www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 08/18/2022 - 13:48

Zákony a právní předpisy nařizují firmám vést dokumentaci požární ochrany. Nevíte, jak má správně vypadat?

Zaměstnavatelé i podnikatelé mají celou řadu zákonných povinností v oblasti BOZP a rovněž PO, tedy požární ochrany. K těm patří i vedení dokumentace požární ochrany (PO). Povinnosti nejsou pro každou firmu stejné. Vyplývají totiž z míry požárního nebezpečí na základě provozované činnosti. Může jít o činnosti bez požárního nebezpečí, ty se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Každý podnikatel a zaměstnavatel proto musí v první řadě své provozované činnosti správně začlenit do některé z těchto kategorií.

Kdo má povinnost zpracovávat dokumentaci PO?

Každý zaměstnavatel musí jmenovat odborně způsobilou osobu v požární ochraně, případně technika PO, odpovědného za zpracování dokumentace PO. Někdy je to pro zaměstnavatele zbytečně nákladné a komplikované. Ideální je pak, aby byl koordinátor BOZP a PO z externí firmy. Tyto služby nabízí společnost PREVENT.

Co všechno musí dokumentace PO obsahovat?

Dokumentace požární ochrany (PO) je poměrně rozsáhlý soubor různých dokumentů, u kterých zákon nenařizuje přesný obsah. Taxativně je stanoveno začlenění provozovaných činností do kategorií se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím.

Další dokumentace je volnější a obsahuje posouzení nebezpečí požáru, požární řád, požární poplachovou směrnici, požární evakuační řád, posouzení požárního nebezpečí, řád ohlašovny požáru, dokumentaci zdolávání požáru, požární knihu, dokumentaci o provedených školeních zaměstnanců a o odborné přípravě preventistů požární ochrany a preventivních požárních hlídek, dokumentaci o akceschopnosti jednotky PO a požární hlídky a o jejích činnosti. Současně je potřebný tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, preventistů PO a preventivních požárních hlídek. K dokumentaci dále patří bezpečnostní dokumentace a bezpečnostní listy, stejně tak jako dokumenty požárně bezpečnostního řešení stavby.

BOZP a PO na klíč

Díky firmě PREVENT je možné zajistit si pro firmu externího koordinátora BOZP a PO. V rámci svých služeb firma zajistí kompletní dokumentaci BOZP a PO, ale nejen to. PREVENT nabízí rovněž školení v oblasti BOZP a PO, a to nejen pro řadové zaměstnance. Pro tato školení se používá platforma INSTRUCTOR, díky které lze všechny zaměstnance školit online. Využívat lze hotová školení, ale též si nechat jejich obsah připravit, či vytvořit školení zcela vlastní a využít pouze technické benefity platformy.

Pracovnělékařské služby na klíč

Společnost PREVENT nabízí zaměstnavatelům i další služby. Jsou to například pracovnělékařské služby na klíč, díky nimž si zaměstnavatelé splní další zákonnou povinnost. Kromě platformy INSTRUCTOR využitelné zejména pro zákonem nařízená školení (BOZP, PO, školení řidičů apod.) nabízí i sofistikovanou platformu pro firemní vzdělávání – EDUNIO.

reklama: