www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Po, 12/18/2023 - 11:25

Dožíváme se stále delšího věku. Problémem však je, že to neznamená, že bychom si delší život užili ve zdraví. V podstatě největším strašákem je demence. Podle WHO už nyní žije ve světě 5 % seniorské populace s demencí, což představuje zhruba 50 milionů osob. Podle odhadů do roku 2039 toto číslo stoupne na zhruba 82 milionů lidí a do roku 2050 dokonce na 152 milionu lidí. Stejný vývoj je i u nás, v České republice. Je to tedy realita, které musíme čelit, a společnost na ni není příliš připravena. Změnit to pomáhá projekt „Život s demencí“.

Demence dnes patří mezi nejčastěji se vyskytující nepřenosná onemocnění. Onemocnění postihuje nejen jedince, kteří touto nemocí trpí, ale má extrémně závažné dopady také na rodiny těchto pacientů, pečovatele a taktéž na celou společnost. Onemocnění demencí je nejčastější příčinou invalidity u dospělých a sedmou nejčastější příčinou úmrtí. Naděje na dožití nemocných od chvíle stanovení diagnózy je 7 až 10 let.

Víc informací i pomoci v souvislosti s demencí

Projekt Život s demencí si klade za cíl zvýšit informovanost o rizicích a příznacích demence, stejně tak jako o možnostech léčby Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence. Za projektem stojí Charita Ostrava a zapojenou partnerskou organizací je Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, dále ALZHEIMER HOME Ostrava a mezinárodní norský partner Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste.

Cílem projektu je osvětový program pro veřejnost, interaktivní přednášky, exkurze, prakticky zaměřené workshopy, podpůrné skupiny a individuální poradenství pro lidi, kteří pečují o osoby s demencí.

Součástí projektu jsou podpůrné webové stránky, které přináší užitečné informace o demenci, všech aspektech tohoto onemocnění, o prevenci, léčbě i péči o nemocné. Stránky si kladou za cíl podpořit vzdělávání pečujících osob i nabídnout kontakty na odborníky, lékařská zařízení či pomáhající organizace.

Nenechte se demencí zaskočit

Ať již vás zajímá demence, péče o lidi s tímto onemocněním, či jeho prevence, nepřehlédnete projekt Charity Ostrava – Život s demencí. O demenci je dobré vědět dříve, než zaklepe na vaše dveře. Pomůže vám v tom i projekt Život s demencí, který není určen jen těm, kteří se již s onemocněním potýkají jako pacienti v prvních či dalších fázích nemoci, ale i pečujícím osobám. Využijte informační a vzdělávací benefity projektu.

reklama: