www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Út, 08/17/2021 - 08:49

Celá řada zaměstnavatelů se domnívá, že v pronajatých kancelářských prostorách nenesou žádný podíl za bezpečnost práce, natož pak protipožární ochranu. V tomto ohledu se však velice pletou.

Zákon hovoří jasně

Dle zákona je za bezpečnost práce i v pronajatých prostorách zodpovědný pronajímatel, tedy zaměstnavatel. Ochranu zdraví však musí zajistit nejen svým zaměstnancům, ale rovněž i lidem, co se v těchto prostorách aktivně pohybují, nicméně nejsou s pronajímatelem v žádném pracovněprávním vztahu. Většinou se jedná o různé poslíčky a doručovatele.

Stejné pravidlo platí i o požární ochraně. Pouze ve společných prostorách, jako jsou třeba výtahy nebo schodiště, je za požární ochranu zodpovědný majitel objektu, není-li tedy uvedeno v nájemní smlouvě jinak. Tudíž jak kontrola BOZP, tak i veškeré školení BOZP a PO jsou na bedrech zaměstnavatele. Díky moderním metodám společnosti PREVENT to nemusí být zase tak velké břemeno.

Ve může probíhat jednoduše a přitom efektivně

Školení zaměstnanců je hlavně ve větších společnostech docela logistický oříšek. Zatímco ve firmě o několika zaměstnancích může být vše důležité řečeno v jedné místnosti, velký podnik je nucen tento druh edukace provádět většinou na etapy. To se nejen dokáže prodražit, ale zároveň si z toho zaměstnanci příliš často nic moc neodnesou. Upřímně řečeno, není moc lidí, kteří rádi chodí na povinné přednášky.

Online školení od PREVENTU je jiné. Není potřeba vyhrazovat nějakou speciální místnost ani složitě svolávat zaměstnance. Vzdělávání online má mimo jiné tu výhodu, že může probíhat na počítači, případně tabletu. A takovéto vybavení je nejen v kancelářích už dávno standardem.

Kurzy je možné rozdělit do skupin podle mnoha kritérií. V podstatě záleží pouze na zaměstnavateli, jak si své podřízené roztřídí. Nejčastěji se dělení provádí na základě pozice, případně místa pracoviště.

Důležité je, že se takto dají informace cílit přímo k těm zaměstnanců, pro něž je to potřeba. A to nejen prostřednictvím přednášek, ale třeba i testů a různých dalších interaktivních prvků.

Moderní způsob vzdělávání

Je dokázáno, že přednášky klasického typu nejsou pro posluchače tak přínosné, jak by měly být. Bezpečnost práce na pracovišti je natolik důležitá, že by měla zaměstnance přednáška na toto téma alespoň trochu zajímat, což se neděje vždy.

Celkové zjednodušení celého edukativního způsobu a dodání různých interaktivních prvků má zajistit zvýšenou pozornost všech zúčastněných, a tím i daleko vyšší dopad.

E-learning není v oblastí BOZP ani PO žádnou novinkou. Jedná se o osvědčený systém, který prokazatelně funguje. A v mnoha případech funguje daleko lépe než zastaralý způsob používaný prakticky na všech pracovištích.

reklama: