www.katedrala.cz


         

Nejméně ceněná práce je „ŽENA V DOMÁCNOSTI“

Obdiv - Pá, 05/12/2017 - 11:36

Dopis od paní Eriky nás v redakci přiměl prozkoumat, jak se na práci „žena v domácnosti“ liší názory žen, které jsou buď zaměstnané, podnikají a nebo se celá léta starají o domácnost.

V dnešní době je role mužů a žen do značné míry rozdělena a rodina od rodiny se může lišit. Mezi často diskutovaná témata patří právě ženy v domácnosti. Pokud partner vydělává dostatek finančních prostředků, žena většinou zůstává v „domácnosti“ a je pomyslnou udržovatelkou rodinného krbu a stará se o rodinu a mnohdy i o celý dům. Pro některé ženy je to ideální a jiné se trápí.

Podnikavé ženy doma trpí

Přesto, že žena zůstane v domácnosti, má prostor pro seberealizaci. Najdou se však ženy, kterým tahle role absolutně nesvědčí. Jedná se o ambiciózní ženy, které chtějí v životě dokázat mnohem víc než jen zapnout pračku, nachystat svačinky a zvládnout výchovu dětí a bezstarostný chod celé domácnosti. Problém nastává u žen, které mají celou řadu zájmů. Ty se pak mnohem raději věnují čemukoliv jinému než péči o domácnost. Mezi domácí hospodyňky nepatří ženy, které dokážou vydělat větší finanční částku, než muži.

Spokojené hospodyňky

Samozřejmě, že pokud jsou děti malé, je s nimi žena doma. Ale co až vyrostou a nastane čas jít do zaměstnání? Existuje spousta žen, kterým tento způsob života nanejvýš vyhovuje. Většinou je možné hovořit o ženách, které jsou spíše submisivní nebo mají nízké sebevědomí. Tyto ženy se snaží utéci před tvrdou realitou a raději zůstávají doma, kde cítí pocit bezpečí. Pak je zde skupina žen, které lze označit za líné. Nechce se jim do práce a je pro ně lepší se nechat vydržovat od bohatého manžela. Tyto ženy si umí užít přepychu, který plyne z rodinného bohatství, a neváhají vyrazit na kosmetiku, nákupy, výlety a jiné vymoženosti, které se nabízí. Mnohdy od nich uslyšíte, jak hrozně se nudí, a proto není divu, že název „žena v domácnosti“ si vysloužil opovržení. Přitom každá žena, která nese na svých bedrech celou domácnost, moc dobře ví, jak těžká a neoceněná práce to je!

Z klece ven

Paní Erika, je v domácnosti už 15 let. Stará se o dům, zahrádku, zvířectvo, dvě studující děti a manžela. Ze začátku byla nadšená ze své role pracovité a milující matky, manželky, pečovatelky, kuchařky, uklízečky, pradleny. Po nějaké době však ostatní členové rodiny, začali vnímat její péči, jako naprostou samozřejmost. Práce v domácnosti jí přestala těšit a navíc, děti nebývaly vůbec doma. Mají své kroužky, kamarády a první lásky. Erika se začala cítit velmi osaměle. Má sice spoustu kamarádek, ale ty na rozdíl od ní pracují nebo mají svůj byznys. Začala si připadat jako příživník. Prostě její muž pracuje a vydělává peníze. Zatímco ona musí uklízet, vařit, prát, aby si zasloužila část „jeho“ výplaty. Ráda by šla do práce, ale 15 let je hrozně dlouhá doba a Erika netuší, co by mohla dělat. „Nedokážu si ani představit, co by tomu řekl manžel? A odejít od něj nemohu, máme přece děti, a kam bych šla? Nemůžu hazardovat s jejich ani se svým životem.“

Fotografie publikována se svolením stockimages Photography Photography / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Lifestyle

Velký průvodce investováním – akcie

Obchodní magazín - Pá, 05/12/2017 - 11:05
Máte uspořené peníze a přemýšlíte, jak je co nejefektivnější investovat? Zkuste investovat například do akcií! Mnoho lidí se investování do finančních produktů, jako jsou akcie, deriváty, fondy apod. vyhýbá, protože nemá o této oblasti moc velké povědomí a bojí se, že by to bylo jako vyhodit peníze z okna. Ale opak může být pravdou. Při vhodném […]
Kategorie: Ekonomika

Problémy s erekcí nikdy nepodceňujte

18x.cz - Pá, 05/12/2017 - 11:00
Porucha erekce se netýká pouze mužů, ale i žen, které s těmito muži žijí. Jedná se o partnerský problém a odborníci věří, že kvalitu a úspěch léčby ovlivňuje partnerská pomoc. Lékaři se domnívají, že devět mužů z deseti nevyhledá lékařskou pomoc. Žena v takovém případě, hraje velmi důležitou úlohu! Svého partnera může povzbuzovat, podporovat a nasměrovat ho k vyhledání […]
Kategorie: Lifestyle

Konflikty na pracovišti

Obchodní magazín - Pá, 05/12/2017 - 10:51
Zaměstnání je prostor, kam musí zaměstnaní lidé docházet, aby si zajistili potřebnou životní úroveň. Bez patřičného zaměstnání to v dnešní době snad ani nejde. Obzvlášť když se produkty i služby neustále zdražují. V práci jako takové je mimo kolegyň, které jsme pasovali na kamarádky či přátelé, i spoustu černých ovcí, kterým nemůžeme přijít na jméno. Do stejného […]
Kategorie: Ekonomika

Formy pracovních poměrů

Statutář - Pá, 05/12/2017 - 10:02

Přijímáte zaměstnance? Je důležité, abyste věděli co to pracovní poměr vlastně je. Při jeho uzavření musí dbát na platné právní normy.

Pracovní poměr

Jde o pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost pro zaměstnavatele a to na základě písemné smlouvy. Tato smlouva zaměstnance zavazuje vůči zaměstnavateli plnit své pracovní povinnosti, které jsou ukládány pracovní smlouvou a to za úplatu ve formě mzdy nebo platu.

Pracovní poměr je sjednávaný podle platných právních norem, u nás je směrodatným zákonem Zákoník práce.

Pracovní poměr může být určen takto:

hlavní pracovní poměr

 • jedná se pravidelný pracovní poměr, který bývá ve výměře 8 – 12 hodin denně nebo na směnný provoz:
  • ranní (6 – 14 hod)
  • odpolední (14 – 22 hod)
  • noční (22 – 06 hod)
   • mezi směnami musí být vždy minimálně 8 hodiny rozdíl na odpočinek a spánek

vedlejší pracovní poměr (práce konané mimo pracovní poměr)

 • povětšinou se jedná o:
  • brigáda
   • bývá určena pro studenty a jedná se především o sezónní práce během letních prázdnin
    • sklízení ovoce
    • prodej zmrzliny
  • dohoda o provedení práce
   • sjednává se, pokud se předpokládá, že požadovaná práce nepokryje celou pracovní dobu nebo se jedná jen o jednorázovou záležitost
   • dle nového zákona platného od 2014 je možné sjednávat tento pracovní poměr na 300 hodin/ročně (do loňského roku to bylo pouze 100 hodin)
  • zkrácená pracovní doba
   • tato alternativa je především pro matky na mateřských dovolených a lidi, kteří jsou v řádném důchodu či pro zaměstnance, kteří mají zdravotní potíže
    • invalidní důchod (ZTTP)
    • částečný invalidní důchod (ZTP)

 

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr je založen podpisem pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a vzniká dnem, kdy byla smlouva podepsána nebo prvním dnem následujícího měsíce po podpisu smlouvy či dnem na kterém se obě strany společně dohodnou a uvedou jej v pracovní smlouvě.

Pracovní smlouva musí obsahovat:

-          druh práce

 • jedná se o přesně určení a vymezení pracovního nasazení, tak aby na první pohled bylo patrno, co daný zaměstnanec dělá a jaké mu z toho vyplývají povinnosti či práva

-          místo výkonu práce

 • především je nutno vymezit, zda bude práce vykonávána na sídle společnosti (v místě podpisu smlouvy) či na jakémkoliv odloučeném pracovišti (pobočka v jiném městě)

-          den nástupu do práce

 • může jím být den podpisu smlouvy, ale povětšinou se smlouva sepisuje před nástupem a proto se jako den nástupu určuje nejbližší možný den nebo první den následujícího měsíce (samozřejmě se jedná o pracovní dny)

 

Bez těchto náležitostí by pracovní smlouva nikdy nevstoupila v platnost a proto je nutno tyto náležitosti dodržet.

Výše mzdy či platu nemusí být ve smlouvě přímo vymezena, je možnost připojit ke smlouvě platový nebo mzdový výměr, který je přílohou pracovní smlouvy. Důležité je, že každý zaměstnanec musí při podpisu smlouvy vědět kolik peněz bude brát.

Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou dohodnout další doložky smlouvy:

-          služební auto a jeho užívání

-          pružná pracovní doba

 • je povětšinou využívána především u makléřů, kteří se musí řídit časem svých klientů
 • další využití je tzv. pracovní flexibilita
  • ta je používána kvůli přesčasům a je to ve prospěch jak zaměstnance tak zaměstnavatele – určuje se tím, že pokud není dostatek práce, odchází zaměstnanec z práce dříve než mu skončí směna a naopak, pokud je příliš mnoho práce, je zaměstnanec povinen v mezích k tomu určených zůstat v práci přesčas (tedy přes svou povinnou směnu)

-          zkušební doba

 • sjednává se v trvání 3 měsíců, jen u vedoucích pozic je na 6 měsících
 • zkušební doba se nesmí prodlužovat (ze zákona), ale existují 2 výjimky:
  • pokud jste během zkušební době na nemocenské, tak o dobu (max. 14 dní) po kterou vám zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy (60%) se vám zkušební doba prodlužuje
  • pokud si z jakéhokoliv důvodu ve zkušební době musíte vybrat dovolenou, tak o dobu strávené na dovolené se vám též zkušební doba prodlužuje

-          konkurenční doložka

 • ta se týká především obchodních zástupců, kteří buďto poskytují služby nebo prodávají určité výrobky
 • o konkurenční doložce jste upozorněni před podpisem smlouvy a je vám plně vysvětleno jaké následky vám z jejího porušení mohou plynout

 

Pracovní smlouva musí být v písemné formě

-          mimo Dohody o provedení práce, která od začátku roku 2014 smí být uzavřena i ústní formou, ale musí být učiněn záznam o tomto ústním jednání

Kategorie: Ekonomika

Jak na bílé zuby v pohodlí domova?

Obdiv - Čt, 05/11/2017 - 20:51

Zuby jsou pro všechny důležité a jsou také naši vizitkou. Chceme, aby zuby byly bílé, pěkné a zářivé. Bez pomoci to však obvykle tak není. Vliv kávy, čaje, červeného vína, jiného alkoholu, masa a podobných potravin, nedostatečná ústní hygiena, levné zubní pasty a podobně, to vše má vliv na žluté zuby. Nedávno jsem se i já sama zajímala o to, jak by bylo možné mé zuby o něco málo vybělit. Ústní hygienu pravidelně dodržuji a zubní pasty také používám s bělící složkou, ale pravděpodobně to chce něco navíc. Jelikož návštěva zubaře je pro mě nutné zlo, zajímala jsem se o bělení zubů v pohodlí domova. Jak si tedy pomoci k bílým zubům?

Bělící zubní pasty

Nejčastěji je vhodné zvolit bělící zubní pasty. Tyto bělící pasty vám rozhodně pomohou k bělejším zubům, ale je potřeba dodržovat pravidelnou a hlavně správnou ústní hygienu. Z mé zkušenosti bělící zubní pasty fungují, ale zuby se musejí čistit pravidelně, několikrát denně, po každém jídle. Po pěti dnech jsem zjišťovala, že zuby jsou o poznání bělejší, nicméně efekt není tak velký. Pokud chcete větší efekt bělení a požadujete bělení o několik odstínů, moc

Fotografie publikována se svolením artur84 / FreeDigitalPhotos.net

nadějí do bělících zubních past nevkládejte.

Bělící pudry

O poznání lepší účinek mají bělící pudry, které se používají podobně jako zubní pasta. Při čištění použijete právě bělící pudry místo zubní pasty. Sama jsem bělící pudry používala, ovšem pouze jednou denně, mezitím jsem si zuby čistila běžnými zubními pastami. Efekt bělení se dostavil, poměrně rychle, ovšem je nutné, abyste bělící pudry používali pravidelně. Po nějaké době zuby opět zežloutnou. Bělících pudrů je několik, je tak vždy na vás, jaký pudr si vyberete. Cena není nijak vysoká, obvykle se do stokoruny vejdete.

Bělící prostředky

Existují také speciální sady na bělení zubů. Je to vždy na sadě, co vše obsahuje a jak přesně se u tohoto prostředku postupuje. Někde jsou k dispozici bělící gely, které na zuby nanášíte, někde jsou k dispozici bělící proužky na zuby a podobně. U těchto prostředků je však nutné vždy se řídit pokyny a nenechávat gel či proužky na zubech déle. Může se stát, že vám při nesprávném poškození bude poškozena zubní sklovina, mohou vám opuchnout dásně a podobně. A nikdo nechce vypadat jako Ross ze seriálu Přátelé, kterému zuby ve tmě fosforovaly. Bělící prostředky jsou účinné, vybělí zuby až o několik odstínů, důležité je, abyste bělení neprováděly pouze jednou, ale pravidelně. Myslete také na to, jaké vaše zuby jsou. Pokud jsou vaše zuby citlivé a reagují špatně i na změnu zubní pasty, pak je potřeba řádně si promyslet bělící prostředky a nejlépe se poradit se svým zubním lékařem. Zároveň se připravte na to, že tyto bělící prostředky nejsou vůbec levné. Sady se pohybují od, čtyř sta korun do tisíce.

Fotografie publikována se svolením imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Lifestyle

Nejbizarnější bankovní poplatky, které se již podařilo vymýtit?

Obchodní magazín - Čt, 05/11/2017 - 17:17
Každý měsíc to vidíme na výpisu z účtu. Jak nám po drobných částkách mizí z účtu jedna cifra za druhou, které ale mnohdy dokážou dát v celkovém součtu velmi nepříjemnou sumu. O různých absurdních bankovních poplatcích bylo napsáno mnoho článků a bylo to i mnohokrát probíráno v televizních novinách. Které z nich už ale banky zrušily, aby utišily rozhořčené klienty? 1. Poplatek za […]
Kategorie: Ekonomika

Jak vyzrát na jarní únavu? Máme tipy!

Obdiv - Čt, 05/11/2017 - 17:10

Jaro nám už pomalu klepe na dveře, alespoň tomu občas nasvědčuje počasí. Začínají kvést sněženky, přiletěla do České republiky první vlaštovka, teploty jsou ve skrze jarní. Na jaro se těší každý z nás, snad kromě alergiků. Je to doba, kdy vše kvete, už není taková zima, nemusíme se halit do kabátů a zimních bund, prodlužuje se den, nechodíte tedy z práce většinou za tmy a tak podobně. To má samozřejmě vliv také na náladu lidí. Řekli bychom, že by lidé měli být spokojení, šťastní, ale jsou mezi námi i takoví, kteří spolu s příchodem jara zažívají jarní únavu. Taková jarní únava zastihne občas každého, můj kamarád s ní bojuje každé jaro. Jak vyzrát na jarní únavu a jak se jí nepoddat?

Jak se jarní únava projevuje?

Jarní únava se projevuje neustálým a nápadným zíváním, poklimbáváním. Cítíte se bez nálady, jakoby smutní, nic se vám nechce, nic vás netěší, nejraději byste se zavrtali někam hluboko pod peřinu a vše přečkali v posteli. I když se dobře vyspíte, zíváte a chce se Vám spát. Jarní únava je nepříjemná, mnozí jí popisují jako peklo.

Sauna

Sauna pomáhá rozproudit organismus a působí antistresově. Dnes jsou už k vidění sauny, kde můžete být pouze sami. V sauně buďte tak dlouho, dokud je Vám to příjemné. Vyplavíte z těla toxiny, škodliviny, prokrvíte jej. Pro lepší pocit můžete saunu zopakovat. Při saunování je dobré dodržet určitá pravidla, nepodceňujte je.

Pohyb a zase pohyb

Ač se to může zdát nepravděpodobné, proti jarní únavě pomáhá pohyb. I když se vám nic nechce a nic nepovažujete za dobrý způsob, jak trávit svůj čas, překonejte se a zacvičte si. Sport si přitom můžete zvolit Vy sami. Pokud rádi tancujete a pohybujete se v rytmu, zvolte nějaké tance, latinsko-americké, standardní, nebo například zumbu a podobně. Dnes je na výběr mnoho druhů cvičení, můžete jít také do posilovny nebo na lezeckou stěnu. Pokud milujete vodu, jděte si zaplavat, vytáhněte kolo, jděte na procházku a podobně. Zvolte ten druh pohybu, který je Vám příjemný a který Vás baví.

Hlavně tekutiny

Během celého dne se doporučuje vypít dva litry tekutin, v létě až tři litry. Navíc, i při pohybu a při saunování je velmi důležité tekutiny doplňovat. Vhodnými tekutinami jsou například minerálky, džusy, čaje, vody. Čaje jsou nejlepší bylinkové nebo zelené. I tekutiny je dobré pravidelně střídat. Z džusů se do těla například dostává vláknina a určité vitamíny, ale také cukry. Vyhnout byste se měli velmi slazeným nápojům či nápojům, které obsahují kofein. Ty spíše vyvolávají pocit žízně a navíc je v nich abnormální množství cukru.

Pročistěte své tělo

Naše tělo občas potřebuje pročistit, tak jako vše. Pijte například detoxikační čaje, dopřejte si detoxikační kúru, jděte do sauny, hodně pijte, jezte močopudné ovoce, protože v moči odchází nejvíce toxinů. Omezte pití alkoholických nápojů, omezte kouření cigaret.

Vitamíny

Vitamíny jako A, B, C, selen nebo zinek jsou pro organismus v tomto období důležité. Doplnit do těla je můžete pomocí potravin. Můžete je do těla dostat také s pomocí doplňků stravy.

Lehký a zdravý jídelníček

Vyhýbejte se tučným, mastným a nezdravým pokrmům a nahraďte je zdravějšími, lehčími pokrmy, které vás zasytí, ale přitom tělo tolik nezatěžují. Udělejte si například zeleninové saláty, vydatné snídaně, lehké večeře a podobně. Vyhněte se smaženému jídlu, které tělo zbytečně zatěžuje na dlouhou dobu.

Nebojte se odpočívat

Podobně jako člověk potřebuje pohyb, potřebuje také odpočinek a relaxaci. Dbejte na pravidelný a dostatečný spánek, na odpočinek během dne. Odpočinek si můžete dopřát při masáži, při kosmetice, jen tak doma při čtení knihy, při sledování televize, při výletě a podobně, je na Vás, jak budete odpočívat.

Fotogragie publikována se svolením imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Lifestyle

9 rad, jak se pohádat a nezbláznit se?

Obdiv - Čt, 05/11/2017 - 15:47

Bytem se rozléhá jen hluchá ozvěna hrobového ticha. Atmosféra zhoustla natolik, že se ani lísteček květiny ve váze nehýbe. Na všechno se snáší vrstva bílého a neprostupného mrazu. Byt působí opuštěně tak, jako by všichni utekli uprostřed bitvy nebo se prostě propadli do země. V tom si všimnete, že v jednom koutě sedí muž a zpod přivřených víček, pod kterými se mu míhají zornice usilovným přemýšlením, sleduje okolí a hodnotí situaci. Ve druhém rohu sedí schoulená žena. Pláče a cítí se být nemilovaná, ublížená a nepochopená. Čeká, kdy onen muž přijde k ní, obejme ji a omluví se. Vše svědčí o tom, že tady proběhla jedna ze soukromých válek rodiny Jinak-se-milujeme.

Všichni se hádají a ten, kdo tvrdí že ne, v sobě pouze dusí emoce do té doby, než hrnec trpělivosti přeteče. Jsou však hádky natolik nutné? Po hádce často přijdou výčitky nebo pocit ublížení. Kdo ale dokáže držet pusu a neprojevit se či mlčet místo bránění se útoku druhé strany?

Může existovat vztah bez hádek, nikoli bez diskuzí

Popravdě řečeno jsou hádky potřeba, nemusíme však pod slovem hádka označovat to stejné. Většina lidí vnímá hádky negativně, hádka je, když na sebe křičíte a svoje argumenty dovádíte do absurdna. Pod pojmem hádka nemusíme vidět jen tento tvrdý emocionální souboj bez pravidel, ale také jakoukoli argumentaci a diskuzi. A přesně tento typ „hádek“ je potřeba, neboť se vede o konstruktivní výměnu názorů a sdělení svých požadavků. Existují tedy i slovní souboje, které váš pár mohou sblížit.

Důležité jsou dva body. Zaprvé diskuze musí být vedená bez afektu. Zadruhé nesmíte všechnu snahu a pozornost vyčerpat v průběhu hádky, ale něco si šetřete ještě na okamžiky po hádce, kdy emoce vyprchají, a vy míříte vstříc usmíření.

Přečtěte si pár pravidel zdravého slovního souboje.

Rada č. 1 – Nepřehánějte to s efekty

Snažte se odolat nutkání utéct, důstojně odejít s hlavou vztyčenou a dát to své drahé polovičce pěkně sežrat. Ve skutečnosti projevujete slabost, neboť utíkáte uprostřed bitvy a za sebou necháváte nedokončenou „práci“. S největší pravděpodobností se k bitvě vrátíte znovu, jakmile se vrátíte domů, protože málokdo se vrátí s prosíkem či s omluvou.

A v žádném případě nezdůrazňujte „konec“ konverzace uprostřed vaší hádky prásknutím dveřmi. V průběhu hádky netřískejte věcmi, mohlo by to vést k tomu, že jednou po sobě budete házet nádobí. Nezavádějte si doma, jak se říká, italskou domácnost.

Když už musíte odejít uprostřed hádky, protože spěcháte do práce, na schůzku nebo k doktorovi, raději se rozlučte se slovy: „Je mi líto, že se hádáme, teď musím odejít, ale chtěl/a bych si o tom promluvit večer a v klidu.“ V tuto chvíli máte povoleno zmizet co nejdřív. Dřív, než bude vyřčeno něco dalšího.

Rada č. 2 – Nehádejte se přes telefon nebo internet

Jedním z nejhorších způsobů hádky je hádka po telefonu či po internetu. Vy něco řeknete nebo napíšete a ten druhý to pochopí naprosto jinak. Nevidíte se, neslyšíte vaši intonaci, nemůžete gestikulovat, nemáte prostor nic vysvětlovat. Všechno je prostě špatně. Po telefonu nemá člověk dostatečný prostor na sebevyjádření. Navíc hádáte-li se po telefonu, je to jen proto, že nejste spolu. Proč nejste spolu? Protože jste oba v práci. Vaši hádku tedy slyší více lidí, než byste chtěli.

Rada č. 3 – Přemýšlejte „proč“

Všechno ve vztahu je o snaze, budování, akceptaci a vzájemném pochopení. O všem je tedy potřeba aspoň trochu přemýšlet. Zamyslete se někdy nad tím, kdo vlastně hádku začal, v jaké roli stojíte vy a o co vám vlastně jde.

Jestliže jste hádku začal/a vy, přemýšlejte hlavně nad tím, čeho chcete dosáhnout, co si přejete a co vlastně chcete řešit. Naplánujte si, jak toho vlastně chcete dosáhnout. Vždy to veďte konstruktivní diskuzí tak, aby váš milý nemusel zaujímat obranný postoj.

Rada č. 4 – Neobviňujte

U hádky hodně záleží na tom, jakým tónem něco řeknete a jak svou myšlenku vůbec formulujete. Nejčastější příklady kouzla formulace jsou: váš blízký není starý, ale zkušený a rozumný, nebo sklenice není poloprázdná, ale poloplná. Stejně tak se snažte formulovat i během hádky. Svého blízkého neobviňujte „ty nikdy…“. Místo toho radši řekněte, co chcete. Každý máme právo, požádat druhého o to, co požadujeme, otázkou jest, jestli se rozhodne nám vyhovět.

Žádáte-li o něco, používejte formulace typu „bylo by fajn, kdybys…“. Nemáte za potřebí svého blízkého ponižovat a ponižovat sebe tím, že se k ponižování snížíte. Hádkou, výčitkami a ponížením ničeho nedosáhnete. Snažte se, aby vám druhý porozuměl, vcítil se do vaší pozice a pochopil, proč by vám měl pomoci.

Rada č. 5 – Nenuťte své blízké, aby se postavili na vaši stranu

Hádáte se před přáteli nebo před rodinou?  Zaprvé se této situaci snažte zcela vyhnout. Požádejte druhého, aby vám šel s něčím pomoct, tak abyste se dostali z dosahu druhých a tam si řekněte, že si o tom popovídáte později. Do té doby pravděpodobně vystřízlivíte a hádka už bude spíše konstruktivní diskuzí bez afektu toho okamžiku. Když už je hádka na spadnutí a vy se jí nemůžete vyhnout, snažte se aspoň nezatahovat do ní své blízké. Nechtějte po nikom, aby se stavěl na vaši stranu. Zaprvé to není příjemné člověku, s kterým se hádáte, protože stojí sám proti přesile, a o to těžší je nešlápnout vedle. Zadruhé to není příjemné ani vašim blízkým, oni nechtějí být svědky vaší hádky, radši by se někam schovali a ne se ještě zapojovali.

Rada č. 6 – Vysvětlujte

Snažte se být konstruktivní. Vysvětlete tomu druhému, proč se s ním hádáte, proč jste se rozčílil/a a co po tom druhém vlastně požadujete. Nikdo totiž není vědma, nikdo vám nedokáže číst myšlenky.

Rada č. 7 – Za prkotinami může být daleko víc

Často se hádáte kvůli prkotinám? Kvůli obsazení filmu, kvůli ulici ve vašem městě atd? Když už něco takového začnete, zamezte zbytečné hádce zavčas a raději se podívejte na internet, jaká je odpověď na vaši otázku. Uznejte, že jste se mýlil/a.

Pokud se však hádáte o takových věcech často, hledejte za tím něco víc. Kvůli prkotinám se většinou hádají páry, kde se jednotlivci necítí být milovaní nebo kdy se ve vztahu nudí.

Rada č. 8 – Nehádejte se pod vlivem alkoholu

V hospodě, na mejdanu, doma u skleničky vína… Jedno kde, jedno kdy, ale hlavně s alkoholem. To nedopadne dobře, protože alkohol povoluje vaše zábrany a vy si sdělíte věci, které byste si normálně neřekli. Snažte se to nějak korigovat a při pití alkoholu myslet na to, že to za to nestojí. Když už se večer pohádáte, tak se ráno za čerstva omluvte a usmiřte. Nikdy totiž nevíte, jak moc můžete pod vlivem alkoholu ublížit.

Rada č. 9 – Zastavte se

Rada na závěr, někdy se v průběhu hádky zastavte a prostě se zeptejte: „Počkej, proč se vlastně hádáme?“

Kategorie: Lifestyle

Osvěžující nealkoholický kiwi drink pro letní pohodu

18x.cz - Čt, 05/11/2017 - 15:38
Osvěžující nealkoholický drink plný vitamínů pro letní dny nebo příjemné večery na terase. Drink, který vám představíme v dnešním článku, lahodí oku i chuťovým buňkám. Zpříjemněte si posezení s přáteli nebo jen ve dvou. Ovoce, které se na první pohled netváří moc přívětivě, ukrývá pod svou slupkou látky, které dokážou obohatit jídelníček o potřebné živiny. Řadí se […]
Kategorie: Lifestyle

Štýrsko – Wellness království

18x.cz - Čt, 05/11/2017 - 12:00
Ještě nevíte kam vyrazit se svým partnerem na výlet? Možností se nabízí celá řada. My jsme se rozhodli vám trochu pomoci a vybrali jsme Štýrsko. To bylo velmi krátkou dobu součástí svazku českých a alpských zemí pod vládou Přemysla Otakara II, a to od roku 1261 do roku 1276. Dolní Štýrsko náleželo od roku 1918 […]
Kategorie: Lifestyle

Finanční gramotnost dětí

Statutář - Čt, 05/11/2017 - 11:04

Je pravda, že v dnešní době kopírují děti své rodiče, kteří mnohdy sami neumí hospodařit s penězi. Jeden dluh zalepí druhým a většinou jejich výdaje putují na splátky a v rodinách roste napětí a stres. Dítě si pak již z domova odnáší špatné návyky a neumí si stanovit priority. Naštěstí se tomuto problému věnuje dnes celá řada finančních institucí, včetně občanského sdružení Aisis a Ge Money bank, kteří organizují školní projekty.

Kurz finanční gramotnosti

Po absolvování finanční gramotnosti mládež mnohem lépe chápe, kolik co stojí a dokážou sestavit rodinný rozpočet. Nepleťme si to však s finanční výchovou, po které ani čtvrtina dětí není schopna spočítat, zda by měla na úvěrové splátky. Prokázal to zveřejněný průzkum občanského sdružení Aisis a Ge Money Bank, kteří jsou organizátory vzdělávacího projektu pro školy „Rozumíme penězům“, které má proškolit tisíce dětí. Finanční gramotnost zavedlo ministerství školství do osnov již loni, jako nepovinnou výuku. Žáci se mají naučit hospodařit s finančními prostředky tak, aby se v dospělosti vyhnuli dluhům.

Dětské konto

Některé banky nabízejí dětská konta, která se dají založit už miminku. Rodiče vkládají na účet buď pravidelně, nebo formou kapesného (pomyslná výplata). Děti se od útlého věku snaží napodobovat rodiče a budou se snažit hospodařit, jako dospělí. Rovněž jim to dodá pocit důležitosti a důvěry, kterou mu rodiče vložili. Tyto konta jsou vesměs zdarma. Za založení a vedení účtu si banka nic neinkasuje. Vkládat (výplatu) kapesné si může dítě i samo. Každé čtvrtletí chodí domů výpis a tak má dítě své utrácení pod kontrolou. Tento program je určen dětem do patnácti let.

Fotografie publikována se svolením stockimages / FreeDigitalPhotos.net

 

Kategorie: Ekonomika

Hanbatá slovíčka při sexu? Musíte je umět správně použít!

18x.cz - Čt, 05/11/2017 - 11:00
Jsou lidé, kteří rádi slyší nějakou to vulgární slovíčko při sexu, dokáže je to mnohem více vzrušit, umějí si sex více užít. Jestli si však myslíte, že „do placu“ při sexu hodíte nějaké to sprosté slovo a bude klid, mýlíte se. Chce to mnohem více lepší techniku, vědět, kdy slovo použít. Jinak se z dobře […]
Kategorie: Lifestyle

Co nabízí krizový manažer?

Statutář - St, 05/10/2017 - 11:58

Co všechno pro vás krizový manažer může udělat? Jak bude postupovat při řešení vaší krize? Co vše od něho můžete očekávat?

Všechny tyto otázky budou zodpovězeny hezky popořadě a k vaší plné spokojenosti a 100% informovanosti.

Pro nás nejdůležitější zásadou je, že náš krizový manažer má srdce na dlani.

Nabízené služby krizového manažera pro vaši společnost:
(pouhý souhrn)

-         Zajištění provozních financí s důrazem na tržby a marži

-         Zprůhlednění chodu organizace a nasazení kontrolingu

-         Snížení zbytných nákladů při maximálním možném zachování klíčových kompetencí pro další růst

-         Zavedení procesního řízení

-         Osobní odpovědnosti a motivace zaměstnanců

 

5  základní kroků nutných k restrukturalizaci:

a)     Zajištění finanční prostředků

 • Jedná o zajištění dostatečného zisku na pokrytí veškerých závazků a pro rozvoj společnosti

b)    Zprůhlednění chodu firmy (controlling)

c)     Ořezání nákladů

 • Náklady ovlivňují zisk, to je holý fakt, proto je důležité je snížit na naprosté minimum, tak aby se tím zisk rapidně zvýšil

d)    Přechod na procesní řízení

e)     Motivovanost zaměstnanců

 • Možnost budoucího zvýšení platů
 • Možnost firemních odměn

Rozvojové kroky důležité pro vyvedení společnosti z krize

Stanovení strategické vize

 • Jak by se asi mělo postupovat, aby se společnost dostala z krize, stala se stabilní a dostala se na ekonomické výsluní a tím si zajistila dostatečný zisk pro své fungování

Koncentrovat se na tržby a marže

 • Dosáhnout cen, které budou pro zákazníky majoritními, tak aby nešli ke konkurenci

Určit inovace

 • Zmodernizovat vše, co by mohlo pomoci k dosažení potřebných zisků
Kategorie: Ekonomika

Vyrozumění o zadržení movité věci

Statutář - St, 05/10/2017 - 11:22

V případě kdy dojde k situaci, že věřitel kvůli zaopatření dluhu zadrží jakýkoliv z movitého majetku dlužníka, je povinen jej o této skutečnosti okamžitě a bez zbytečného odkladu vyrozumět. Pokud nevíte jak si v takovéto situaci poradit, máme tu pro vás řešení.

Vyrozumění může mít dvě různé podoby:

V případě, že zadržení proběhlo na základě písemné smlouvy, která by mezi věřitelem a dlužníkem sepsána kvůli dluhu, musí být jeho forma písemná a oficiálně podaná:

 • například přes poštu;
 • vyrozumění může mít podobu jen obyčejného obchodního dopisu, nebo může být důraznější a může mít strukturu úředního listu.

V případě, že k zadržení došlo na základě ústního slibu dlužníka vůči věřiteli, ale nebylo skutkově naplněno, potom nemusí být podoba vyrozumění oficiální, ale musí být sdělena buďto telefonicky nebo emailovou poštou.

V obou případech se jedná o to, že dlužník okamžitě musí vědět, že došlo k této situaci a musí mít šanci tuto situaci řešit dříve, než bude pozdě.

Vyrozumění

Vyrozumění musí být přesné a musí obsahovat následující informace:

 • důvod, proč k zadržení věci došlo - př. pohledávka měla být splacena ve 4. měsíci předchozího roku, ale stále se tomu tak nestalo, z tohoto důvodu je zadržena movitá věc;
 • popis zadržené věci – například, že jedná o osobní automobil značky… a další popis, který tuto věc specifikuje;
 • mluvíme-li o materiálu či zboží, které je u věřitele uskladněno:
  • přesný popis zboží;
  • množství;
  • odhadovaná cena;
  • datum, od kterého je majetek dlužníka uskladněn u věřitele.
 • u materiálu či zboží je dobré uvést přesné množství, pokud je dostupné, a alespoň odhadovanou cenu, tak aby bylo patrno, jak se věci mají;
 • výzva k vyřešení situace - věřitel sice nesmí s věcí žádným způsobem nakládat, ale měl by upozornit věřitele, že do jisté doby čeká na návrh řešení nebo konkrétní řešení situace tak, aby mohlo být zadržovací právo ukončeno;
 • datum - přesné datum, od kdy je věc v zadržovacím právu věřitele;
 • podmínky, za kterých věřitel upustí od zadržovacího práva a navrátí věc zpět do držení dlužníka.

Zadržovací právo je svatým právem všech věřitelů vůči svým dlužníkům. Povětšinou je to jediný smírčí krok k tomu, aby věřitel zaplatil bez toho, aby se muselo přikračovat k soudním tahanicím a z toho plynoucím dalším a dalším nákladům.

Pokud se vy jako podnikatelé nebo i jen jako fyzické osoby dostanete do situace, kdy bude některý váš majetek touto cestou zadržen, je dobré, abyste tuto situaci řešili co nejdříve, protože jinak byste o tento majetek také mohli rychle přijít, a to jen proto, že jste nesplatili určitý dluh nebo jste se nedomluvili na lepším postupu.

Fotografie publikována se svolením Idea go /FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Ekonomika

Jaký můžeme očekávat vývoj v ekonomice ČR ?

Obchodní magazín - St, 05/10/2017 - 09:00
Máme za sebou první kvartál roku 2014 a s ním i první hospodářské výsledky České republiky. A jak si Česko polepšilo, resp. pohoršilo v ekonomice? Ekonomika se stabilizuje Začátek letošního roku zatím odpovídá předpokladům finančních analytiků – stabilizace ekonomiky, ale velmi pomalý růst. I to lze ale po dvou letech recese považovat za jistý úspěch. Podle údajů […]
Kategorie: Ekonomika

Rady a tipy – Jak ušetřit peníze

Obchodní magazín - So, 04/22/2017 - 13:16
Ušetřit pár korun zvlášť před dovolenou je snem mnoha lidí. Jenže kde vzít a nekrást? Určitě i vy se snažíte ušetřit nějakou tu „kačku“, jenže ne vždy je to tak snadné. Ušetřit se dá něco málo na jídle, drogérii, oblečení. Nejsou to však jediné skulinky, kudy mnohdy protéká více, než je potřeba. Ušetřit se dá […]
Kategorie: Ekonomika

Znáte nejznámější zabijáky sexu? My ano!

18x.cz - So, 04/22/2017 - 11:10
Váš sex a sexuální život ovlivňuje mnoho dalších věcí jako například vaši náladu, vaše zdraví, pomáhá odbourávat stres a napětí, pomáhá pleti a mnohé další a další věci. Začátek vztahu je ve znamení sexu, vzájemných doteků, tápání po těle, dlouhého milování či rychlovek. Máte sexu dostatek, opravdu nadmíru, protože stačí jenom jediný pohled na vašeho […]
Kategorie: Lifestyle

Jak zajistit harmonizující bydlení

Obdiv - So, 04/22/2017 - 11:00

Prostory spojené s přírodou, lze označit za harmonické a příjemné. Podle učení feng shui  existují zásady, pro zařizování interiéru. Feng shui, je předkládáno, jako učení o větru a vodě. Zakládá se na myšlence, že energie má v každém prostoru i místě, svůj charakter. Vše, co je obsažené ve vesmíru, je prezentováno základními pěti prvky. Dřevo, oheň, země, kov a voda. Všechny prvky však musí být v rovnováze. Pokud však převládá jeden z uvedených prvků, může to vyvolávat neklid a nervozitu. V dnešní době se nabízejí služby, kde vám na zakázku rozvrhnou podle energií, ve vašem domě, kde je nejlépe umístit ložnici, pracovnu a jiné pokoje. Rozmístění sedacího nábytku a nalezení svého místa s ohledem na příslušnost jednoho z pěti prvků a jeho vlastnostem. Rovněž správný směr postele a dokonce, na které straně máte spát vy a na které váš partner. Společně se podíváme, na některé zásady bydlení Feng shui. Záměrem je, aby byl interiér v souladu s místem a harmonicky posiloval uživatele. Alternativní pojetí je zahrnuto do návrhů a vnitřního vybavení bytu.

Zásady pro zařizování interiéru podle Feng shui
 • Zrcadla by neměla být proti vstupním dveřím, protože by vyháněla proudící energii
 • Zvonkohry mají svou důležitost, protože brání úniku energií
 • Prospěšné je umístit do interiéru vodu v podobě akvária, vodopádů, obrázků kde je voda apod.
 • Postel by neměla být otočena nohama k oknu a neměla by stát na spojnici mezi oknem a dveřmi. Hlava spícího člověka, by měla být otočena směrem ke dveřím, odkud přichází aktivita.
 • Rohy a hrany nábytku by neměly směřovat na židle, křesla a lidi, signalizuje to zraňující účinky.
 • Rohy v místnostech by se měly vyplnit předměty, které působí příjemně, aby se tam mohla usadit energie.
 • Psací stoly by neměly být otočeny tak, že sedící má za zády okno nebo dveře. Snižuje se tak schopnost soustředění a pocit bezpečí.

 

Fotografie publikována se svolením njaj / FreeDigitalPhotos.net

Kategorie: Lifestyle

Jméno o vašem miláčkovi prozradí mnohé

18x.cz - So, 04/22/2017 - 10:30
Každý máme nějaké jméno a to v sobě ukrývá nějaký význam. Jméno může prozradit, jaká jsme osobnost, a naše silné i slabší stránky. Chcete vědět, co prozrazují některá mužská jména? Třeba mezi nimi najdete jméno vašeho miláčka. Prozkoumejte, zda charakteristika na něj sedí. ADAM A –   Aktivní a rád poznává nové lidi D – Dynamický a […]
Kategorie: Lifestyle

reklama:

Syndikovat obsah