www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Pá, 03/08/2019 - 23:02

Při hledání odpovědi na otázku co je to těžba bitcoinu, dospějeme nejen k tomu, jak se bitcoiny generují a co tento proces přesně znamená, ale i k tomu, jaké jsou možnosti se zapojit a v této oblasti podnikat.

Bitcoin, v současnosti nejrozšířenější kryptoměna, je deflační měna. Oproti měnám, běžně používaným v bankovnictví, má určité zvláštnosti, které ho od nich výrazně odlišují.

Výraznou odlišností je způsob generace nových bitcoinů, které se říká těžba.

Je zajímavé a užitečné vědět, jak se liší těžba bitcoinu od emise nových peněz (řekněme standardně používaných), jak moc bitcoinů je možno generovat celkem, kdo a kdy je generuje, jestli je vytvoření výnosné nebo jaká je technická stránka těžby.

Co je to těžba bitcoinu a jaké jsou možnosti se do těžby zapojit

Procesu, kterým jsou vytvářeny nové bitcoiny, se říká těžba.

Protože se bavíme o kryptoměnách, tedy digitálních měnách, nemělo by nás překvapit, že generování nových „peněz“ (tj. digitálních zápisů o penězích) bude hlavně softwarová záležitost.

Navíc si musíme uvědomit, že generování nových peněz musí být extrémně silně zabezpečeno. Tak silně, aby nebylo možné proces vytvoření nové měny prolomit.

V bitcoinovém kódu je proto implementován matematický algoritmus, na kterém stojí celý proces těžení. Tento algoritmus se nazývá hashovací funkce (konkrétně SHA-256).

Technická stránka těžby bitcoinu

Po technické stránce spočívá zjednodušeně v tom, že se soubor transakcí, který čeká na zpracování, shrne do bloku. Tomuto bloku se snaží najít softwarové řešení, které umožní jeho vytěžení, a to pomocí již zmíněných hashovacích funkcí.

Pokud se takové řešení najde, je blok vytěžen a nová měna vygenerována.

Poznamenejme, že vzhledem k nutnosti extrémně silného zabezpečení bitcoinu je hledání softwarového řešení velmi náročné, a to hlavně z energetického hlediska – výpočet spotřebuje velké množství energie. Pro představu může vytěžení pouhého 1 bitcoinu spotřebovat energii přibližně 220kWh, což přibližně odpovídá spotřebě mrazáku v domácnosti za 1 rok. Cena výpočtu je pak ovlivněna hlavně cenou energie.

Aktuální složitost sítě kryptoměny

Rychlost těžby se každé 2 týdny upravuje algoritmem, který je v bitcoinu implementován. Složitost vytěžení bloku se upravuje z následujících důvodů:

· Zabránění zpomalení výpočetního výkonu sítě, které by vedlo k neúměrnému zvýšení doby potvrzení transakcí

· Vydávání nových bitcoinů se zpomaluje. Podle podmínek, podle kterých se bitcoiny emitují, bude velká většina celkového objemu (21 milionů bitcoinů) emitována do roku 2030, poslední přibližně v roce 2140

Proč složitost sítě neustále vzrůstá

Za vzrůstající složitostí sítě kryptoměny stojí následující faktory:

· Vzrůstá výpočetní výkon sítě, protože neustále vzrůstá počet těžařů

· Neustále vznikají obrovské těžební stanice s velkým výkonem

· Vznik ASIC (specializované těžební procesory) – tyto procesory nahradily grafické karty a jsou řádově 100-krát rychlejší. ASIC procesory jsou navíc optimalizovány na spotřebu elektrické energie (nejvyšší výdaj při těžbě bitcoinu).

Vyplatí se obyčejnému člověku se standardním výpočetním vybavením těžit bitcoiny?

Možné to je. Ale …

Ale investice mnohonásobně převýší zisk z vytěžení. Jde např. o tyto náklady:

· Aktualizace hardware

· Spotřeba elektřiny – klesá s výkonnějším hardwarem, přesto stále představuje největší nákladovou položku

· Přebudování (domácí) elektrické sítě

Pro obyčejného člověka je lepší a efektivnější bitcoiny koupit

Mining pooly: Optimalizace těžby bitcoinu spojením soustav

Na základě analýzy možností došlo ke spojení soustav a tím k potřebnému navýšení výpočetního výkonu. Zisk se rozděluje proporcionálně podle použitého výpočetního výkonu.

První Mining pool byl založen Čechem Markem Palatinusem (prosinec 2010, dosud vytěžil přes 1,000,000 BTC)

V této oblasti jednoznačně dominuje Čína (8 největších Mining poolů je z Číny), což logicky souvisí s dostupnou levnou energií.

Cloud mining: Pronájem části těžebního výkonu

Zájemce (investor) si pronajme část výkonu ze vzdáleného těžebního centra. Tento investor nemusí dokonce mít žádný těžební hardware.

Největší a nejdůvěryhodnější společnost, která poskytuje Cloud mining, je Genesis mining.

Při pronájmu části těžebního výkonu je poměrně velké riziko podvodu. Při pronájmu je potřeba před jakoukoli platbou ověřit cloudovou společnost.

Těžba bitcoinů dodává do sítě nové digitální peníze, což bude podle původních předpokladů trvat až do roku 2040.

Výkon těžebních prostředků vzrůstá, na druhou stranu složitost sítě stoupá také.

Navíc v roce 2018 došlo k výraznému poklesu hodnoty bitcoinu.

Co vy si osobně myslíte na základě těchto skutečností? Bude mít bitcoin stále budoucnost a zlepší finanční systémy svými pro trh pozitivními vlastnostmi?

reklama: