www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 01/06/2022 - 15:59

Mezi povinnými školeními, která musí zajišťovat každý zaměstnavatel, je i školení požární ochrany. Jak jej zajišťovat co nejlépe a nedopustit se zbytečných chyb?

Školení požární ochrany je součástí školení BOZP a je povinností každého zaměstnavatele zajistit jej pro všechny své zaměstnance spolu s jejich nástupem do zaměstnání. V některých případech opakovaně. Vztahuje se nejen na zaměstnance na HPP, ale i na jiné úvazky, jakými jsou dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

Není školení PO jako školení PO

Požadavky na školení PO se však mohou lišit v závislosti na požárním nebezpečí provozovaných činností zaměstnavatelem. Stanovuje je zákoník práce § 103 odst. (2) z. č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška o požární prevenci č. 246/2001 Sb. Pokud zaměstnavatel provozuje standardní činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, má školení standardní podobu odpovídající školení BOZP.

V případě činností s vysokým či zvýšeným požárním nebezpečím se školení liší. Rozdíl je pak ve školení vedoucích zaměstnanců a standardních zaměstnanců. Školitelem musí být v obou případech odborně způsobilá osoba v PO, nebo technik PO. Vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni při nástupu a pak opakovaně jednou za tři roky. Běžní při nástupu a pak jednou za dva roky. Potřebná je i dokumentace požární ochrany. Ta by měla obsahovat časový rozvrh školení, jejich tematický plán a záznam ze školení.

Jak na školení požární ochrany bez chyb a vysokých nákladů?

Ideální je pro školení požární ochrany využívat online kurzy. Perfektně připravené kurzy šetří firmám čas i peníze. Pomáhají též získat správnou dokumentaci PO a zabraňují různým pokutám od úřadu či úhradám škod na základě různých soudních sporů. Firemní vzdělávání, včetně povinných školení, dnes snadno zajistíte díky firmě PREVENT. Ta je specialistou na bezpečnost práce i vzdělávání zaměstnanců firem všech velikostí. Vyvinula LMS, tedy Learning Management Systém, díky kterému mají zaměstnavatelé možnost využívat hned dvě vhodné platformy – INSTRUCTOR a EDUNIO. V rámci nich je možné absolvovat již hotová školení BOZP i školení požární ochrany či další zákonná školení. Ty lze po dohodě též upravit na míru zaměstnavatele. Další možností je platformy využít pro vkládání vlastních kurzů.

INSTRUCTOR vs. EDUNIO

Platforma INSTRUCTOR je především snadnou možností, jak své zaměstnance levně a rychle proškolit v rámci základních povinných školení BOZP, PO, řidičů apod. EDUNIO je pak sofistikovaná platforma umožňující spravovat veškeré vzdělávací aktivity firmy. Specifikuje práva přístupu k různým dokumentům, řeší dokonce GDPR a elektronické podpisování. Snadno tak můžete zaměstnancům předkládat různé dokumenty, které pak elektronicky ztvrdí podpisem, že s jejich obsahem byli srozuměni.

reklama: