www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Pá, 03/27/2015 - 19:21
Zastávat v dnešní době vysoký manažerský post znamená na sobě neustále pracovat, zdokonalovat se a držet krok se současnými trendy. Pokud máte ambice prosadit se ve středním či vrcholném managementu, studium MBA pro vás jistě představuje tu správnou volbu. Zvýšíte si svou profesní kvalifikaci a získáte nové znalosti i zkušenosti přímo od odborníků z praxe, které pak můžete dále aplikovat v zaměstnání či ve vaší firmě.

Jak vybrat tu správnou školu

V České republice je možné profesní vzdělávací programy MBA absolvovat na řadě vysokých škol a institutů. Je proto důležité věnovat náležitou pozornost výběru školy. V první řadě byste se měli zaměřit na kvalitu lektorského týmu. Studium není jen o získání titulu MBA, ale především o získání nových vědomostí a schopností je aplikovat do manažerské praxe. Při výběru školy je také důležité zaměřit se na její historii, absolventské reference či na její zahraniční a tuzemské akreditace dohlížející na kvalitu vzdělání.

Příklad české školy s tradicí

Jednou z předních institucí, která poskytuje kvalitní vzdělání v programech MBA v České republice, je Cambridge Business School. Svým uchazečům nabízí i možnost zahraničních jazykových pobytů na prestižní partnerské škole Centre of English Studies ve Velké Británii a Irsku. Vedle toho je členem mnoha profesních institucí a odborných organizací, které usilují o podporu kvality vzdělávání.
Studium MBA je zde primárně určeno absolventům vysokých škol alespoň v bakalářském stupni, pokud však zájemce prokáže dostatečnou manažerskou praxi, může být přijat ke studiu i bez vysokoškolského vzdělání. Podání přihlášky ke studiu je zcela zdarma.
Studenti si na Cambridge Business School mohou vybrat z deseti programů MBA, každý program pak obsahuje deset specializovaných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Výuka probíhá kombinovanou formou - interaktivní část probíhá 4x do roka (vždy v sobotu) a je zaměřena na praxi a vedena zkušenými a profesionálními lektory. Druhá část studia je realizována pomocí e-learningového systému. Celé studium si tak mohou studenti individuálně rozvrhnout dle svých časových možností. Studium je zakončeno závěrečnou prací, kdy po jejím úspěšném obhájení získá student titul MBA.
Absolvováním studia na Cambridge Business School si zvýšíte svou profesní kvalifikaci a získáte nejen nové znalosti a dovednosti, které budete umět využívat ve své manažerské praxi, ale setkáte se také s dalšími zkušenými manažery. Můžete tak navázat cenná přátelství na osobní i obchodní úrovni.
 

studium MBA

reklama: