení práce, kteří ani neprojdou jejími kancelářemi a pracují výhradně ze svých domovů, či z jiných prostor zaměstnance, na kterých se se zaměstnavatelem domluví. V dnešní době IT technologií je to bez problémů možné.

TIP: Kompletní řešení, jak na BOZP při home office, má připraveno firma PREVENT.

Školte moderně

Vstupte s firmou PREVENT do třetího tisíciletí a začněte své zaměstnance školit moderně. Firma nabízí online kurzy, ty, které vyžaduje zákon, ale i další, které zaměstnavatelé poptávají. Nejde jen o samotné kurzy. Firma poskytuje perfektně propracované platformy pro jejich správu na straně zaměstnavatele. Vstupní školení BOZP a PO, školení řidičů a další kurzy mohou vaší zaměstnanci absolvovat prostřednictvím platformy INSTRUCTOR. Sofistikovanější správu pak umožňuje platfoma EDUNIO. Využívat lze jak čistě online kurzy, tak blended learning, tedy kombinování online a živých kurzů.

Kurzy obecné, na klíč i vlastní

Firma PREVENT nabízí hotové online školení a kurzy. V případě, že některé firmě nevyhovují, potřebuje je změnit či doplnit, je to po dohodě možné. Platformy však lze použít i pro vložení vlastních kurzů zaměstnavatele. Je to tedy skutečně silný nástroj pro vzdělávání zaměstnanců, jejich seznamování s klíčovými dokumenty firmy i pro vykazování zákonného proškolení kontrolním úřadům.

PREVENT nabízí i lékařské služby

Každý zaměstnavatel musí u svých zaměstnanců řešit rovněž pracovně lékařské prohlídky. I na ty se firma PREVENT specializuje. Zajišťuje vstupní, periodické, mimořádné, výstupní i následné prohlídky. To vše tak, aby si zaměstnavatel splnil své zákonné povinnosti. Služby jsou realizovány na klíč a pro zaměstnavatele znamenají ušetřený čas i finance. Součástí je i poradenství v oblasti BOZP a PO, včetně zákonného vedení příslušné agendy.

reklama: