www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 10/04/2018 - 09:32

Zateplení a celková modernizace domu pro snížení nákladů za energie nebývají levnou investicí. I přesto, že se vám za několik let vynaložená částka vrátí, může být jednoduše nemyslitelné vyhradit tolik financí najednou pro výměnu oken, kotle či zateplení. A právě z toho důvodu přichází Ministerstvo životního prostředí s Novou zelenou úsporám.

Výměna kotle

Modernizace vytápění je jedním z témat dotačního programu Nová zelená úsporám. Cílem je podpořit výměnu kotlů na pevná paliva za modernější řešení. Žádoucí a hlavně dotované je pořízení kotle na plyn, biomasu či tepelného čerpadla. Dotace se však týká takových zdrojů tepla, které představují hlavní vytápěcí jednotku v celém objektu.

Zateplení domu

Náklady na vytápění logicky snížíme i tím, že zmenšíme ztráty tepla. S tím má pomoci zateplení domu, kdy je potřeba věnovat náležitou pozornost hlavně místům označovaným jako tepelné mosty. V praxi jde často o dveře a okna, jejichž výměna svépomocí je také předmětem dotačního příspěvku. Pokud bude zateplení kvalitně provedené a s dobrým výsledkem, můžete získat větší dotaci. Vše vždy záleží na konkrétním příkladu a také na nákladech. Dotace totiž zpravidla tvoří pouze procentuální část celkových nákladů, kde si zbytek hradíte sami.

Výstavba nové nízkoenergetické stavby

Kromě stavebních úprav na již stávajících objektech se dotační program týká také výstavby nových objektů. Pokud je plánovaný rodinný dům postaven s ohledem na nízkoenergetický provoz, či jde dokonce o pasivní stavbu, máte nárok na dotaci. Její výše se liší podle celkových nákladů na výstavbu, ale strop je 5 miliónů korun, které tvoří 50 % celkových nákladů. U bytových domů je maximální možná hranice 10 miliónů korun tvořících 20 % potřebných nákladů.

 

Zajímá vás, jak ušetřit za energie? Potřebujete poradit se zateplením domu, dotacemi nebo třeba s volbou vhodného vytápění? Na webu E.ON Rádce najdete mnoho praktických tipů a triků pro úspory elektřiny a plynu v domácnosti a můžete si zde snadno  domluvit osobní, telefonickou či emailovou konzultaci s energetickým poradcem.

 

reklama: