www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Po, 10/11/2021 - 11:37

Firmy dnes ve velkém mění přístup ke vzdělávání svých zaměstnanců. Pomáhá jim v tom digitalizace v této sféře. E-learning se stal standardem nejen v povinném vzdělávání, ale i v tom, jak firmy umožňují zaměstnancům čerpat benefity ve formě zvyšování kvalifikace či třeba jazykového vzdělávání. Partnerem firem v této oblasti je platforma EDUNIO od společnosti PREVENT.

Vzdělávání, zejména ve velkých firmách, ale i v těch, kde nechtějí utrácet za bobtnající personální oddělení, by dnes bez sofistikované platformy nemohlo fungovat. LMS (Learning Management System), tedy systém pro řízení výuky, dokáže zdokonalit a zefektivnit výuku, ale současně nabídnout perfektní správu vzdělávání zaměstnanců. K tomu nejlepšímu u nás patří EDUNIO. Do online vzdělávání a jeho správy přináší obrovské množství praktických vychytávek.

Co vlastně je EDUNIO?

EDUNIO je LMS systém, jenž nejenže obsahuje široké množství hotových kurzů, zejména těch, které jsou ze zákona povinnými, ale i možnost vytvářet vlastní kurzy, nechat si vyhotovit kurzy na míru, a především spravovat databázi vzdělávacích aktivit firmy. Hotovými e-kurzy jsou BOZP, včetně BOZP při home office, PO, školení řidičů, školení první pomoci, informační a kybernetická bezpečnost, životní prostředí – EMS, GDPR, BOZP ve skladu, ergonomie, obsluha manipulačního vozíku, nakládání s chemickými látkami, práce ve výškách, time management, covid-19, řešení konfliktů, stress management, vedení porad, finanční gramotnost či praní špinavých peněz.

Každý kurz je možné na vyžádání upravit pro potřeby firmy, nebo též vytvořit zcela jiný kurz na klíč. Systém však umožňuje firmám do systému EDUNIO vkládat i vlastní kurzy a zpřístupňovat je pouze svým zaměstnancům, či skupinám svých zaměstnanců.

Vychytávky EDUNIO

E-learning platforma EDUNIO nabízí obrovské množství vychytávek, které firmám zjednodušují správu vzdělávání zaměstnanců. Zejména pro větší firmy jde o „must have“ systém, jenž výrazně šetří náklady a současně umožňuje rozjet vzdělávání zaměstnanců skutečně naplno. Co vše EDUNIO umí?
  • V první řadě umí platforma utřídit zaměstnance do skupin podle entit, lokalit, pracovních pozic a dalších parametrů. Pak je možné každé skupině zpřístupnit určitou skupinu dokumentů (knihovny), která je pro ně adekvátní. Knihovnou je vlastně složka dokumentů, videí a odkazů.
  • Platforma dokáže zaměstnancům pracujícím a přistupujícím do systému nastavit systémové role. SuperAdmin, Admin, Lektor, Manažer, Student – každá role má jiná práva, pokud jde o přístup a editaci firemní části systému.
  • EDUNIO umožňuje jednoduché nahrání vlastních kurzů. Ty není nutné vytvářet v žádném systému, který neznáte. EDUNIO je schopen pracovat s kurzy vytvořenými v Google Slides, Keynotes, Power Pointu i v Canvě.
  • Systém nabízí i takovou vychytávku, jakou je elektronické podepisování. Certifikáty, potvrzení i prohlášení lze podepisovat snadno z jakéhokoliv dotykového zařízení – z tabletu či z mobilního telefonu.
  • U různých dokumentů, se kterými chcete zaměstnance seznámit, lze požadovat potvrzení o přečtení i vlastnoručně elektronicky podepsané prohlášení o seznámení se s tímto interním předpisem, oběžníkem i jiným dokumentem.
  • Zaměstnancům je možné nabídnout nejen povinné kurzy, ale i dobrovolné k rozšíření kvalifikace.
  • EDUNIO poskytuje každé firmě vlastní knihovnu s interními předpisy, odkazy na videa i s různými dokumenty. Vše je přehledně na jednom místě a k dokumentům je možné přidělovat různá práva a přístupy.
  • Zajímavostí je možnost kombinovaného vzdělávání, tzv. blended learning. Systém umí spravovat i takové kurzy, které kombinují e-learning a F2F studium.
  • V dnešní době je nesmírně důležitá správa GDPR agendy. I to nabízí EDUNIO ve svých vychytávkách. Získávání souhlasu je napojeno na databázi potřebných formulářů a obsahuje jejich přehlednou evidenci.
  • Celý systém EDUNIO si firma může samozřejmě customizovat. Využít lze doménu s vlastním jménem firmy, upravit jde grafický vzhled, aby odpovídal corporate identitě společnosti, systém nabízí též nastavení vlastních notifikací.

reklama: