www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Po, 12/06/2021 - 07:49

Cukrovka je velmi vážná diagnóza, s níž každý rok z ordinace praktického lékaře odchází až 60 tisíc lidí. Vyžaduje přísný režim v podobě diety a pravidelného pohybu, pravidelné měření hladiny glukózy v krvi a v některých případech i dodávání inzulinu, který si slinivka břišní nedokáže vyrobit.
Cukrovka neboli diabetes mellitus má dvě hlavní formy - inzulín-dependentní a non-inzulín-dependentní. Závažnější charakter má diabetes inzulín- dependentní. Obvykle začíná v mládí či dokonce v dětství, a jeho rozvoj je velmi rychlý. Buňky produkující inzulín často bývají zničeny a produkce inzulínu tak prakticky ustává. Bez pravidelných injekcí inzulínu by postižená osoba ve velmi krátké době upadla do kómatu a zemřela.

Z inzulínových jehel nemusíte mít strach

Proto si osoby s inzulín-dependentním diabetem si musejí sami v pravidelných intervalech (jednou až čtyřikrát denně) injekce inzulínu píchat. Neobjedou se tak bez inzulínové jehly, popřípadě pera, s jehož pomocí si inzulín mohou aplikovat sami. Zpočátku to sice pro neznalého může znít a vypadat děsivě, ale ve skutečnosti na této samoaplikaci inzulínu nic není. A dokonce ani nebolí.

Hlídejte si přísun sacharidů

Kromě toho je třeba dodržovat přísnou dietu, v níž je omezený a do celého dne přesně rozvržený přísun sacharidů. Právě těmito opatřeními je možné zabránit výraznějším výkyvům hladin glukózy v krvi.

Hyperglykémie a hypoglykémie

Narušení křehké rovnováhy mezi příjmem inzulínu a glukózy může vyústit v hyperglykémii (zvýšená hladina glukózy v krvi) s příznaky typickými pro neléčené onemocnění, či v hypoglykémii (snížená hladina glukózy v krvi) způsobující tělesnou slabost, zmatenost, závratě, pocení a v některých případech i křeče a bezvědomí. Aby se těmto stavům zabránilo, je třeba hladinu glukózy pravidelně monitorovat. A tím v jiných ohledech žít v podstatě plnohodnotný život.

reklama: