www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, St, 02/03/2021 - 15:29

Devizový trh, známý také jako forex, je v podstatě globální trh pro obchodování měnových párů, například EUR/USD. Vzhledem k celosvětovému dosahu představuje forex největší a nejlikvidnější trh s aktivy.

Účastníci používají forex k zajištění se proti mezinárodnímu měnovému či úrokovému riziku, spekulují o geopolitických událostech a diverzifikují portfolia. I když si to spousta lidí ani neuvědomuje, měny jsou velice důležité, protože je nutné je směňovat, aby bylo možné provádět zahraniční obchod a podnikání.

Setkáte se s mnoha termíny, které se vztahují k forexu jako takovému. Víte, co jsou to měnové páry, spready či swapové body? Slyšeli jste někdy o tom, co znamená volatilita, parita kupní síly anebo finanční páka?

Volatilita

Volatilita je statistické měřítko rozpětí výnosů pro daný cenný papír a tržní index. Přímo na forexu vyjadřuje kolísavost hodnoty měnového páru, přičemž platí, že čím je volatilita větší, tím je větší i rozmezí, v němž se pohybuje kurz.

Volatilita se často měří buď jako směrodatná odchylka, nebo jako rozptyl mezi výnosy ze stejného indexu zabezpečení či trhu. Volatilita se používá k měření výkyvů a můžete ji sledovat v mnoha obchodních softwarech pomocí indikátorů Bollinger Bands a Average True Range, ovšem najdete ji i na mnoha webových stránkách zaměřujících se na forex.

Pokud obchodujete na forexu, naučíte se volatilitou pracovat, neboť existují účinné strategie, jak využít například nízkou volatilitu k prospěchu.

Parita kupní síly

Velice populární metrikou makroekonomické analýzy pro srovnání ekonomické produktivity a životní úrovně mezi zeměmi je parita kupní síly. Jedná se o ekonomickou teorii, která srovnává měny různých zemí pomocí takzvaného spotřebního koše. Podle uvedené teorie košík zboží v jedné zemi by měl stát stejně jako identický košík v jiné zemi. Myšlenka se zakládá na zákonu jedné ceny.

Podle zákonu jedné ceny by se mělo jakékoliv volně obchodovatelné zboží prodávat za stejnou cenu po celém světě, tedy při eliminaci transakčních a přepravních nákladů.

Finanční páka

Pákový efekt umožňuje na forexu obchodníkům ovládat tržní pozice, které jsou mnohem větší než jejich vlastní počáteční investice. Finanční páka funguje v podstatě jako úvěr, který obchodníci obdrží od svého brokera, aby jim pomohl investovat na devizovém trhu, aniž by museli vložit velké množství kapitálu.

Denní objem obchodů na devizovém trhu v posledním desetiletí exponenciálně vzrostl v důsledku rostoucího počtu maloobchodů vstupujících na trh. Finanční páka je důležitým aspektem obchodování na forexu, protože umožňuje investorům vstoupit na trh s relativně malým kapitálem.

Pomocí finanční páky lze obchod, který by obvykle vyžadoval investici ve výši 50 000 USD, realizovat pouze za 500 USD. To umožňuje obchodníkům, kteří dříve nebyli schopni začít obchodovat kvůli přísným vstupním požadavkům, začít investovat na devizovém trhu.

reklama: