www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Ne, 05/23/2021 - 10:21

Možná jste si sedli k zákonům, začali jste hledat „školení řidičů“, ale nic podobného jste nenašli. To však ještě neznamená, že školení řidičů nejsou povinná. Samostatný předpis pro ně neexistuje, avšak zaměstnavatel je povinen se řídit zákoníkem práce, a tam už tato povinnost je. Jen ji nehledejte doslovně.

Zákoník práce v §103 definuje povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Zaměstnavatel je povinen taktéž určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně používáno.“ Ze zákoníku práce tak plyne, že školení řidičů jednoznačně povinným je.

Je to právě řízení motorového vozidla při výkonu pracovních povinností, které způsobuje nejvíce pracovních úrazů. Školení řidičů je tak jedním z typů školení BOZP, které musí zaměstnavatel svým zaměstnancům zajistit, navíc je též v pravidelných intervalech proškolit.

Není řidič jako řidič

V rámci školení řidičů se rozlišují dva typy školení. Školení řidičů referentů, tedy těch zaměstnanců, kteří na svých pracovních cestách řídí firemní ev. soukromé vozidlo. Druhým typem je školení řidičů z povolání, kdy se jedná o profesní školení řidičů, kteří mají řízení automobilu přímo ve své pracovní náplni. Zákon opět tyto typy řidičů přímo nijak nerozlišuje, ale z podstaty zákona plyne, že obsah znalostí obou skupin je odlišný. Proto existují profesionálně zpracovaná školení zaměstnanců řídících automobil v obou oblastech.

Školte své zaměstnance online

Moderní doba přinesla zaměstnavatelům zjednodušení a zefektivnění školení i vzdělávání zaměstnanců. Samozřejmostí se stala online školení. Ta jsou skvěle připravena pro různé oblasti, od školení BOZP, PO, školení řidičů, ale i další. Platforma INSTRUCTOR od firmy PREVENT vám nabídne interaktivní kurzy s lektorskou podporou 24/7. Váš zaměstnanec tak může kurz zahájit kdykoliv, a ještě v ten samý den být vhodně proškolen i vybaven certifikátem o proškolení. Doba, kdy bylo nutné na smluvené termíny zvát školitele, či zaměstnance posílat na drahá školení, jsou dávno pryč. E-learning platformy EDUNIO a INSTRUCTOR od firmy PREVENT vyškolily již 5000 organizací a 750 000 uživatelů v 8 milionech absolvovaných kurzech. Jde o úctyhodné číslo, které jasně říká, jaký je dnes směr školení a vzdělávání zaměstnanců.

Kurzy jsou vhodné i pro ty zaměstnavatele, kteří je potřebují mít šité na míru. I na tohle je moderní e-learning připraven. Zaměstnance proškolí, uhlídá termíny nutnosti opakování školení, vydá certifikáty a zaměstnavatelům nabídne reporty z proběhlých školení.

reklama: