www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, St, 11/11/2015 - 10:10

Můžete mít štěstí a vybudovat skvělou kariéru jen na základě vrozené šikovnosti. Ale ruku na srdce – nebylo by lepší hrát na jistotu a vystudovat atraktivní obor, který je zárukou perspektivního místa? To jistě ano, nicméně běžný vysokoškolský titul dnes představuje spíše standard. Míříte-li mnohem výše, upřete svou pozornost na prestižní titul Master of Business Administration neboli MBA. Proč jeví personalisté zájem o řídící pracovníky s tímto titulem, vám prozradíme v následujících řádcích.

Jak vypadá studium MBA?

Počet vysokoškoláků roste, ale nabídka dobře placených pracovních míst není nafukovací. S titulem Master of Business Administration získáte podstatnou výhodu, která vás katapultuje do popředí zájmu personalistů. Studium MBA je postgraduální profesní program orientující se na management. Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali vysokoškolský titul a mají v daném oboru prokazatelnou praxi.

Kde studovat MBA v češtině?

Instituce, které se specializují na studium MBA, najdete také u nás. Za zmínku stojí například akreditovaná instituce Business Institut EDU a.s. s bohatou nabídkou programů. Kromě MBA zde můžete studovat také manažerské programy BBA (Bachelor of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration) a Executive LLM (Master of Laws).

Studium MBA je na Business Institutu rozděleno do tří semestrů se standardní délkou trvání půl roku. V ideálním případě a po splnění všech studijních požadavků tedy získáte titul MBA za 1,5 roku. Každý semestr se skládá ze čtyř vzdělávacích modulů, které se týkají určité oblasti problematiky managementu. Jejich zvládnutí je bezpodmínečně nutné pro splnění podmínek studia. Jednotlivé moduly jsou ukončeny postupovými pracemi, ve kterých student převádí teoretické poznatky do praxe a dokazuje tím, že problematiku pochopil. Poslední semestr je nutné vypracovat závěrečnou práci pod vedením lektora a následně ji obhájit před komisí.

Titul MBA je vysoce ceněný zejména proto, že absolventi programu se naučí aplikovat teorii přímo do praxe. Během studia se řeší nejrůznější problémy na modelových příkladech, studenti tak získávají cenné zkušenosti a rozvíjí své schopnosti a dovednosti.

Bližší informace najdete na www.businessinstitut.cz.

reklama: